18 nov. 2023

Dagens andakt den 18 november

 


”Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!
(Luk 12:49)

Det hade varit en långvarig torka den sommaren. Räddningstjänsten hade utfärdat flera varningar. Brandfaran var stor. Vi var lediga och njöt av solen i trädgården, men upptäckte gradvis att vi stördes av oljudet från helikoptrar som surrade omkring den plats där vi bor. Vi började känna brandröken och när brandbilarna körde förbi på gångstigen vid vårt hus, förstod vi att det brann i närheten. Det var en omfattande skogsbrand som tagit fart i skogen alldeles bakom vårt hus. Med oro följde vi utvecklingen under dagen. Från vårt hustak såg vi röken från branden och vi la noga märke till vindriktningen. Vi såg hur man vattenbombade. Branden släcktes först nästa dag och vi gick ut för att se på förödelsen. Ett stort område hade berörts av elden. Brandmännen berättade att elden spreds längs marken, men att den också hoppade från trädtopp till trädtopp. Det pyrde fortfarande i marken.

Det var en skrämmande upplevelse, men Jesus använder bilden av elden för att beskriva hur han vill att allt och alla ska beröras av hans helige ande och nås av evangeliet. Har elden väl startat sprids den strax till allt som finns i närheten.  Elden sprider sig i vindriktningen och den sprider sig till det som är torrt. Så är det också med evangeliet. Dit den helige ande blåser och där det finns ”brännbart material” - människor som törstar, sprids evangeliet.

Om man vill stoppa spridningen av en skogsbrand måste man hugga en brandgata så att det blir ett avstånd mellan det som brinner och det som ännu inte antänts. Evangeliets spridning stoppas också av avstånd. Vi kristna måste våga leva i närkontakt med människor som ännu inte nåtts av elden så att evangeliets eld kan fortsätta att spridas.

BÖN

O att den elden redan brunne, som du o Jesus tända vill

O att all världen redan funne, den frid som hör Guds rike till

Inga kommentarer: