24 nov. 2023

HÖR DU LJUDET? – 1 Krön 14

 


Bibelläsning: Första Krönikeboken 14
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+14&version=SFB15

"Men filisteerna ryckte än en gång in i dalen. När David på nytt frågade Gud, svarade Gud honom: "Du skall inte dra dit upp efter dem. Gå runt dem och kom över dem från det håll där bakaträden står. Så snart du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, då skall du dra ut till strid, ty då har Gud dragit ut framför dig för att slå filisteernas här." (1 Krön 14:13-15 FB)

Israels barn blev på nytt anfallna av fienden. David måste naturligtvis försvara sig och folket, men ändå frågade han Gud. Han visste vad som var rätt, men han ville veta när det var dags.

Ibland kan du vara säker på vad som är rätt i en viss situation. Men även om du vet vad som är rätt måste du vara synkroniserad med Guds tidsplan. Det räcker inte att veta vad som är rätt, man måste också veta hur man ska göra det och när man ska göra det.

Det handlar om att leva i beroendet av Gud. Det gäller att invänta Guds "nu". Då du hör ljudet av steg i "bakaträdens toppar" - då är det dags. 
________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen: 
Hjälp mig Herre att lyssna på din vägledning i mitt liv.

________________________________

Innehåll:
Davids seger över filisteerna.

Kommentar:
Kung Hiram (vers 1) regerade under första hälften av 900-talet f.Kr. Det var han som senare hjälpte Salomo att bygga Templet.

David var noga med att fråga Herren innan han företog sig något (vers 10 och vers 14). Vi kanske börjar ropa till Gud om hjälp först då vi har hamnat mitt uppe i problemen.

David hade många hustrur och bihustrur. Det var vanligt bland kungahusen på den tiden. Ofta tog man hustrur bland döttrarna till kungar i kringliggande länder för att bygga allianser. Men det var inte Guds ideal (1 Mos 2:24). Många hustrur och söner skapade också många problem med strid, rivalitet och avundsjuka. Här är några exempel:
- Amnon våldtog sin halvsyster Tamar och blev senare dödad av sin bror Absalom.
- Absalom låg med tio av Davids hustrur och gjorde ett stort uppror mot sin far David.
- Adonja utropade sig själv till kung, då David låg sjuk i livets slutskede. David hade lovat kungatronen till Salomo.
- Då Salomo hade blivit kung dödade han sedan sin halvbror Adonja.

Då David besegrade filisteerna var han noga med att bränna upp filisteernas avgudar (vers 12). Det var annars vanligt att man tog med sig värdesaker och gudabilder som trofeer. För David var det viktigt att inte ha avgudabilderna kvar som sedan kunde locka folk till avfall.

Till eftertanke:
David var noga med att fråga Herren innan han begav sig in i striden.
- Hur är det med mig? Väntar jag med att åkalla Herren tills jag hamnat mitt i problemen?

Idag är det vanligt att man använder Buddhabilder och andra symboler för andra religioner som prydnader i hem och på offentliga platser. För David var det otänkbart.
- Vad tänker du om det?

Inga kommentarer: