12 nov. 2023

FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN: Introduktion och kapitel 1: SLÄKTEN FÖLJA SLÄKTENS GÅNG

 


FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN - INTRODUKTION

Nu har vi läst färdigt Andra Kungaboken i bibelläsningen UTMANINGEN. Nu är det dags att börja läsa Första Krönikeboken. Här kommer en liten introduktion.

Boken behandlar Israels historia under kung Davids tid. Det handlar om tiden före delningen av riket till ett Nordrike Israel och ett Sydrike Juda

Den riktade sig främst till de judar som återvände till Jerusalem från den babyloniska fångenskapen på 400-talet före Kristus.

De återvändande judarna hade till stor del förlorat kontakten med sin historia och storhetstid under David och behövde på nytt få kontakt med sin identitet som Guds egendomsfolk.

Indelning av boken
Kap 1-10
Släktlistor. Hoppsan ska vi läsa släktlistor i tio kapitel? Ja, det ska vi och det kan till och med vara en hel del intressant i dem, och efter släktlistorna händer det mycket. Ge inte upp!

Kap 11-21
Handlar om kung David och vad han uträttade.


Kap 22-29
Förberedelser för Tempelbygget


 

SLÄKTEN FÖLJA SLÄKTENS GÅNG – 1 Krön 1

Bibelläsning: Första Krönikeboken 1
Läs Bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+1&version=SFB15

"Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusela, Lemek, Noa, Sem, Ham och Jafet.
Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Gomers söner var Askenas, Rifat och Togarma. Javans söner var Elisa och Tarsis, kitteerna och rodaneerna.
 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan
." (1 Krön 1 FB)

Så börjar Första Krönikeboken. Det ena namnet efter det andra. Sedan fortsätter uppräkningen i flera kapitel i boken.

De uppräknade namnen är inte bara enskilda isolerade individer. De finns i ett sammanhang. De hänger samman med dem som gått före och dem som kommer efter. Föräldragenerationen påverkar barngenerationen och då barngenerationen blir vuxen kommer de att vara med och forma nästa barngeneration. I psalmen sjunger vi "Släkten följa släktens gång". Så är det och varje generation lämnar avtryck till nästa generation.

Mina föräldrar möttes i söndagsskolan på Frälsningsarmén i Tranås. Jag fick senare växa upp i ett frälsningsarméhem. Om jag inte hade gjort det är sannolikheten stor att jag inte varit frälsningssoldat idag. Jag kanske inte ens hade varit kristen. Ingen vet vilka livsval jag hade ställts inför om jag vuxit upp i andra sammanhang.

Kriser och livsval för en människa kan sätta spår i flera kommande generationer.

Vilka spår sätter du i kommande generationer? Ditt liv kan ha stor betydelse för några människor om hundra år? Var noga med vilka spår du lämnar efter dig? 
________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vilka spår lämnar jag efter mig?
________________

Innehåll:
- Vers 1-42:
Släktlista från Adam till Esaus ättlingar
- Vers 43-53:
Lista över kungar som regerade i Edom innan någon israelisk kung regerade där.

Kommentar:
Den långa listan på namn skrevs antagligen under fångenskapen i Babylon. Man hade hopp om att någon gång komma tillbaka till sitt land. Men då de kom tillbaka skulle alla spår av dem vara bortsopade. Det var viktigt att veta vem man var och varifrån man kom.

Det var också viktigt att kunna bevisa sitt släktskap med Abraham. Varje ättling till Abraham var utlovad särskilda välsignelser i det löftet Herren hade givit Abraham.

I vers 34 kan vi läsa att Isaks söner var Esau och Israel. Vi talar oftast om dem som Esau och Jakob. Jakob och Israel är samma person. Efter Jakobs kamp med Gud vid Jabbok säger Gud till Jakob "Du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat" (1 Mos 32:28).

Varför finns det en avdelning om edomiternas släkt och kungar i kapitlet kanske någon undrar? Jo, Esaus söner kom att kallas edomiter som ofta var Israels fiender. Men även om de var fiender till Israel hade de Esau som stamfader och tillhörde alltså Abrahams släktträd. 

Till eftertanke:
- Vilka spår sätter du i kommande generationer? Ditt liv kan ha stor betydelse för några människor om hundra år? Var noga med vilka spår du lämnar efter dig? 

Inga kommentarer: