28 feb. 2021

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 28 februari

 


Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så är ännu en vecka och en månad på väg mot sitt slut. Yngsta barnbarnet, tillsammans med sin familj, har tillbringat veckan i norska fjällen. Dom bor i Norge och kan inte komma till Sverige och vi bor i Sverige och kan inte åka till Norge. Vi ser i alla fall att yngsta barnbarnet gör stora framsteg i slalombacken. Det ser inte riktigt ut som då Ingemar Stenmark åkte skidor (bilden), men vänta bara några år så ska ni få se. Men nu är deras sportlov över och familjen är idag på väg söderut hem till Jelöy Folkhögskola där de bor sedan en hel del år.

Yngsta sonen med familj satt i bilen mest hela dagen i går för att komma fram till platsen där de ska tillbringa sportlovet. Den kommande veckan är det sportlov för Stockholm och Västerås.

Äldste sonen, som bor i Borås, har varit i Stockholm i helgen för att installera sin näst äldste son i en studentlägenhet. Så man kan gott säga att det har blivit en hel del bilåkande för alla sönerna de senaste dagarna.

På Frälsningsarmén i Västerås har vi haft vår normala digitala församlingsgemenskap. I tisdags träffades vår hemgrupp på Zoom och samtalade om tjänstegåvan att vara Apostel och hur den kan fungera i vår kår.

I onsdags hade jag ansvaret för bibelstudiet på Zoom. Förra onsdagen talade vi om vår dubbla tjänst som kristna. Vi är kallade till gemenskap med Jesus (1 Kor 1:9) och Jesus kallar oss att gå in i den tjänsten: "När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr..." (Matt 6:6).

Men Jesus kallar oss också att "Gå ut och göra alla folk till lärjungar..." (Matt 28:19).

I onsdags var huvudämnet att "Gå in", vår bönetjänst och gemenskap med Jesus. Nästa onsdag kommer huvudämnet att bli "Gå ut", vår tjänst för Gud bland andra människor. 

Idag (söndag) är det som vanligt gudstjänst på Zoom kl.15.00.

I fredags avslutade vi vår serie om bibeltolkning "ATT FÖRSTÅ BIBELN". På måndag börjar en ny serie. Då kommer vi att lägga ut en översiktskurs i GAMLA TESTAMENTET. Vi räknar med att lägga ut en lektion varje måndag, onsdag och fredag under de kommande fem veckorna. Totalt 15 lektioner. Ett bra tillfälle att skaffa sig en helhetsöversikt över Gamla Testamentets innehåll. 

Ha en välsignad vecka och glöm inte bort att första lektionen om Gamla Testamentet kommer här på måndag.

Peter Baronowsky

Dagens andakt, den 28 februari

 

”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord.” (Ps 19:2-5)

 Om du har flugit långt i västlig riktning någon gång, har du säker förstummats av att solen aldrig tycks gå ner. Det beror på att tiden i varje tidszon är en timme tidigare än tiden i den angränsande zonen österut. Vi vet att när det är natt på ena sidan jordklotet så är det dag på andra sidan.

Detta är fascinerande när man tänker på den kristna kyrkan som finns och verkar över hela jorden. Det är verkligen en kyrka som aldrig sover. När vi beder vår aftonbön, beder några av dina trossyskon sin morgonbön och andra åter sin middagsbön. Det är som att vi överlämnar en stafettpinne till de andra, och vi kan tryggt gå till vila på kvällen. Psalmisten skriver:

När jorden sig i rymden vänder
och ljuset går från trakt till trakt
ditt lov väcks upp i nya länder
Din kyrka håller troget vakt

Den sol som oss till vila viger
För andra tänder arbetsdag
Ur andras hjärtan bönen stiger
Om kraft att vandra i din lag.

BÖN
Tack Jesus att jag får vara en del av din kyrka, som aldrig sover. Hjälp mig att troget stå på min post och fullgöra mitt uppdrag där du har ställt mig. Hjälp mig att stämma in i himlens förkunnelse om din härlighet, och tillsammans med himlavalvet vittna om dina verk.

UTMANINGEN 28 feb - Job 15


HAVANDE MED ELÄNDE

Bibelläsning: Job 15
Läs bibeltexten här

"De går havande med elände och föder fördärv, deras moderliv alstrar förvillelse." (Job 15:35 FB)

I Elifas andra tal går han tillrätta med Job och säger något som återkommer på olika platser i Bibeln. Det vi går havande med föder förr eller senare fram något.

I Psaltaren läser vi att då man avlar ondska, blir man havande med olycka och föder lögn (Ps 7:15).

Jesaja säger att de som förtröstar på tomhet och talar lögn går havande med olycka och föder fördärv (Jes 59:4).

I Jakobs brev kan vi läsa att då vi går havande med begär blir synden så småningom fullmogen och föder död (Jak 1:15).


Budskapet är detsamma. Då vi umgås med negativa nedbrytande tankar är det som ett havandeskap och då det negativa, synden, är fullmogen föder den synd.


Det gäller att avbryta ondskans havandeskap så tidigt som möjligt, innan det har fått fäste i våra liv.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill avbryta ondskans havandeskap så tidigt som möjligt, innan det har fått fäste i mitt liv. 

_________________
Innehåll:
Elifas andra tal till Job. 

Kommentar:
Här kommer Elifas andra tal. Nu är han mycket mer dömande i det han säger. Elifas påstår att det är Jobs synd som lägger orden i Jobs mun och hans egna ord dömer honom (vers 5-6). 

Job antyder också att det som drabbat Job är helt normalt för den "gudlöse" (vers 20f).

Även om det ligger mycket vishet i Elifas råd, synden kan ofta liknas vid ett havandeskap som till slut får makt över oss, så är det absolut inte sant i Jobs fall.
Jobs lidande har helt andra orsaker (Om du har glömt det kan du läsa det första kapitlet i Jobs bok).

Till eftertanke:
Varken Job eller hans tre vänner har en aning om orsaken till Jobs lidande, men ändå för de ett utdraget resonemang genom hela Jobs bok.
- Det borde kanske lära oss att inte vara så tvärsäkra vårt dömande av andra människor. Eller av oss själva.

27 feb. 2021

Prideflagor orsakar debatt i flera kommuner


Sören Eklöf i Jönköping har under en längre tid försökt få veta varför kommunen varje år flaggar med Prideflaggor och satsar på reklamkampanjer för stadens hbtq-festival. Men han tycker inte att svaren varit tillfredsställande.

– De talar om människovärde, men det här handlar inte om det, utan om ideologi, säger han.

I Jönköping, liksom i många andra kommuner runt om i landet, flaggas det varje år med Prideflaggor i samband med olika hbtq-festivaler lokalt eller nationellt. De syns utanför kommunhus, på bussar och i reklamytor i städerna.

Motiveringen är allt som oftast att flaggan och arrangemangen symboliserar ”alla människors lika värde”. Men i själva verket handlar det enligt kritiker om tillställningar som härbärgerar gott om kontroversiella politiska och sexualmoraliska idéer.
 
 

Inför söndagen: DEN KÄMPANDE TRON


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Första Moseboken kapitel 32, vers 22-31

Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället.
Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom.
Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde.
När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra.
”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.”
Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” — ”Jakob”, svarade han.
Då sade han: ”Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.”
Jakob bad honom: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du mig om mitt namn?” Och han välsignade honom där.
Jakob kallade platsen Penuel, ”ty”, sade han, ”jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv”.
När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft.

FRÅN BREVEN

Andra korinthierbrevet kapitel 6, vers 1-10

Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud.
Han säger ju: 'Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag.' Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.
Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst.
Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd,
under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält,
med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek,
sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar,
i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen,
jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds,
plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt.

FRÅN EVANGELIERNA

Matteusevangeliet kapitel 15, vers 21-28

Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon.
En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.”
Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.”
Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.”
Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.”
Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” —
”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.”
Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 130, vers 1-8

En vallfartssång.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!

Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?

Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.

Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.

Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.
Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd
och makten att befria.

Han skall befria Israel
från alla synder.

 

Dagens andakt, den 27 februari

 


Det är ditt fördärv Israel att du är emot mig, din hjälp…” (Hos 13:9)

Ofta har jag sett det - t.ex. när föräldrar hämtar sina barn på dagis. Och när jag tänker efter, har jag också själv upplevt det ibland, när barnen var små. Föräldrar och barn har varit ifrån varandra en hel dag. De har längtat efter att träffas. Men när så föräldern kommer för att hämta sitt barn, blir den lilla som förbytt. Hon eller han sparkar och slår och gör vilt motstånd mot förälderns försök att trösta och hjälpa. Man känner sig ganska hjälplös som förälder i den situationen och det är lätt att tänka att de som haft hand om barnet hela dagen har bättre hand med det, än man själv.  Men verkligheten är kanske den, att när föräldern kommer, kan barnet äntligen slappna av och ge uttryck för sin frustration över att ha blivit lämnad ensam.

Ibland uppför vi oss som det lilla barnet, som ger fullt utlopp för sin frustration emot den som verkligen älskar och vill vårda det. När Gud kommer oss nära, avvisar vi honom bryskt. Vi ”är emot” Gud, han, som är vår enda säkra hjälp. Tänk om vi istället kunde slappna av och låta honom ta hand om oss.

BÖN
Fader, du längtar lika mycket efter gemenskap med oss, som vi längtar efter gemenskap med dig, i djupet av vårt inre. Vi förstår kanske inte alltid att vår frustration har sin rot i vår längtan efter dig. Kom och ta hand om oss idag. Hjälp oss att vila i din famn.