11 nov. 2023

Dagens andakt den 11 november
”Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet och vet att dina senaste gärningar är fler än de första. Men det har jag emot dig, att du låter kvinna Isebel hållas, hon som kallar sig profet och lär och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Jag gav henne tid att vända om, men hon vill inte… (Upp 2:19-21)

I Thyatira var församlingen fylld av goda gärningar, av kärlek, tro, tjänande och uthållighet. Det var en församling där de flesta levde enligt läroboken och hade det andligt gott. Ändå fanns det ett problem, och det var att man inte tog itu med orenheten som smugit sig in i församlingen. Jesus hade gett tid till omvändelse, men han kompromissar aldrig med sitt eget ord, om vi människor står emot hans maning till omvändelse. Om församlingen skulle framhärda i sin orenhet, förutsäger Jesus den olycka som ska drabba dem alla.

Men åt dem som segrar – dem som lever rent, och lär andra att leva rent – lovar Jesus att ge makt, samma makt som Jesus hade. Renhet och andlig makt går hand i hand.

BÖN

Jesus, jag vill leva i renhet. Hjälp mig att inte tillåta det som är orent att komma in i mitt liv. Och om jag släppt in något orent, tack för förlåtelsens mäktiga och renande kraft – tack att ditt blod renar från all synd, när jag bekänner min synd inför dig. Tack att du ger varje människa tid att vända om. Tack för att vi fortfarande lever i nådens tid, så att vi kan få bekänna och ta emot ny rening. 


Inga kommentarer: