22 feb. 2021

Skolan - Att förstå Bibeln - Del 7 TOLKNINGSPRINCIPER

3.2.3 Språket/kulturen

För att få Bibeln att säga detsamma till oss som den sa till dem som först tog emot budskapet räcker det inte alltid med att översätta språket. Vi måste kanske även översätta kulturen.

Poängen med Guds ord är inte att införa en gudomlig kultur. Kulturer förändras. Poängen är att införa ett gudomligt sinnelag. Men det betyder inte att vi kan lämna allt som vi inte tycker om till det första århundradet.

3.2.3.1 Tolkningsprinciper – kulturellt

Bibelns budskap talar rakt in i många tidsåldrar och kulturer. Samma ord uppfattas ofta olika då det tas emot i olika kulturer. En del saker är allmängiltiga och en del saker är specifika för en speciell kultur. För att kunna avföra vad som är kulturellt färgat kan det vara bra att använda en del tolkningsprinciper eller tolkningsnycklar.

a) Skilja mellan principen och exemplet

I Rom 16:16 talas det om att hälsa varandra med en helig kyss.

Principen kan man tänka sig är att visa sin kärlek till varandra på ett synligt sätt. Exemplet på det var den heliga kyssen. I dag kan vi kanske uttrycka  den principen med andra exempel.

1 Kor 11 talar om kravet att kvinnan ska bära slöja
Här kan man kanske tänka sig att principen är att inte uppträda på ett sätt som tar bort uppmärksamheten från Gud då man samlas för att tillbe genom att bryta kulturella konventioner.

Motiveringen för att kvinnan ska bära slöja är :
-vad som passar sig v.13

-vad som är naturligt v.14

-den ordning eller bruk som förekommer i församlingen v.16

Vad som passar sig, vad som är naturligt, vad som är brukligt kan skilja sig från kultur till kultur, från församling till församling.

Om man i dag skulle lyda uppmaningen bokstavligt i en svensk frikyrkoförsamling skulle man förmodligen bryta starkt mot principen även om man följde exemplet.

Det fanns en tid då det väckte uppmärksamhet om en kvinnlig soldat i Frälsningsarmén uppträdde på plattformen utan bonnett på huvudet. En del mötesdeltagare skulle säkert störas i sin tillbedjan och bli irriterade på att soldaten inte följde det som var passande i församlingen.

 I dag skulle det väcka större uppmärksamhet om en kvinna uppträdde med bonnett. I stället för att vara koncentrerad på tillbedjan kanske någon funderar på vad hon vill säga med denna demonstration.

 

b) Entydigt eller flertydigt budskap

Man måste också skilja mellan det som NT bär fram ett entydigt vittnesbörd om och de ting som NT uttalar sig om på olika sätt.

Då Bibeln bär fram ett entydigt vittnesbörd i en viss fråga så finns det grund att tro att det budskapet är allmängiltigt för alla tider och kulturer.

Exempel på entydiga vittnesbörd
-kärleken till Gud och medmänniskor

-personlig etik

-fylleri, sex mm

Då Bibeln ger flertydiga vittnesbörd i en fråga finns det skäl att tro att anvisningen är situationsbestämd eller kulturellt betingad och inte allmängiltig för alla tider och kulturer.

Då det gäller kvinnans rätt att tala finns det olika vittnesbörd. Det finns exempel på tillfällen då kvinnan skall tiga och då kvinnan ska tala.

Exempel på då kvinnan uppmanas att tiga:

1 Kor 14:34 säger ”…skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”. Motiveringen till varför kvinnan inte skall tala i församlingen är ”vad som passar sig” v.35. Som redan är påpekat kan det som är passande variera från kultur till kultur.

1 Tim 2:12 säger ”Att kvinnan själv undervisar tillåter jag henne inte”. I den nytestamentliga kulturen hade kvinnan en mycket underordnad ställning. Det kristna budskapet om att kvinnan i många avseende var jämlik med mannen var revolutionerande. Många bibeltolkare menar att kvinnornas unika ställning i den kristna församlingen gjorde att en del kvinnor missbrukade sin nyvunna frihet pratade sönder gudstjänsten.

Exempel på att kvinnan talar i församlingen
Apg 2:17-18; söner och döttrar skall profetera

Apg 18:26; Priscilla och Aquila undervisar om Guds väg

Apg 21:8-9; Filippos hade fyra döttrar som profeterade

1 Kor 11:5; kvinnan ber och profeterar i församlingen

Tit 2:3; de äldre kvinnorna ska vara lärare i goda seder

 

c) Uppmaningar av moralisk karaktär

Det kan vara bra att skilja mellan uppmaningar av moralisk karaktär och uppmaningar som inte är av specifikt moralisk art.

Paulus listor över moraliska synder gäller för alla tider.

Bestämmelser om fottvagning, helig kyss, kvinnans slöja och preferens för celibat är inte direkt av moralisk karaktär.

De blir däremot moraliska frågor då de missbrukas eller då de brukas kärlekslöst.

 

d) Skilja mellan centralt och perifert

Det kan vara ett bra beskydd mot alltför tvära kast i läran om man skiljer mellan det som är centralt och perifert i Bibeln.

Många gånger har sekter vuxit fram som byggt på en ”nyupptäckt” sanning i Bibeln. Varje bibelord är bara sant i förhållande till helhetsbudskapet.

Till exempel är Jesu försoningsdöd på korset ett centralt budskap i Bibeln medan frågan om slöja eller inte slöja är perifert.

(Fortsättning på onsdag)

Inga kommentarer: