16 nov. 2023

Torsdagsbibelstudiet: ANDRA THESSALONIKERBREVET – Kapitel 3

 

Guds ord sprids (vers 1-3)

Det tredje kapitlet inleds med en bön om att Guds Ord ska spridas vidare och finna anseende.

Förra kapitlet handlade mycket om Laglöshetens människa och att den kraften varit verksam alltsedan den tid då brevet skrevs till våra dagar. Den har tagit sig uttryck i olika former av totalitära stater som hänsynslöst dödar och förtrycker dem som inte vill inordna sig.

Under 1900-talet kunde vi se detta ta sig i uttryck bland andra i Sovjetunionen och Kommunistkina. Det verkar som om dessa totalitära härskare har haft en väldigt stark tro på bibelordets kraft. De gjorde allt för att förhindra att människor kom i kontakt med Guds ord. Det var inte tillåtet att föra in Biblar i landet och de som smugglade Biblar kunde riskera långa fängelsekraft. Tänk om vi kristna hade samma tilltro till bibelordets makt som dessa totalitära stater.

I den senare delen av 1970-talet var Järfälla Brass på väg att göra en musikresa till Polen, som då fortfarande var ett stängt land bakom Järnridån. Järfälla Brass var en musikkår i en Pingstförsamling och inför resan ville de förstärka sin kornettsektion med en duktig kornettist. Då bad de mig följa med på resan (??).

Vi skulle besöka små pingstförsamlingar i Polen. Mötena fick inte annonseras och vi fick inte spela utomhus. Ofta samlades grupperna i något större vardagsrum, och då det kom en musikkår på 25 man kunde det bli rätt fullt.

Då vi skulle gå igenom tullen vid inresan till Polen, gick man noga igenom mitt bagage. Kanske på grund av att jag hade ett märke på min jacka där det stod ”One Way Jesus”. Jag hade tre Biblar med mig. Min personliga svenska Bibel, som på den tiden var 1917 års översättning, en liten svensk fickbibel och en engelsk Bibel eftersom vi skulle vittna och predika på engelska.

Dessa Biblar väckte tulltjänstemännens misstänksamhet. De tog in mig i ett förhörsrum och började skriva upp varje bokstav på titelbladet på tulldeklarationen. Detta för att de vid utresan skulle kunna kontrollera att jag hade dessa Biblar med mig ut ur landet. De skrev bokstav efter bokstav utan att förstå vad de skrev ”Bibeln, eller den heliga skrift, stadfäst av Konungen 1917”.

De tillkallade en engelsktalande tolk och så kom alla frågor. De fann också i slutet av Bibeln kartor av Israel och då blev de ännu mer misstänksamma och det blev ännu fler frågor. Antagligen gjorde de allt detta för att skrämma mig och dämpa min frimodighet en smula. Det blev, som sagt, många frågor om Bibeln och vad som stod i den, tills de plötsligt förstod att jag älskade situationen. Jag fick berätta om Jesus och om vad evangeliet handlade om. Då de förstod att jag verkligen njöt av situationen upphörde deras iver att fråga. De gav mig tulldeklarationen som jag skulle få signerad vid utresan och ville inte ha mer med mig att göra.

Det var säkert många på den tiden som bad samma bön som Paulus om att Guds Ord skulle spridas och vinna anseende. De har blivit bönhörda och idag kan vem som vill läsa Bibeln i det forna Sovjetunionen.

TILL EFTERTANKE

Guds Ord har en inneboende kraft. Det är Gud om talar ord om frälsning, förlåtelse och kraft genom den Helige Ande. Många människor har blivit frälsta genom att bara läsa Guds Ord.

-På vilka sätt kan vi som lever idag vara ett bönesvar på Paulus bön om att Guds Ord ska spridas och vinna anseende i vår tid?

 

Vem vill du likna? (vers 6-12)

Paulus tar ännu en gång upp temat om att vara förebild för andra. Han skriver att thessalonikerna ska efterlikna Paulus (vers 7), och att Paulus ville ge dem ett föredöme att följa (vers 9).

I ett annat brev skriver Paulus att vi är levande Kristusbrev till människorna i vår tid. Det är inte så många idag som läser 1917 års översättning. Det finns modernare översättningar. Men det finns så många idag som aldrig läser någon Bibel. Den enda bibelöversättning de kommer i kontakt med är vi själva och de Kristusbrev vi är till andra människor.

 

TILL EFTERTANKE

Vi är alla en levande bibelöversättning. Ett brev från Gud till andra människor. Nästan alla människor som blir kristna blir det för att de känner någon som är kristen. Väldigt många som medvetet väljer att inte bli kristna tar det valet därför att de känner en kristen som de absolut inte vill bli lik.

Det avgörande för andra människors livsval är vilken typ av kristna de möter, vilken bibelöversättning de kommer i kontakt med.

-Hur kan jag bli mer medveten om att jag kanske är den enda bibelöversättning några människor någonsin kommer i kontakt med? Hur kan det påverka mitt liv?

 

”Tröttna inte på att göra det som är riktigt” (vers 13)

I avslutningen av brevet får thessalonikerna uppmaningen att inte tröttna på att göra det som är rätt. Paulus skriver ungefär samma uppmaning i Galaterbrevet ”Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp” (Gal 6:9)

Även om du inte ser så stora resultat av ditt arbete för Herren, ge inte upp.

Moder Theresa ger oss uppmaningen:

-      Det goda du gör kommer att vara glömt i morgon. Det spelar ingen roll – gör gott.

-      Ärlighet och uppriktighet gör dig sårbar. Det spelar ingen roll – var uppriktig och ärlig.

-      Det som du byggt upp under år kan förstöras på ett ögonblick. Det spelar ingen roll – bygg på.

-      Människan är oförnuftig, ologisk och egocentrisk. Det spelar ingen roll – älska henne.

TILL EFTERTANKE

Hur kan vi i den kristna gemenskapen sporra varandra till att fortsätta göra det som är rätt, även i tider av små resultat?

 

En sak till…

Jag har i kommentarerna till Thessalonikerbreven skrivit flera gånger att det finns två huvudteman i breven. Jesu återkomst och vår helgelse.

Det finns ett tema till som är genomgående i båda breven. Det handlar om bön. Paulus talar om hur han ber för thessalonikerna och ber också om förbön för sig själv.

Här följer några exempel:

-1 Thess 1:2-4 Paulus tackar Gud för det som händer i församlingen i Thessalonike

-1 Thess 2:13 Paulus fortsätter att tacka för specifika framgångar i församlingen

-1 Thess 3:9-11 Paulus fortsätter att tacka för thessalonikerna och ber att de ska fortsätta att växa så att de kan stå oförvitliga och rena då Jesus kommer tillbaka.

-1 Thess 5:17 Paulus uppmanar thessalonikerna att be ständigt

-1 Thess 5:25 Paulus ber om förbön

-2 Thess 1:3 Även det andra brevet inleds med tacksägelse över den fortsatt goda utvecklingen i Thessalonike

-2 Thess 2:13 Paulus tackar och ber för församlingen

-2 Thess 3:1 Paulus ber om förbön om att Guds ord ska spridas

 

TILL EFTERTANKE

Thessalonikerbreven är ”genomdränkta” av bön. Den levande och intensiva bönen i församlingarnas första tid var säkert en av orsakerna till den explosionsartade spridningen av kristendomen.

-Hur är det med bönelivet i mitt liv? Hur är det med bönelivet i Guds församling idag?

Inga kommentarer: