5 feb. 2021

SKOLAN - Att förstå Bibeln - Introduktion


 "Den helige Benedictus regel från 500-talet innehöll "Skolan". Skolan handlar om hur man under vardagslivet kan bli en mer trogen tjänare åt Jesus Kristus. Ett grundläggande begrepp i skolan är tjänsten för Kristus". (Ur Dagboken).

Nu lånar vi begreppet Skolan av Benedictus och publicerar ett antal undervisningsserier under namnet Skolan. Vi kommer sedan att samla alla inlägg på vår hemsida så att du när vill kan ha det tillgängligt för att fördjupa dig i något av ämnena.

Den första serien under rubriken Skolan var "En liten handledning i själavård" av Rut Baronowsky.

På måndag börjar nästa serie som heter "Att förstå Bibeln" av Peter Baronowsky. Den ger några tips på hur man ska tolka och förstå Bibeln. En stor del av innehållet kommer från "Tolkningsboken".

Här kommer ett förord till serien:

Det finns många i dag som säger att Bibeln inte
är så viktig. Den ger ändå ingen vägledning eftersom den kan tolkas hur som helst.

Men jag vill påstå att Bibeln inte kan tolkas hur som helst. Bibeln säger inte vad som helst. Gud vill säga något till oss genom Bibeln.

Och om man verkligen vill förstå så är det inte så vårt att se de bärande budskapen i Bibeln.

Mark Twain lär ha sagt: ”Det som bekymrar mig mest i Bibeln är inte det jag inte förstår, utan det jag förstår”.

Denna serie är en sammanställning av några föreläsningsanteckningar jag använt då jag undervisat om Bibeltolkning. Serien vill ge några viktiga verktyg till hjälp för att kunna förstå Bibeln bättre.

/PB

 (Den första delen kommer på måndag)

Inga kommentarer: