17 nov. 2023

Psalm 40 - EN NY SÅNG

 

En - om - dan   150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln


Bibelläsning: Psalm 40
"Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN" (Ps 40:4)

I mötet med Herren skapas en ny sång. Någon kanske frågar vad det är för fel på de gamla sångerna. Varför måste man hitta på en ny sång? Jag tror att svaret är, att kärleken alltid finner nya sätt att uttrycka sig.

Den som har mött Jesus fylls av en ny lovsång men den nya sången kan ibland uttryckas i en gammal sång som i det ögonblicket blir helt ny för mig. För i mötet med Guds kärlek blir även gamla sånger nya och sjungs på ett nytt sätt.

Då vi lever i kärleksrelationen till Jesus kan till och med orden i den gamla bönen "Fader Vår" bli "en ny sång".

Hur låter din sång idag?
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Han lägger i min mun en ny sång, en lovsång till Gud. Han gör det idag!
___________________________________________

Inga kommentarer: