21 feb. 2021

UTMANINGEN 21 feb - Job 7


"NÄR SKALL NATTEN TA SLUT"

Bibelläsning: Job 7
Läs bibeltexten här

"Så snart jag lagt mig frågar jag: "När skall jag stiga upp? När skall natten ta slut?" Jag mättas av oro intill morgonen." (Job 7:4 FB)


Job fortsätter med sitt svar till Elifas första tal. Livet är mörkt för Job. Han ser ingen utväg. Han förstår inte varför allt detta drabbar honom. Ångesten förföljer honom på nätterna.

Har du varit där? Har du upplevt något av de känslor som Job upplevde? I en sådan situation kan det vara mycket svårt, ja nästan omöjligt, att ta emot tröstande ord. Men Jesu ord till dig och mig finns där hela tiden "Min frid ger jag er" (Joh 14:27). Så småningom kan du kanske ta till dig orden från Jesus och gradvis låta Hans frid övervinna ångesten.

Kanske kan också du få göra Davids vittnesbörd till ditt eget: "Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig." (Ps 23:4) 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Min frid ger jag dig (Jesus)
_________________
Innehåll:
Job avslutar sitt tal till Elifas och uttrycker sin ångest och sitt mörker.

Kommentar:
Job fortsätter att beskriva sitt lidande för Elifas. Men från vers 12 slutar Job att tala till Elifas och vänder sig till Gud med ett stort VARFÖR?

För första gången snuddar Job vi tanken om det ändå finns synd i hans liv. "Har jag syndat.." i vers 2 och "Varför förlåter du inte min synd och tar bort min skuld".

Jobs fråga "Vad är då en människa" (vers 17) återkommer senare flera gånger i Bibeln (Ps 8:5, 144:3, Hebr 2:6).

Job snuddar också vid anklagelsen på att Gud är orättvis och inte bryr sig om honom. Gud tillrättavisar senare Job för hans anklagelse (38:2f).

Till eftertanke:
Vår uppgift är inte att bedöma eller döma Gud. Vi kan aldrig förstå Guds handlande med vår begränsade kunskap (38:2f).

Kung David var också en människa som fick gå igenom mycket lidande. Han var på flykt för sitt liv i flera perioder av sitt liv. Hans egen son tvingade honom till och med att fly ut från Jerusalem för att rädda sitt liv. Men då David summerar sitt liv förnekar han inte allt han fått gå igenom men säger "Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig" (Ps 23:4).
- Kan du också uppleva en sådan frid mitt i prövningen?


Inga kommentarer: