15 feb. 2021

UTMANINGEN 15 feb - Job 1


HERREN GAV OCH HERREN TOG 

Bibelläsning - Job 1
Läs bibeltexten här

"Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit. HERREN gav och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!" (Job 1:21 FB)

Job var en gudfruktig man. Åklagaren fick fritt spelrum att se om Job var lika gudfruktig om han förlorade det han hade kärt i livet.
 
Den ena katastrofen efter den andra drabbade Job, men Job förbannade inte Gud. Han sa bara "Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herren namn".


Ingen av oss har några garantier för framtiden. Vi kan förlora allt vi sätter vår lit till. Vi kan förlora vår ekonomiska trygghet. Vi kan förlora människor som står oss nära.


Det ligger mycket livsvisdom i Jobs hållning till livet. Istället för att sörja för de saker som man inte har, de saker som ligger i framtiden, de saker som vi ännu inte fått, istället för det får vi tacka Gud för de dagar, saker, människor vi har fått ha en tid under livet.


Vi kom nakna till jorden. Nakna ska vi återvända. Allt ligger i Guds händer, även om vi får låna det en tid. Tacka för det du fått istället för att fastna i sorg över det du aldrig fick.


- Mannakorn att tugga på under dagen: Tack Gud för de dagar jag har fått och hjälp mig att förvalta väl det som möter mig i framtiden.
__________________
Innehåll:
Åklagaren får Guds tillåtelse att utsätta Job för prövningar.

De första prövningarna och Jobs reaktion då han får bud om alla dessa katastrofer.

Kommentar:
Åklagaren, djävulen, var en av de förnämsta änglarna. Han gjorde uppror och gjorde anspråk på att vara "lik den högste" (Jes 14:12-14). Djävulen, tillsammans med sina demoner, anklagar inför Gud, Guds folk på jorden. I Uppenbarelseboken kallas han våra bröders åklagare som dag och natt anklagar dem inför Gud (Upp 12:10).

I Jobs bok framgår det att satan har begränsad makt. Gud kan begränsa Satans makt och därför ber åklagaren om tillåtelse att drabba Job. Satan kan inte heller läsa våra tankar eller förutsäga framtiden. Om han hade kunnat förutsäga framtiden hade han vetat att Job inte bryta samman trots alla påfrestningar. 

Sedan börjar Jobs alla påfrestningar. Han får det ena budet efter det andra om olyckor som drabbar honom:
- sabeerna rövar bort oxarna och åsninnorna och dödade folket.
- eld från himlen dödade småboskapen och folket
- kaldeerna rövade bort kamelerna och slog folket med svärd

- huset där Jobs söner och döttrar höll fest drabbades av en storm så att huset föll ihop och dödade dem alla.

Till eftertanke:
Trots alla olyckor som drabbade Job, förbannade han inte Gud, utan tackade för allt han hade fått under åren som gått.
Ingen av oss har några garantier om en morgondag, men vi kan i tacksamhet se tillbaka på de dagar vi fått. Med tanke på det bör vi med omsorg vårda de dagar Herren ger oss.

Inga kommentarer: