3 nov. 2023

Dagens andakt den 3 november

 

”Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt.”

(Luk 14:23)

Som kristna har vi ett aktivt ansvar. Evangelisation handlar inte bara om att erbjuda människorna en gudstro, utan Jesus vill att vi ska ”se till” att folk kommer och fyller hans hus. I en gammal bibelöversättning står det till och med att vi ska ”nödga” människorna, dvs. be och böna om att de ska komma till Jesus. William Booth sa en gång ”Kyrkklockan säger välkommen hit, men Frälsningsarmétrumman säger gå ut och fånga dem”.

Någon har sagt med tanke på de kristna som människofiskare: ”Vårt uppdrag är inte att göra intryck på fiskarna. Vårt uppdrag är att fånga dem.” Om vi verkligen tror att Jesus Kristus har dött för att alla människor ska kunna få evigt liv i honom, borde vi kanske vara lite mer frimodiga i vår evangelisation och inte tveka när Gud leder till människor som längtar efter mål och mening i sina liv.

BÖN

Herre, gör mig villig idag att följa dig när du leder mig till människor som behöver dig i sina liv. Fyll mig med kärlek och respekt inför dem och gör mig lyhörd, så att jag kan få förmedla en gudomlig hälsning från dig själv.

Inga kommentarer: