19 feb. 2021

UTMANINGEN 19 feb - Job 5

SÖK GUD

Bibelläsning: Job 5
Läs bibeltexten här

"Men jag skulle söka Gud och inför Gud lägga fram min sak. Han gör stora och outgrundliga ting, under som inte kan räknas." (Job 5:8-9 FB)

Elifas fortsätter att ge råd till Job. Elifas talar om hur han själv skulle ha gjort i en liknande situation. Han skulle söka Gud och lägga fram sin sak för honom. Han skulle påminna sig själv att Gud är mäktig att göra under och att han ständigt gör stora och outgrundliga ting.

Rådet går vidare genom tusentals generationer och idag når rådet dig:
-I tider av motgång, då allt är mörkt, då du upplever att människor vänt sig bort ifrån dig: Sök Gud!

Men rådet gäller också i andra livssituationer:
-Då livet är underbart, då solen skiner och du har medvind: Sök Gud! Glöm inte bort hans storhet och makt.
-I den grå vardagen då livet bara finns där, den ena dagen efter den andra: Sök Gud! 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Sök Gud! Idag!
_________________
Innehåll:
Fortsättning av Elifas första tal som handlar om att förtrösta på Gud under livets alla förhållanden.

Kommentar:
Alla tre vännerna gör samma misstag. De förutsätter att Job har syndat och att det är därför han nu får lida. Vännerna visste inte det vi vet som har läst första kapitlet i Job. De visste ingenting om satans samtal med Gud.

I vers 13 kan vi läsa "Han fångar de visa i deras slughet". Det är det enda i Jobs bok som citeras i Nya Testamentet. I 1 Kor 3:19 citeras just den delen av versen. Även om Elifas tog fel då det gällde orsaken till Jobs lidande, är inte allt som Elifas säger fel. Paulus utvecklar tanken på att kunskap och vishet kan stå i vägen för många människor då det gäller att lära känna Gud (1 Kor: 1:20-21; 2:3).

Och Elifas uppmaning att söka Gud är naturligtvis rätt för alla människor i alla generationer, men i Jobs fall var inte brist på kontakt med Gud orsaken till lidandet.

Till eftertanke:
Låt oss ta med oss det från Elifas råd som är rätt om Guds storhet och makt. Sök Gud för "Han gör stora och outgrundliga ting, fler än någon kan tänka" (vers 9).
- Vågar du be och tro på att Herren kan göra under även idag? I ditt liv?


 

Inga kommentarer: