12 nov. 2023

Dagens andakt den 12 november

 

”Jag känner dina gärningar, det heter om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och stärk det som finns kvar och som var nära att dö. Ty jag har funnit att dina gärningar inte håller måttet inför min Gud. Kom ihåg vad du har hört och tagit emot, och bevara det och vänd om …” (Upp 3:1-3)

Vilken tragedi! Församlingen i Sardes hade rykte om sig att vara levande. Men han som ser igenom alla fasader, visste att livet saknades där inne. Så kan det vara också i många kristnas liv idag. Det ser så fint ut på ytan. Man är alltid med när något händer i församlingen, man ber och är aktiv på olika sätt, men man tycks ha glömt vad man hört och tagit emot. Man har inte bevarat Ordet och gjort något med de varningar som Guds ord gett. Man har bara fortsatt efter sitt eget förstånd och i sin egen kraft, och till slut var man bara ett skal, som gjorde saker, som liknade de gärningar, som en levande kristen utför.

Motsatsen till det falska livet som inte håller måttet, innebär sannhet och ärlighet. Och Gud lovar att den som tillsammans med Jesus segrar över det falska livet, ska kläs i vita kläder, en symbol för renhet. Deras namn skall finnas med i livets bok och Jesus själv ska använda vårt namn och bekänna inför Gud Fadern och alla änglarna – Han är min, han tillhör mig.

BÖN

Jesus, hjälp mig leva i sannhet och ärlighet idag. Hjälp mig att inte försöka framstå som en bättre kristen än vad jag i själva verket är. Hjälp mig att leva i öppenhet, och följa din helige Andes maning i allt jag tänker, säger och gör.

Inga kommentarer: