20 nov. 2023

ANDLIG DÖD – 1 Krön 10

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 10
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+10&version=SFB15

"Sådan blev Sauls död, därför att han hade varit trolös mot HERREN. Han hade inte hållit HERRENS ord, och han hade även rådfrågat en spåkvinna för att få svar." (1 Krön 13 FB)

Det slutade illa för Saul. Och orsaken till att det gick så illa kan man klart läsa:
-Han hade varit trolös mot Herren
-Han hade inte hållit Herrens ord
-Han hade rådfrågat en spåkvinna
-Han hade inte sökt svar hos Herren 
Detta var orsaken till Sauls död (vers 14)

Detsamma gäller oss. Även om det inte leder till fysisk död, leder det definitivt till andlig död om vi lever i trolöshet mot Herren, om vi inte bryr oss om Guds ord eller om vi ägnar oss åt ockultism.

Då vi inte håller fast vid Guds ord är det inte Gud som straffar oss genom andlig död. Det är vi själva som går in i en andlig död genom att avlägsna oss från Herren.

______________________________

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Håll fast vid Guds ord.

______________________________

Innehåll:
Saul och hans söner dör i striden mot filisteerna.

Kommentar:
De första nio kapitlen i Första Krönikeboken handlar om Israels historia från skapelsen till fångenskapen i Babylon (586 f.Kr.). Från och med kapitel 10 går man tillbaka i historien 419 år till år 1005 f.Kr. Kapitel 10 handlar om Sauls död (Hans regeringstid skildras i Första Samuelsboken). Resten av boken handlar om Davids liv, från det han blev kung över hela Israel och till hans död 972 f.Kr. (kap.11-29).

Den bakomliggande orsaken till alla Sauls felsteg var att han inte höll sig till Guds Ord. Detta sammanfattas med orden "Han hade inte hållit Herrens ord" (vers 13).

Besöket hos andebesvärjerskan beskrivs i detalj i 1 Sam 28.

Till eftertanke:
I andakten läste vi "Då vi inte håller fast vid Guds ord är det inte Gud som straffar oss genom andlig död. Det är vi själva som går in i en andlig död genom att avlägsna oss från Herren".
- Vad tänker du själv om detta uttalande? Håller du med? Har du en annan uppfattning? Hur står det till i vår tid med att hålla sig till Guds Ord?

Inga kommentarer: