10 nov. 2023

Dagens andakt den 10 november

 

”… Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet… Men något har jag emot dig: att du hos dig har några som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att gillra en fälla för israeliterna… Så har också du hos dig sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. Vänd om! Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. ” (Upp 2:12, 14-16)e

Församlingen i Pergamon fanns på den plats där ondskan hade sin tron. Ändå höll församlingen fast vid bekännelsen av Jesus och förnekade inte sin tro på honom, inte ens när någon i församlingen dödades för sin tro. De kristna i Pergamon hade emellertid ett problem, och det var att de inte gjorde upp med felaktiga läror som smög sig in.

Också idag finns det kristna som väl bekänner sig till Jesusnamnet, men det finns ett ”och” i deras liv – Jesus och… De tycker inte det är så farligt att några i församlingen tummar på läran. Det kan väl inte spela så stor roll?  Det finns ju så många tolkningar av Bibeln. Jag uppfattar Gud på mitt sätt och du får uppfatta honom på ditt. På så sätt definierar man sig bort från Sanningen – Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Det kan bara finnas en Sanning, och Gud vill att vi ska ha rätt lära, att vi ska förkunna Sanningen och ingenting annat. De som vänder om, och söker tills de finner den rätta läran – Sanningen -  ska få av ”det dolda mannat” . Jag tror att det handlar om att få en allt djupare insikt i Guds Ord, i hans sätt att tänka och handla. Men den som vinner seger ska också få en vit sten med ett privat namn -  en unik identitet i sin Gudsrelation.

BÖN

Herre du vill ha den främsta platsen i mitt liv. Alltför ofta har Du fått dela den platsen med andra prylar, företeelser eller läror. Nu vill jag ge dig allt, och jag vill ta emot både av det dolda mannat och det nya namnet, den unika identiteten som du då lovar att ge.

Inga kommentarer: