4 feb. 2021

Corona – I väntans tid…

 


Vi lever i en tid av förväntan. Vi började vänta redan i mars. Sedan har vi väntat varje dag.

Vi har väntat på att smittan skulle ge med sig.

Vi har väntat på att forskarna skulle hitta ett botemedel mot Corona.

Vi har väntat på att forskarna skulle utveckla ett vaccin mot Corona.

Vi har väntat på att sommaren skulle komma och värmen ta bort det otäcka viruset

Vi har väntat på att vi snart skulle få träffa dem vi älskar igen

Vi har väntat på att vi snart skulle få mötas i gudstjänster och andra kristna samlingar

Vi har väntat på att vi snart skulle få leva som vanligt igen: resa, handla, träffa vänner

Vi har väntat på advent, förväntans tid

Vi har väntat på jul och nyårshelgen

Vi börjar vänja oss vi att vänta.

Någon sa lite skämtsamt: ”Jag tog en kurs i att vänta snabbt. Nu kan jag vänta en timme på bara tio minuter”.

Och nu har hoppet tänts om att ett vaccin är på väg.

Nu väntar vi på att de sköraste i samhället ska få påbörja vaccinationen.

Nu väntar vi på att priogrupp 1, sedan 2, sedan 3 och sedan alla svenskar ska få vaccinet.

Nu väntar vi på att allt ska återgå till det normala igen

Nu väntar vi på att vi snart ska få träffa dem vi älskar igen

Nu väntar vi på att vi snart ska få mötas i gudstjänster och andra kristna samlingar

Vi väntar, och väntar, och väntar…

Tiden går och vi kan faktiskt inte lära oss att vänta snabbt.

Men vi kan lära oss att göra väntan rik på källor.

Vi kan lära oss att vila i vår väntan

Vi kan lära oss att vila i Guds löften

Så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat. (Heb. 6:15)

De rättfärdigas väntan leder till glädje... (Ordsp.10:28)

Vi kan lära oss att vänta på rätt saker

Som kristna väntar vi på att Jesus ska komma tillbaka och ställa allt till rätta

I Lukasevangeliet läser vi om en rådsherre som hette Josef och det står om honom att han ”väntade på Guds rike” (Luk. 23:51)

Låt oss rikta vår ”för – väntan” på det stora som Gud har förberett och få rätt perspektiv på våra liv.

Och låt oss komma ihåg. ”Mitt i Corona finns oron, men mitt i oron finns ro!”

Må han som är fridens Herre alltid och på alla sätt ge er sin frid.” (2 Tess. 3:16)

Inga kommentarer: