22 feb. 2021

UTMANINGEN 22 feb - Job 8


ETT BRÄCKLIGT HOPP

Bibelläsning: Job 8
Läs bibeltexten här

"Så går det alla som glömmer Gud. Den gudlöses hopp kan inte bestå, ty hans tillförsikt är bräcklig och hans förtröstan som spindelns nät." (Job 8:13-14 FB)

 Bildad håller sitt första tal till Job. Bildad talar om dem som glömmer Gud. De sätter sitt hopp till ting som inte kan bestå. De har en bräcklig tillförsikt och deras förtröstan är lika flyktig som spindelnät.

Det finns bara ett enda säkert hopp. Det är att sätta vårt hopp till Gud och vad han har sagt. Gud är den enda som inte förändras. Vad sätter du hopp till?


Bildad talar om dem som förlitar sig på sitt hus (vers 15). Men hus, sparade pengar, arbete, hälsa, egna ambitioner, framgång och mycket mer, kommer att förgå. Allt detta är bara bräckliga grunder för vårt hopp.


Det gäller att ha rätt prioriteter i livet. Jesus säger att vi ska söka Gud först av allt i våra liv. Då kommer allt annat att komma på plats (Matt 6:33) 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet (Matt 6:30 FB).

__________________
Innehåll:
Bildad håller sitt första tal till Job och kritiserar hans inställning.

Kommentar:
Bildad är upprörd för att Job fortfarande hävdar att han är oskyldig. För Bildad är det självklart att Gud är god och att han aldrig skulle straffa en oskyldig. Detta är en kunskap som människor haft under många generationer (vers 8) och "Gud förkastar inte den oskyldige, och han håller inte de onda i handen" (vers 20).

Bildad antyder också att Jobs barn dog av sin egen synd, och att Job fortfarande lever innebär att Jobs egen synd inte är så stor att den förtjänar dödsstraff (vers 4).

Till eftertanke:
Det kan vara lätt att döma andra människor och ge goda råd utan att ha kunskap om orsakerna till lidandet de möter. Jobs vänner ger många råd som delvis kan låta förnuftiga, men de lever i total okunnighet om orsakerna till Jobs lidande.
- Vi borde nog vara lite mer försiktiga i våra negativa omdömen om andra människor. Vår kunskap om vad de gått igenom är oftast begränsad.

Inga kommentarer: