28 nov. 2023

SEGER – 1 Krön 18

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 18
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+18&version=SFB15

"Och Herren gav seger åt David var han än drog fram" (1 Krön 18:6 FB)

Kapitlet handlar om Davids segrar på olika frontavsnitt.

Nu kämpar vi inte vår strid idag på samma slagfält som David gjorde. Våra fiender består inte av kött och blod (Ef 6:12). Vårt slagfält är den andliga kampen. Vad skulle du beteckna som "seger" i ditt liv?

Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4) och en avgörande seger måste då vara varje gång en människa blir frälst. I Frälsningsarméns tidigare år kunde man se det tydligare i terminologin. En mötesserie kallades ofta för ett "stormangrepp" och då man rapporterade att människor blivit frälsta, talade man om att man "tagit fångar". Det kanske var lättare att vara fokuserad på vad uppdraget gick ut på med en sådan terminologi, men kampen är den samma idag. Ser vi några segrar? Kan vi planera vårt liv och vår verksamhet mer strategiskt för att uppnå det målet?

Ett annat frontavsnitt för vår kamp är vår personliga kamp mot synden. Har du seger i ditt tankeliv? I det sätt du talar? I dina handlingar?

Gud vill att du ska ha seger även i dessa områden och om du vill detsamma som Gud kommer han att ge dig kraft att vinna seger. 

_________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre ge mig seger i den andliga kampen. Både inne i mig och ute i tjänsten för dig.
_________________

Innehåll:
David segrar över moabiterna, kungen i Soba, arameerna och edomiterna.

Kommentar:
"Herren gav seger åt David var han än drog fram" (vers 6). David besegrade moabiterna (vers 2), öster om Döda havet. Davids farfars mor, Rut, kom ursprungligen från Moab. David besegrade också arameerna (vers 5-6), norr om Genesarets sjö och edomiterna (vers 12-13), söder om Israel.

Genom sina erövringar kontrollerade David länderna både norr, öster och söder om Israel. Han placerade trupper i de erövrade länderna och de fick betala skatt till David (vers 6+13).

Kereteerna och peleteerna (vers 17) var en grupp soldater från andra folk som hade anslutit sig till David under hans flykt från Saul. De blev sedan trogna David under hela hans regering. Från kereteerna och peleteerna kommer uttrycket "kreti och pleti" som innebär "allehanda löst folk" eller "vem som helst".

Till eftertanke:
Allt silver och guld som David tag med sig hem som krigsbyte helgade han åt Herren (vers 11).
- Vad ger du till Herren? Av din tid? Av din energi? Av dina materiella tillgångar?

Inga kommentarer: