13 feb. 2021

Hatstämplandet omöjliggör balanserat samtal om abort

 


- Dagen debatt _
Att epitetet kvinnohatare klistras på alla abortkritiker bidrar inte till en konstruktiv och respektfull debatt, skriver Johanna Byman, Cecilia K Björfjell och Brita Storlund.

Som prolife-organisation vill vi vara en röst för de ofödda barnen, vilka saknar en egen röst. Mer och mer märker vi emellertid att vi också behövs som en röst för dem som är abortkritiska men inte vill uttala sig på grund av obehaget som följer av att offentligt stämplas som kvinnohatare. 

Ifrågasätter man de höga aborttalen, kritiserar man den svenska abortlagstiftningen, kallar man ett ofött barn för vad det är eller försvarar man barnmorskors rätt till samvetsfrihet, får man räkna med att epitetet kvinnohatare kommer att klistras på en. Hatstämplandet är varken nytt eller unikt för Sverige men verkar ha blivit ett allt vanligare knep för att skrämma meningsmotståndare till tystnad, kanske konservativa i allmänhet och abortkritiker i synnerhet.

Läs mer här:  https://www.dagen.se/debatt/2021/02/10/hatstamplandet-omojliggor-balanserat-samtal-om-abort/

Inga kommentarer: