21 nov. 2023

HERDAR – 1 Krön 11

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 11
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+11&version=SFB15

"Redan för länge sedan, ännu medan Saul var kung, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har HERREN, din Gud, sagt: Du skall vara herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över mitt folk Israel." (1 Krön 11:2 FB)

Efter Sauls död samlas hela Israel för att göra David till kung. Man citerade då vad Gud tidigare sagt att David skulle vara en herde för folket och en furste över folket. David tilldelades en dubbel roll.


Han skulle bli furste över folket, men han skulle inte bli en herde över folket utan en herde för folket.


Det är skillnad på att vara furste och herde. Fursten är över, men herden är för.


Det finns många som vill vara furstar och stå över folket. Det har aldrig varit svårt att rekrytera dem som ska stå över folket. Listan är lång på människor som aspirerar på en plats över folket.


Men det kan vara svårare att hitta dem som vill vara för folket, herdarna. Människor som har omsorg och bryr sig om andra människor. Det är inte lika lockande att ge avkall på sin bekvämlighet, att offra något för andra. Vi har ett skriande behov av herdar i våra församlingar.


Hesekiel 34 går till rätta med dem som skulle ha varit herdar: "Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden?....De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem." (Hes 34:2-6).


Jag ber till Gud att han ska resa upp de herdar i församlingarna som är för folket och som ger sig ut för att hjälpa, vårda och hela fåren.

_________________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig, Herre, att var en person som samlar
och inte en person som skingrar din församling.

_________________________________________

Innehåll kapitel:
Även om rubriken för dagens andakt är "Herdar", så handlar kapitlet huvudsakligen om "Hjältar". Det handlar om vem de är och vad de gör. Först har vi de tre hjältarna som är de största. Sedan kommer ytterligare ett tretal hjältar som nästan matchar de tre första.
Sedan kommer de trettio hjältarna som omnämns vid namn.

Kommentar:
När nu David smörjs till kung över Israel (vers 3) var det 20 år efter att Samuel smorde honom till kung (1 Sam 16:1-13). Det är värt att vänta på uppfyllelsen av Guds löften.

David erövrade Jerusalem från jebusiterna. Han bosatte sig i staden som sedan kallades "Davids stad" (vers 7).

David blev allt mäktigare (vers 9) som en konsekvens av sin fasta tro på Gud och sin önskan att ära Herren, till skillnad mot Saul som åsidosatte Gud och ville ha all ära själv. David uttrycker i sina psalmer sin längtan att ära Gud "Ge åt Herren, ni Gud söner, ge år Herren ära och makt" (Ps 29:1).

Till eftertanke:
Vi behöver herdar, omsorgsmänniskor, som vårdar hjorden och frågar efter dom som lämnat församlingen.
- Är du en herdemänniska? Vem skulle du kunna visa omsorg?

Saul höll hårt om sin ära och makt. David litade på Gud och önskade ge all ära till Gud.
- Hur är det med mig? Vill jag synas, dra till mig ära och bygga upp mitt namn? Eller är jag mån om att all ära ska tillfalla Gud?

Inga kommentarer: