19 feb. 2021

Tystnaden om evig förtappelse har orsakat kyrklig tillbakagång


 - Världen idag -

Vi har i vår tid ingen rättighet att tona ner eller ta bort den bibliska sanningen om evighetsallvaret och den dubbla utgången som i tidigare förkunnelse varit självklar. Det skriver Holger Nilsson, författare och förkunnare, och varnar för utvecklingen i delar av frikyrkan.

Något som på senare år har tappats bort eller kommit i skymundan är predikningar om evighets­allvaret. Hur har det då kunnat bli så att det nästan aldrig talas om den eviga förtappelsen, eller helvetet, som är det ord som används i Bibel 2000 på ett flertal ställen? 

För det första så är det ett avsteg ifrån vad Jesus själv förkunnade. Han talade och varnade mer för den eviga förtappelsen än han talade om himlen. Detta borde vara en tankeställare – varför gjorde han det? Han ville varna människorna för att komma till denna fruktansvärda plats. På annat sätt kan väl knappast hans betoning av detta ses.

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/debatt/tystnaden-om-evig-fortappelse-har-orsakat-kyrklig-tillbakagang/repuau!Nr3f@@XXlQ4i4wUA3PkoA/

Inga kommentarer: