23 feb. 2021

UTMANINGEN 23 feb - Job 9


"HUR KAN EN MÄNNISKA STÅ RÄTTFÄRDIG INFÖR GUD?"

Bibelläsning: Job 9
Läs bibeltexten här

"Då tog Job till orda och sade: Jag vet mycket väl att det är så. Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud? Om hon vill gå till rätta med honom, kan hon inte ge svar på en sak bland tusen. Hans hjärta är vist, hans kraft är väldig" (Job 9:1-4 FB)

 Job talar om Guds storhet och makt och frågar sig hur någon människa kan stå rättfärdig inför Gud. Gud är så mycket större än människan, "han som gör stora och outgrundliga ting, under som ingen kan räkna." (vers 10). Man kan inte gå tillrätta med Gud, det är inte som då två människor går till rätten för att få sin tvist löst (vers 32-33).

Frågan hänger kvar genom århundraden "Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?"


Frågan får sitt svar i Jesus Kristus: "Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om,  en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,  och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus." (Rom 3:21-26).


Nya Testamentet svarar på frågan ""Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?" Svaret är "den som tror på Jesus!" Vår rättfärdighet bygger inte på vad vi kan åstadkomma. Den bygger på vad Gud har åstadkommit genom Jesus Kristus. Den bygger på nåd, bara nåd. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag är friköpt och rättfärdig. Av bara nåd.

_________________
Innehåll kapitel 9:
Job svarar Bildad.
Job ger Bildad rätt då han säger "Jag vet mycket väl att det är så. Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?" (vers 2)

Men Job menar att han är oskyldig och är trött av att leva (vers 21).

Kommentar:
Job kan inte föra sin egen talan inför Gud. Han önskar att det skulle finnas någon som går tillsammans med honom då han möter Gud inför rätten (vers 32). Men, säger Job, det finns "ingen som kan döma mellan oss" (vers 33).

Jobs hopp uppfylls av Jesus, som är medlaren mellan Gud och människor (1 Tim 2:5; 1 Joh 2:2).

Till eftertanke:
Vi kan aldrig i vår egen kraft bli rättfärdiga inför Gud även om vi försöker varje sekund av vårt liv.
- Vilken befrielse vi kan uppleva då vi förstår att vår rättfärdighet inte hänger på oss. Vår rättfärdighet hänger på Jesus. På korset.

Inga kommentarer: