15 feb. 2021

Introduktion till Jobs bok

 

JOBS BOK

 

Jobs bok inleder en avdelning med poetiska böcker i Bibeln: Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren och Höga Visan.

Job omnämns i Gamla Testamentet av Hesekiel tillsammans med Noa och Daniel i Hes 14:14, 16, 18, 20, och i Nya Testamentet omnämns Job av Jakob som ett trosstärkande exempel Jak 5:11.

 

Översikt över innehållet i Jobs bok

A. Job prövas (1:2-2:10)

B. Tre vänner förmanar Job (2:11-31:40)

C. Elihu förmanar Job (32:1-37:24)

D. Gud förmanar Job (38:1-41:34)

F. Job blir upprättad (42:1-17)

Inga kommentarer: