13 nov. 2023

Psalm 36 - NÅD

 


En-om-dan   150 receptfria tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln


Bibelläsning: Psalm 36
"HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna." (Ps 36:6)

Psalmen är en lovsång om Guds nåd. Den beskriver hur vi får leva i skydd av denna nåd: "Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga" (vers 8).

Det är tryggt att veta att vår frälsning, vår förlåtelse och vår evighet inte bygger på vad vi själva kan prestera. Allt bygger på Guds nåd. Vi får tillräkna oss Jesu försoningsverk i våra liv. Vi får ta emot frälsning och förlåtelse av bara nåd. Jesus tog straffet på sig så att vi får gå fria. Det är nåd! Paulus skriver ”Jag förkastar inte Guds nåd” (Gal 2:21).
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad innebär Guds nåd i mitt liv?
____________________________________________

Inga kommentarer: