27 feb. 2015

Berätta om Herren - 2 Mos 10

Dagens bibelläsning: 2 Mos 10
"...berätta för dina barn och barnbarn vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna och vilka tecken jag har gjort bland dem. Och ni skall inse att jag är HERREN"  (2 Mos 10:2 FB)

Genom Moses utförde Herren det ena undret efter det andra, men Farao gav inte med sig. Hans hjärta var fortfarande hårt.

Mitt under processen med alla plågor som kom över Egypten och alla under som Herren lät utföra, säger Herren till Moses. Berätta för dina barn och barnbarn om Herrens gärningar.

Berättelsen, vittnesbördet, om vad Herren gjort i våra liv kan många gånger vara det enda sättet att tala om Herren som kan bli mottaget av människor som inte tror. Bibelord och våra teologiska argument kan människor argumentera emot.

Men vem kan säga emot mig då jag berättar om vad Herren gjort för mig? Men kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?

Låt Gud förvandla ditt liv. Och då han gör det, fortsätt att berätta om det för barn, barnbarn och alla andra som vill lyssna på ditt vittnesbörd.

26 feb. 2015

Släpp mitt folk!!!

Under veckan har vi läst det många gånger, vi som läser den dagliga bibelläsningen från Gamla Testamentet.

Gång på gång hör vi Moses säga det till Farao: "Släpp mitt folk!"

Folket hade varit slavar i generationer. De flesta trodde säkert inte att det fanns något alternativ. Det var så det var att leva som israelit i Egypten. Slaveri från morgon till kväll. Men Gud hade hört och sett! (2 Mos 3:7). Och Gud sände Moses för att befria folket.

Det kanske inte är så väldigt annorlunda idag. Världen är verkligen i den ondes våld (1 Joh :5:19). Det är inte svårt att tro på det då vi följer med i dagens nyheter. Människor lever i slaveri på många olika sätt också i vårt land. Det kan vara slaveri under alkohol, avundsjuka, meningslösthet, materialism, jämförelse, oförlåtelse. Ja, listan kan göras lång.

Vi är kallade att vara en befrielsesarmé som sätter människor fria från det som binder och förslavar dem. Befriade från ett meningslöst liv!

Men då folket, mot alla odds, hade vunnit sin frihet, fastnade de i öknen. De var fria, men friheten var inte det överflödande liv som Gud hade talat om, då han målade upp sin plan för slavarna i Egypten. I öknen hade man kanske inte så stor glädje av sin frihet. Det hände till och med att man längtade tillbaka till slaveriet.

Man kan kanske till och med uppleva detsamma som kristen. Man kan se tillbaka på en frälsningsupplevelse där man blev befriad från det gamla livet och född på nytt. Men sen har man kanske fastnat på vägen till det förlovade landet och vant sig vid att kristenlivet ska vara som i öknen: torrt, meningslöst och enformigt.

Men Gud har inte befriat oss för att vi ska leva som ökenkristna. Det finns mer! Jesus kom för att vi skulle få liv. Men inte bara liv, utan liv i överflöd! (Joh 10:10). Låt inte satan lura dig på överflödet. Låt honom inte lura dig att tro att ökenliv är det naturliga för en kristen.

Det finns mera! Till slut fick slavfolket uppleva att Herrens ord om ett land, ett liv i överflöd av välsignelser var en realitet. Det finns mera!

"Han har välsignat oss med all den andliga välsignelsen som finns i himmelsen" ((Ef.1:3)

Släpp mitt folk. Eller som det heter på engelska "Let my people go". Du kan lyssna på louis Armstrong som framför sången ,ed samma namn. Lyssna HÄR>>>


Ett hårt hjärta - 2 Mos 9

Dagens bibelläsning: 2 Mos 9
"Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte Israels barn, alldeles som Herren hade sagt genom Moses" (2 Mos 9: 35 FB)

Gång på gång drabbas Egypten av olika slags plågor. Boskapspest, bölder och hagel. Faraos hjärta mjuknar någon gång och han ångrar sig. Men så fort plågan har upphört fortsätter hans hjärta att vara hårt.

Ett hårt hjärta är ett hjärta som inte kan känna medkänsla, ett hjärta som inte vill läta sig beröras, ett hjärta som har stelnat i en form, ett hjärta som inte vill böja sig för Gud.

Det är lätt att fördöma Faraos hårda hjärta, men också våra hjärtan kan bli hårda av olika anledningar. Vi kan själva ha blivit känslomässigt skadade så att vi inte längre vill ha ett förstående, medkännande hjärta. Vårt hjärta kan ha stelnat, så vår kristendom mer är ett hårt skal än ett liv. Vårt hjärta kan ha stelnat så vi inte längre är villiga att höra och lyda Herrens röst.

Men Herren har en lösning. Då vi låter oss beröras av den Helige Ande smälter det hårda hjärtat och blir levande igen:  "Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött"  (Hes 11:19)

Kampen mellan det goda och det onda - 2 Mos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Mose gick ut från farao och bad till HERREN, och HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Han tog bort flugsvärmarna från farao, från hans tjänare och hans folk, så att inte en enda fluga fanns kvar. Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket." (2 Mos 8:30-32 FB)

Kampen böljar fram och tillbaka mellan det goda och det onda. Farao vägrar att släppa Guds folk ända tills han är besegrad. Då ber Mose om lindring för Egypten och då lindringen kommer ändrar Farao sig ändrar Farao och håller inte sitt löfte. "Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket" (vers 32).

Så kan kampen mellan det goda och det onda vaja fram och tillbaka även i våra dagar. Inte minst inne i oss. Paulus beskriver kampen som rasar i honom med orden: "Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag." (Rom 7:13).

I nödens stund är det lätt att ge löften till Gud. Men då Herren har hjälpt oss och nöden inte längre är där är det lätt att glömma vad vi lovade Gud.

25 feb. 2015

Jan Guillou i blåsväder

I söndags skrev Jan Guillou en krönika i Aftonbladet som påstår att den grupp som är utsatt i Sverige inte är judar, utan araber och muslimer. Han anklagar till och med dem som talar om antisemitism i Sverige för att ljuga.

Jan Guillou skriver i krönikan: "Man har posterat stridsutrustade specialpoliser med särskilt häftiga tyska kulsprutepistoler utanför landets synagogor och judiska skolor. Samtidigt dånar en våldsamt aggressiv debatt på landets liberala ledarsidor om antisemitismen i Sverige. Inte, således, om den dominerande formen av svensk rasism som riktar sig mot araber och muslimer. Nu, mina damer och herrar, träder vi in i den svenska politiska debattens helvetesrum. Ty varje försök att analysera eller förstå mekanismerna bakom denna uppochnedvända ordning utlöser traditionellt nya avgrundsvrål från liberalerna”.    

      Jan Guillou går till och med så långt att han påstår att judarna bara låtsas vara rädda för att vinna politiska poänger. Han kommenterar några inlägg som påstår att judar i Sverige har påverkats av antisemitism och funderar på att lämna landet. Guillou skriver: "Vi tar ett djupt andetag och tänker efter. Mest sannolikt är förstås att Willy Silberstein och Paulina Neuding bara ljuger, fast med gott uppsåt”    
     Du kan läsa Jan Guillos krönika HÄR>>>

    I Aftonbladet i söndags skrev Jan Guillou en krönika med anledningen av den senaste tidens angrepp på judar. Krönikan gick ut på att det inte alls är judarna som är utsatta utan att det i stället är araberna och muslimerna.
     Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson kommenterar Guillous krönika i den egna tidningen så här: "I stället för att solidarisera sig med rädslan hos de utsatta, väljer han att ifrågasätta den som lögnaktig och ironisera över den. I stället för att bry oss om hatet mot judar, menar han, bör vi fokusera på hatet mot muslimer eftersom det är mycket mer utbrett. Detta ’i stället’ är det riktigt farliga med Guillous text”, och hon fortsätter: ”Det Guillou gör är att be oss välja. Anser man att det finns ett utbrett hat mot muslimer i Sverige kan man inte samtidigt oroa sig för växande antisemitism. Problemet är att förlorarna i en sådan ekvation i första hand är de grupper som själva är utsatta för rasism.
      Du kan läsa Karin Petterssons kommentar HÄR>>>

     Även Dagens Nyheters ledarskribent Amanda Björkman kommenterar Guilous krönika med orden ”Judar som ljuger, driver kampanjer och förolämpar sitt eget land. Med sådant fyllde Jan Guillou sitt spaltutrymme i söndagens Aftonbladet. Guillous konspiration går ut på att den rädsla judar just nu ger uttryck för i själva verket är en ’kampanj’ med mål att framställa Sverige som ett antisemitiskt snarare än islamofobiskt land."
      Du kan läsa Amanda Björkmans kommentar HÄR>>>

     Då Guillou insinuerar att judarna ljuger för att vinna politiska poäng då det gäller antisemitism, kan man undra vilka politiska poäng Jan Guillo försöker vinna genom sin krönika.

Peter Baronowsky

24 feb. 2015

Du skall tala allt jag befaller dig - 2 Mos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall tala allt jag befaller dig. Sedan skall din bror Aron tala med farao om att han måste släppa Israels barn ut ur sitt land." (2 Mos 7:2 FB)

Moses hade fått uppdraget att föra Israels folk ut ur slaveriet. Men det kunde han inte göra själv. Han måste ständigt vara beroende av Gud. Och han kunde bara tala det Gud sa till honom att tala.

Vårt uppdrag som kristna idag är fortfarande detsamma. Att föra ut människor ur sitt slaveri och föra dem fram fram till frälsning. Vi måste också vara fullständigt beroende av Gud. Vi kan inte klara det på egen hand.

Vi måste höra vad Heren säger till oss. Ibland kanske han säger till oss att vara tysta. Då är det viktigt att vi inte talar. Ibland talar han om för oss vad vi ska säga. Då är det viktigt att vi säger det. "Du ska tala allt jag befaller dig."

23 feb. 2015

Nytt studiehäfte från rupeba

Studiehäfte - Bibelstudier från Hebreerbrevet
A4-storlek. 34 sidor. Uppgifter för självstudium eller samtal finns till varje kapitel. Häftet kostar 50:- plus porto och du beställer det genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:
Inledning sid.5
Kapitel 1 - Korset och tronen - sid.7
Kapitel 2 - Guds vittnesbörd - sid.9
Kapitel 3 - Att höra Jesus tala - sid 12
Kapitel 4 - Kraften i Guds ord - sid.14
Kapitel 5 - Fast föda - sid.17
Kapitel 6 - Den kommande världens krafter - sid.19
Kapitel 7 - Ett bättre hopp - sid.21
Kapitel 8 - Ett bättre förbund - sid.23
Kapitel 9 - Kraften i Jesu blod - sid.25
Kapitel 10 - Kasta inte bort er frimodighet - sid.27
Kapitel 11 - Trons kapitel - sid.29
Kapitel 12 - Med blicken fäst på Jesus - sid 31
Kapitel 13 - Förebilder - sid.33

Nu ska du få se - 2 Mos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men HERREN sade till Mose: "Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land." (2 Mos 6:1 FB)

Mose hade mycket att kämpa mot. Israels folk vill inte lyssna på Moses (vers 9) och Farao vill inte lyssna på Moses (vers 12). Han hade mycket väl kunnat ge upp. Men Gud sa: "Nu skall du få se...", och Moses trodde på Herren.

Hur många gånger kan jag ha missat att få se de under Herren ville visat mig, genom att jag inte vågat gå, eller genom att jag inte hört vad Herren sagt?

Herren vill kalla ut oss på vägar där vi inte gått förut. Vi kan tycka att vi inte har kapacitet att göra Herrens verk. Men jag tror att han vill säga till oss också idag: "Nu skall du få se.." Vågar vi gå?

Konsekvensen av att förkasta evangeliet om Jesus


Detta är inte ett citat som jag läst, utan som jag hörde i söndagens TV-gudstjänst. Det var Daniel Viklund som predikade, och han sa:

"Att förkasta evangeliet är att underteckna sin egen dödsdom för tid och evighet"

Sannerligen värt att tänka på. Gudstjänsten kan du se och lyssna på HÄR>>>

"Släpp mitt folk!" - 2 Mos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därefter gick Mose och Aron till farao och sade: "Så säger HERREN, Israels Gud: Släpp mitt folk, så att de kan hålla högtid åt mig i öknen!" (2 Mos 5:1 FB)

Mose och Aron gick till till Farao och krävde att Farao skulle släppa folket ut ifrån slaveriet.

Idag lever många människor i slaveri för att de inte kunnat förlåta någon, i slaveri under alkohol eller andra droger, i slaveri under hopplöshet eller i slaveri under självupptagenhet.

Gud behöver människor idag, som likt Moses och Aron, vågar gå ut och kräva frihet för dessa människor. Då Mose och Aron vågade gå ut på Guds befallning, åtföljdes deras ord av tecken och under.

Då vi vågar gå ut på Guds befallning kommer Guds kraft att följa vår tjänst.

Många människor lever i slaveri i dag. Någon måste våga kräva: "Släpp mitt folk!"

Nu kan du köpa studiehäften från rupeba.se

Under flera år har vi erbjudit e-böcker på rupeba.se. Nu har vi fått flera förfrågningar om att kunna köpa dessa böcker "på papper". Nu kan vi alltså erbjuda dessa e-böcker i form av studiehäften i A4-format.
Följande Studiehäften finns att köpa för 50:- styck:
- Gamla Testamentet för den vanlige bibelläsaren. Studiefrågor till varje kapitel. 57 sidor.
- Tolkningsboken. En handledning om hur man kan förstå och tolka Biblen.24 sidor 
- Bibelstdudier från Efesierbrevet.Studiefrågor till varje kapitel. 33 sidor.
- Bibelstudier från Apostlagärningarna. 28 sidor
- Bibelstudier från Hebreerbrevet. Studiefrågor till varje kapitel. 34 sidor
- Det nya livet. Samtalsbibelstudier om olika teman.19 sidor

De nya studiehäften kommer att presenter efterhand här på rupeba.se.
22 feb. 2015

Tidig söndagsmorgon på Jelöy

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet
Så var det söndagsmorgon igen. Vintern kom av sig efter några dagar och vädret liknar mest av allt vår igen.

Under veckan har jag haft en del undervisning för kadetterna i Bibelkunskap om den poetiska litteraturen och visdomslitteraturen. Det har handlat om Psaltaren, Höga Visan, Klagovisorna, Jobs bok, Ordspråksboken och Predikaren. Då det gäller Psaltaren har vi talat om hur det som egentligen är människors ord till Gud har blivit Guds ord till oss, och om hur viktigt det är att stå fast på Bibelns grund.

Nu i helgen har vi en bibelhelg på vår "hemkår" i Moss. Vår riktiga hemkår är ju Templet i Stockholm, men under tiden i Norge tjänar kåren i Moss som vår hemkår. En del tillresande, från olika delar av Norge finns också med på helgen. Temat för helgen är "Disippel 2015". Disippel på norska är lärjunge på svenska.
Rut undervisar på Bibelhelgen på Jelöy
Vi håller också på att ge ut våra e-böcker på papper allteftersom efterfrågan har börjat öka. Året började med att en av pingströrelsens folkhögskolor beställde trettio exemplar av min bok om bibeltolkning. och nu finns det sex e-böcker som Studiehäften i A4-format. De går att beställa redan nu, men jag kommer att ge lite mer information om detta den kommande veckan.

Men nu är det söndagsmorgon och hög tid att gå upp till kåren där vi först har bibelstudium klockan nio och sedan bibelhelgens avslutningsmöte klockan elva. Och alla ni som inte hinner hit får hålla tillgodo med ännu en välsignad TV-gudstjänst från kåren i Västerås klockan 10.00. Jag lägger ut länken till den gudstjänsten senast måndag morgon.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

21 feb. 2015

Undanflykter - 2 Mos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade Mose till HERREN: "Men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga." (2 Mos 4:10 FB)

I 2 Mos 4 finner vi en provkarta på undanflykter för den som inte vill följa Herrens uppmaningar.
-Jag är ingen talare (vers 10)
-Ingen kommer att lyssna till mig ( vers 1)
-Skicka någon annan i stället (vers 13)

Vilka är mina undanflykter, då jag inte vill följa Herrens uppmaningar?

Vi kanske tycker att vi inte har något att komma med. Att vi saknar resurser att utföra Guds verk. Då säger Herren till Moses, och kanske till oss: "Vad är det du har du i handen?" (vers 2). Moses hade bara en enkel stav i handen. Då säger Herren till honom att kasta den på marken, och plötsligt förvandlades staven till en orm (vers 3).

Då vi använder det vi har, det vi har i handen, och lägger det i Guds händer, kan Gud använda det till att göra underverk. Men vi måste våga använda det för att Gud ska kunna använda det till ett underverk.

20 feb. 2015

"Jag har sett ... och hört" 2 Mos 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem.."  (2 Mos 3:7-8 FB)

Gud hade sett folkets lidande och Gud hade hört deras rop på hjälp. Därför stiger Gud ned för att rädda dem.

Gud räddar folket genom att kalla en människa att föra folket ut ur slaveriet (vers 10).

Också idag lever många människor fångna i synd. Många människor är fångna i ett meningslöst liv utan att se något hopp eller någon utväg. Också idag ropar dessa människor till Gud om hjälp. Gud ser deras lidande och hör deras böner. Han vill nå fram till dem med sin räddning.

Därför kallar Gud även idag människor att gå till dem och föra dem ut i frihet genom förlåtelsen och frälsningen i Jesus Kristus. Vad kallar Gud mig att göra idag?

"...på vars grund ni står..."

De första verserna i 1 Korintierbrevet 15 talar om att vi står på evangeliets grund. Vi har tagit emot det (evangeliet), vi står på den grunden och vi blir frälsta genom det.

Vår kristna tro bygger på Guds ord och genom det blir vi frälsta. Det är faktiskt så att vår tillit till Guds Ord avgör vår andliga status.

Vi kan inte bli frälsta om vi inte tror på Guds Ord. Det är bara genom Bibeln som vi kan få information om att Jesus dog på korset för att vi skulle bli frälsta. Om vi tror på Ordet och på löftena i Ordet kan vi bli frälsta. Om vi inte tror på löftet om frälsning kan vi inte bli frälsta.

I våra dagar finns det många som sår tvivel på att Guds Ord verkligen är Guds Ord. Om vi är tveksamma i vår tillit till Guds Ord, måste vi även vara tveksamma till vår egen frälsning. Om vi tror till 50 procent att Gud står bakom sitt ord, kan vi bara med 50 procents säkerhet hoppas att vi är frälsta.

Hur kan vi ta emot förlåtelse för våra synder? Bara genom att tro att Guds löften i Bibeln om förlåtelse är sanna. Om vi är tveksamma till Guds Ords tillförlitlighet måste vi också vara tveksamma till vår egen förlåtelse. Vår tillit till Bibeln avgör vår andliga status och om vi kan ta emot det Gud lovar.

"Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria."
 (Joh 8:31-32)

Förlåtelseboken

Nu kommer vi ut med ännu en bok från rupeba. Det är Rut som har skrivit "FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri!"

Du kan beställa den nu! Boken är på ca 100 sidor och kostar 120:-. Du kan få den direkt hem i brevlådan för 150:- inklusive porto. Skriv till info@rupeba.se och tala om att du vill ha Förlåtelseboken. Glöm inte att skriva din adress. Boken med räkning får du hem till dig så snart vi får den från tryckeriet

Rut har i många år undervisat om förlåtelsens betydelse. Både den förlåtelse vi ger ut och den vi tar emot. Under åren har Rut fått många brev från människor som berättar om den hjälp de har fått av den undervisningen.

Då vi nu ger ut Ruts undervisning i bokform är det vår önskan att många fler människor ska få uppleva förlåtelsens frigörande kraft.

På bokens baksidetext kan vi läsa:
"Den här boken handlar om den kristna grunden till förlåtelse. Den behandlar vårt uppdrag och vår ställning som kristna i denna världen samt vårt behov och vår plikt att både ta emot förlåtelse och att ge ifrån oss förlåtelse till andra.
- I ett avsnitt behandlas skillnaden mellan förlåtelse och förståelse.
- I ett annat avsnitt behandlas det smärtsamma i att se sanningen om sig själv.
- Ett kapitel beskriver skillnaden mellan att flytta gränser och att bekänna synd
- Ett kapitel handlar om skillnaden mellan att bekänna synd och att bekänna sår.
- Slutkapitlet handlar om den frihet som bara Jesus kan ge, han som säger att sanningen ska göra oss fria."

Boken finnes føreløpig bare på svensk, men det går å bestille den også i Norge. Den koster 150 NOK inkl. porto.

PS. En liten bakgrund till bokskrivandet:
Då Rut och jag, 2008 efter tjugo år i Sverige, började bli färdiga med vårt engagemang på FASI (Frälsningsarméns Sociala Institut) som senare blev FAFI (Frälsningsarméns Fortbildningsinstitut), planerade vi att skriva böcker. Vi har undervisat i hela vårt vuxna liv och vi tänkte att nu skulle vi få tid att skriva ned något av det vi undervisat om. Vi satte igång och hade ett par böcker nästan färdigskrivna.

Men, det blir inte alltid som man har tänkt. Bokskrivandet fick vänta. Först blev det tre och ett halvt år i Lettland. Så kom vi hem till Sverige och blev pensionärer under några månader. Under den tiden publicerade jag min bok "Gåvoboken - du är rikare än du tror".

Men efter bara några månader som heltidspensionärer började vi jobba heltid igen. Denna gång i Norge. Så bokskrivande fick vänta igen. Men det blev ju semester i år och semestern gjorde det möjligt för Rut att göra slutarbetet på sin nya bok, "FÖRLÅTELSEBOKEN - du kan bli fri!".

/PB

Gud hörde deras klagan - 2 Mos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen

"Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina." (2 Mos 2:24-25 FB)

Det andra kapitlet i 2 Mos talar om hur Mose föddes och räddades ur Nilen och hur han senare dödade en egyptier som anföll en av Mose landsmän och hur han sedan flydde ut i öknen.

Tiden går och en ny farao kommer till makten. Israeliterna fortsätter atl leva som slavar under svåra förhållanden och de ropade till Gud (vers 23), och Gud hörde deras rop (vers 24) och såg till dem (vers 25).

Gud är en Gud som ser och hör de förtvivlade ropen från människor som lider. Även om ingen annan ser eller hör så finns Guds hela uppmärksamhet hos den lidande.

Jag är själv far till tre söner och jag älskar dem alla tre lika mycket. Men om en av dem råkat ut för problem och har det svårt finns hela min uppmärksamhet hos den som lider.

På samma sätt är det med Gud. Han älskar alla människor lika mycket. Men ropet om hjälp tränger igenom direkt till Guds öron.

19 feb. 2015

Vem är Jesus för dig? - Mark 8

Bibelläsning: Markusevangeliet 8
På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna." Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias." (Mark 8:27-29 FB)

Också idag finns det många olika uppfattningar om vem Jesus är. Men frågan Jesus ställer till mig idag är "Vem säger du att jag är?"

-Sätt dig ned några ögonblick och tala om för Jesus vem han är för dig.

17 feb. 2015

Drömmar blir verklighet

En av de många drömmar vi fick se bli verklighet under vår tid i Lettland var då "Barnens hus" i Sarkani såg dagen ljus. Du kan läsa om det HÄR>>>

En av de sista sakerna vi fick vara med om innan vi lämnade Lettland var invigningen av de första frälsningssoldaterna någonsin i Sarkani.

I veckan fick vi ett mejl från Lettland med rapport om att soldatinvigningarna fortsätter i Sarkani. Här ser vi kårledarna Ilona till vänster på bilden tillsammans med den växande gruppen frälsningssoldater.

Att ära Gud i hjärtat - Mark 7

Bibelläsning: Markusevangeliet 7
"Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig." (Mark 7:6 FB)

Det är så lätt att vår relation med Herren blir ytlig och bara demonstreras i det yttre. Att vår lovsång och tillbedjan bara finns i munnen, men aldrig bottnar och når ner i djupet av vårt inre.

Gud söker hjärtan som hängivet vill leva i relation med Honom själv.

Avsides - Mark 6


Bibelläsning: Markusevangeliet 6

"Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite." (Mark 6:30 FB)

Jesus vill ta dig avsides för att vara tillsammans med dig. Han vill att du ska ta ett steg tillbaka och inte bara vara aktivitets- och resultatorineterad, utan vara relationsorineterad. Det handlar om din relation med Honom.

Där, avsides, vill Han låta dig uppleva ljuvligheten i Hans närhet. Han vill tala till dig, röra vid dig och försäkra dig om din identitet i Honom

16 feb. 2015

Missade du gudstjänsten i söndags?

Om du missade gudstjänsten från Frälsningsarmén i Västerås i söndags kan de få uppleva den HÄR

Psalm 20 och 21

Res upp baneret - Psalm 20
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 20
"Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner." (Ps 20:6 FB)

Psalm 20 är en psalm som trosvisst lyfter upp trosbaneret och förväntar sig Guds ingripande:
"..han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer. " (vers 5)

Orsaken till att vi trosvisst kan lyfta trosbaneret är att vi inte förlitar oss på vår begränsade förmåga, utan vi förlitar oss på Guds obegränsade förmåga:
"Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn." (vers 8)

Evigt liv - Psalm 21
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 21

"Han bad dig om liv och du gav honom det, ett långt liv alltid och för evigt." (Ps 21:5 FB)

Här talar psalmisten om evigt liv som en gåva från Gud. Och visst är det fantastiskt att få leva ett liv som aldrig tar slut.

Men det handlar inte bara om längden på livet, utan framför allt handlar det om livskavlitet. För vem vill leva ett långt liv om det bara är eländigt?

Psalmisten beskriver livet i termer av livskvalitet. Tänk vilka löften att leva av:
" Vad hans hjärta önskar ger du honom, vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Sela. Ty du möter honom med rika välsignelser, du sätter en krona av rent guld på hans huvud." (vers 3-4)

Tänk att få leva där Gud möter oss med rika välsignelser! Där han, bildligt talat, sätter en krona av rent guld på vårt huvud.

Men den allra största välsignelsen kanske ändå är då vi själva får bli till välsignelse. Då vi får ge välsignelsen vidare och välsigna andra:
"Du låter honom bli till välsignelse..." (vers 7)

Hjälp mig, Herre, att bli till välsignelse för någon idag.

14 feb. 2015

Tidig söndagsmorgon i Stockholm den 15 februari

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Denna veckorevy innehåller: Undervisning på Officersskolan, Årssamling för Officersbarnens förening, Sjunga trio med Samuel Ljungblahd.

Officersskolans kadetter och lärare
Under den gångna veckan har Rut och jag undervisat en del på Officersskolan. Rut har undervisat om Själavård och jag har undervisat om Gamla Testamentet. Det är alltid en inspiration att möta kadetterna.

I veckoslutet har vi varit lediga och företog en tur till Stockholm. Där fick vi tillfälle att umgås med yngste sonen och hans familj.

JP håller föredrag
Vi var även med om den årliga samlingen för Officersbarnens förening. Man kan konstatera att Officersbarnen har vuxit upp och inte längre kan betraktas som barn. Rut och jag tillhörde de yngre deltagarna på samlingen. Då jag var tretton år var vi flera som intensivt längtade att bli fjorton så att vi skulle tillåtas vara med på dessa samlingar. På den tiden var Officersbarnen fortfarande barn. Jag skulle tro att det är ungefär samma Officersbarn som samlas nuförtiden, men de har hunnit bli femtio år äldre. Speciella gäster denna samling var Chefsekreteraren JP och hans hustru Karin, som var elev på Folkhögskolan för trettio år sedan då vi var lärare där.

Samuel Ljungblahd
I dag på söndagsmorgonen ska vi följa med yngste sonen och hans familj till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Det är där de är medlemmar. Då kommer Samuel Ljungblahd att sjunga. Vet ni om att Rut och jag har sjungit trio med Samuel? Det var för många år sedan. Kåren i Vårby Gård hade inbjudit Rut och mig som talare till deras Kick-off-söndag. Samuel Ljungblahd jobbade då i ett team på den kåren så vi inbjöd Samuel att sjunga trio tillsammans med oss. Efter den gången har ingen bett Rut och mig att sjunga trio tillsammans med Samuel. Jag vet inte riktigt varför. Så dåligt sjunger väl inte Samuel ändå?

Efter gudstjänsten börjar den långa återfärden tillbaka till Jelöy och en ny spännande vecka.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Han sökte sitt folks bästa - Ester 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.

"Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd."  (Est 10:3 FB)

Mordokai hade genom sitt ingripande räddat sitt folk. Han som var en invandrare bortförd i fångenskap hade blivit upphöjd till den näst högste i landet. Det var bara kungen själv som stod över honom.

I den sista versen i Esters bok får vi veta vad som fanns i hans tankar och vad som var ambitionen för hans liv. Hans drivkraft var inte att få det så bra som möjligt för sig själv, även om det hade blivit så. Istället var det sitt folks bästa som drev honom framåt.

Vad är det som driver dig? Vad är ambitionen i ditt liv? Att själv bli välsignad eller att välsigna andra?

12 feb. 2015

Kommer du ihåg? - Ester 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Mordokaj skrev ner dessa händelser och sände brev till judarna i alla kung Ahasveros provinser, både nära och långt borta,  för att ålägga dem att år efter år fira den fjortonde och den femtonde dagen i månaden Adar till minne av de dagar då judarna hade fått ro för sina fiender och för att minnas den månad då deras bedrövelse hade vänts i glädje och deras sorg i fest. Därför skulle de fira dessa dagar som dagar av fest och glädje, och sända gåvor till varandra av den mat de hade tillagat, och skicka gåvor till de fattiga."  (Ester 9:21-22 FB)

Judarna hade varit nära att förgöras. Genom helt otroliga händelser förbyttes deras dödsdom till befrielse. Hela kapitlet utropar: "Glöm inte detta!" (vers 21, 22, 23, 26, 27, 28).

Hela Israels historia berättar om Gud räddning av sitt folk. Befrielsen ur slaveriet i Egypten, räddningen under fångenskapen i Babylon, räddningen från fångenskapen i Babylon.

Judarna firar dess händelser generation efter generation. Det är viktigt för judarna att inte glömma!

Då du ser dig tillbaka kommer du då ihåg vad Jesus gjort för dig?
-Då han gav sitt liv för dig på korset?
-Den dagen du blev frälst?
-Den dagen du förstod att dina synder är förlåtna?
-Situationer i ditt liv då Herren lett väglett dig och välsignat ditt liv?

Det är värt att inte glömma. Det kan vara värt en minnesfest!

Nöd för Guds folk - Ester 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ester talade på nytt till kungen. Hon föll ner för hans fötter och grät och bad att han skulle avvärja agagiten Hamans ondska och hindra den plan han hade tänkt ut mot judarna" (Est 8:3 FB)

Esters liv hade räddats. Esters farbror, Mordokai, hade också blivit räddad och upphöjd till en hög position. Men Hamans brev om att döda alla judar i landet, signerat med kungens sigill var fortfarande gällande.

Ester ber då under tårar om att Guds folk skulle räddas. Då hon bad för sitt eget liv, gjorde hon det utan tårar. Men då hennes liv är räddat och hon ber för Guds folk brister hennes hjärta och hon gråter inför kungen.

Har du nöd för Guds folk? Ber du för den kristna kyrkan? Ber du för samfundsledarna i ditt land? Ber du för de kristna som blir hånade  skolan och på arbetsplatserna? Ber du för de kristna som blir förföljda idag? Ber du för de kristna som får en familjemedlem dödad, bara för att han eller hon tror på Jesus?

Gud har omsorg och nöd för sitt folk. Hela Esters bok är ett vittnesbörd om detta. Delar du Guds nöd och omsorg för sitt folk?

11 feb. 2015

Den som gräver en grop... - Ester 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Och man hängde upp Haman på den påle han hade låtit sätta upp för Mordokaj. Sedan lade sig kungens vrede."  (Est 7:10 FB)

Då drottning Ester berättade för kungen att hennes liv stod i fara tillsammans med livet till alla andra av sitt folk (vers 4), frågade kungen vem som var ansvarig för detta (vers 5). Då kungen fick reda på att det var Haman som låg bakom planerna på att döda alla judar i landet en viss dag blev han mycket vred på Haman.

Kapitlet slutar med att kungen befaller att Haman ska hängas upp på den påle vid sitt eget hus, som Haman rest för att hänga upp Mordokai i.

Allt det onda som Haman planerat för Mordokai drabbar istället Haman själv.

Visdomsorden från ordspråksboken besannas gång på gång: "Den som gräver en grop faller själv däri" (Ordsp 10:8 och 26:27).

Våra planer att göra ont mot andra faller ofta tillbaka på oss själva. Man kan kanske också säga omvänt; våra planer att välsigna andra gör att välsignelsen ofta faller tillbaka på oss själva.

10 feb. 2015

Med höjda ögonbryn och med tappad haka

Den gångna veckan har jag mötts av nyheter som verkligen har fått mig att tappa hakan och att höja på ögonbrynen. Det är inte ofta jag tappar haken. Jag har levt många år och sett och hört många häpnadsväckande saker i mitt liv.

Först var det en ledarartikel i Dala-Demokraten som påstår att skolavslutningar i kyrkan i princip är samma sak som att skära huvudet av oskyldiga människor framför en TV-kamera. Men för att inte överdriva citerar jag Dala-Demokraten ordagrant: "Kristna förfasas över att muslimska fundamentalister vill tvinga människor till islam. Men man är inte främmande för att i princip göra samma sak själva. Nu ska det åter bli tillåtet med psalmsång i kyrkan vid skolavslutningar."

Menar Dala-Demokraten verkligen vad den skriver? Är det i princip samma sak att inbjuda till psalmsång i kyrkan som att tvinga människor till islam? Om det är så måste ju Sverige vara en av de värsta terrorstaterna i världshistorien som har tvingat miljoner svenskar under många hundra år att gå i kyrkan på skolavslutningarna. Kan man verkligen påstå att det i princip är samma sak som att inför hot om halshuggning tvinga männsikar att konvertera till islam? Ja, tydligen kan Dala-Demorkaten säga det.

Erik Helmersson skriver i Dagens Nyheter att Dala-Demokratens ledarartikel slår "årsrekord i osmaklighet".

Ja, vi får väl gratulera Dala-Demorkaten för det årsrekordet, men det varade inte så länge. Mona Salin lyckades överträffa detta årsrekord ungefär samtidigt som Dala-Demokraten vunnit det.

Världen idag skriver: "Den barnmorska i Sverige som vägrar utföra abort i Sverige är en "extrem religiös utövare", på ett principiellt liknande sätt som de människor som strider för Islamiska staten. Det menar Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism.
Det var under en paneldebatt om religion och demokrati i Ersta kyrka förra veckan, anordnad av S:ta Katharinastiftelsen, som Mona Sahlin gjorde jämförelsen mellan samvetsömma barnmorskor och IS.
"


Hår slås nytt årsrekord och min haka faller ännu längre ner. Är det något jag inte fattar här? Eller hur kan man, med hedern i behåll, säga att rädda liv principiellt är samma sak som att döda andra människor bara för att de inte tror exakt som jag?

Peter Baronowsky

Den natten sov inte kungen - Ester 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen

"Den natten kunde kungen inte sova. Han lät därför hämta krönikan där minnesvärda händelser var nertecknade, och man läste ur den för kungen. Där fanns skrivet att Mordokaj hade berättat hur Bigtana och Teres, två av de hovmän som höll vakt vid porten, hade sökt efter tillfälle att döda kung Ahasveros. Kungen frågade: "Vilken ära och upphöjelse har Mordokaj fått för detta?" De unga män som var i tjänst hos kungen svarade honom: "Ingenting har gjorts för honom
."  (Ester 6:1-3 FB)

Haman var full av hat mot Mordokai som inte ville böja sig för Haman. Haman hade gjort i ordning en träpåle och skulle nästa dag gå till kungen och be att få hänga upp Mordokai på träpålen.

Den natten sov inte kungen.

Haman hade tänkt ut det som var ont mot Mordokai. Gud hade tänkt annorlunda. Kungen var herre över 127 länder, men han var inte herre över sin egen nattsömn.

Gud höll honom vaken och påminde honom om något som hänt för en tid sedan. Det var en man som hade varnat kungen för ett attentat. Just den här natten som hade kunnat bli Mordokais sista natt höll Gud kungen vaken. Kungen funderade om  han någonsin hade tackat Mordokai för att Mordokai varnat kungen.

Resultatet av kungens sömnlösa natt var att Mordokai fick leva och blev ärad inför hela folket. Den som hade planerat att döda Mordokai var den som fick genomföra äres-ceremonin för Mordokai.

Även om situationen kan se hopplös ut, ge inte upp hoppet. Guds omsorg kan ta sig i uttryck på många sätt.

Och om Gud håller dig sömnlös en natt och påminner dig om något som du borde ha gjort för länge sedan: Var lydig. Genom din lydnad kan du bli till stor välsignelse för någon annan.

8 feb. 2015

Ny bok i bibelläsningsplanen

Imorgon börjar läsningen av Markusevangeliet  i bibelläsningsplanen.
Det kan vara en lämpligt tillfälle för dig som ännu inte gått med i BIBELUTAMNINGEN 2015 att börja nu. Du kan läsa mer om Bibelläsningsplanen HÄR.

Så här skriver Wikipedia om Markusevangeliet:
Inledningen till Markusevangeliet.
Medeltida skrift.
"Markusevangeliet är ett de fyra evangelier som ingår i Nya testamentets 27 kanoniska böcker. Enligt traditionen författades boken av den Markus som var lärjunge till Petrus, och senare medarbetare till Paulus. Trots att boken traditionellt placeras som det andra evangeliet i ordningen i Nya testamentet, är den etablerade uppfattningen i dag bland forskare att det är det äldsta av evangelierna, skrivet någon gång efter år 64 och före år 80, ofta förlagt till ungefär tiden för Jerusalems förstörelse år 70 e.Kr. eller strax därefter.

Markusevangeliet skildrar Jesu verksamhet från dess början vid tiden för Johannes döparens verksamhet fram till dess slut med passionshistorien och uppståndelsen. Jesu verksamhet framställs i evangeliet som om den varade under ett år.

Evangeliet är författat på grekiska. Språket är enkelt och har spår av vulgarismer (slang), latinismer och semitismer. Markus är ibland mer detaljerad än till exempel Matteus och beskriver ofta personers känslor.

I centrum för Markus teologi står Jesus som Messias, Guds son, Herrens lidande tjänare omtalad i Jesaja och Människosonen, en fördold frälsargestalt. Markus vänder sig till hednakristna, vilket framgår av att judiska bruk och seder förklaras och hebreiska uttryck översätts."

Vad är det som driver dig? - Ester 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När kungen såg drottning Ester stå på borggården, fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. Kungen sade till henne: "Vad vill du, drottning Ester?"  (Est 5:2-3 FB)

I detta kapitel möter vi Ester och Haman. Två personer med olika drivkrafter.

Esters drivkraft var omsorgen om sitt folk. Hon var beredd att offra sitt liv, genom att träda fram för kungen oanmäld, för att rädda livet på judarna som bodde i fångenskap i Babylonien.

Hamans drivkrafter var den egna framgången och hat. Haman hade lyckats bli den högste fursten i landet. Han hade fått en position där alla medborgarna skulle böja sig för honom. Men trots att han hade uppnått allt detta var han inte nöjd. Det fanns en person som inte böjde sig för honom och det var Mordokai. Hatet mot Mordokai förmörkade hela hans tillvaro. Det enda som kunde göra honom glad var då han fick rådet att hänga upp Mordokai i en femtio alnar hög påle (vers 14). Tanken på hämnd var det enda som kunde glädja Hamans hjärta.

Vad är det som driver dig? Är det den egna framgången på andras bekostnad? Drivs du av hat? Eller drivs du av en längtan att behaga Gud och att göra Hans vilja? Vad är det som driver dig?

Missade du söndagens TV-gudstjänst från Frälsningsarmén i Västerås?


Se och lyssna på gudstjänsten HÄR

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 8 februari

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Jag vaknar upp i egen säng hemma på Jelöy (Norge). Det har varit några dagar som nästan liknar vinter.

Större delen av veckan har vi varit i Tyskland, inbjudna att tala på Officersmötena för den Sydvästra divisionen i Tyskland. Programbladet för veckan såg ut så här...
...men det visade sig att deltagarna såg betydligt mänskligare ut än så....

Här är deltagarna samlade på måndagen och lyssnar då en av ungdomsledarna som rapporterar.

Ämnet vi hade fått var att undervisa om Team-arbete och de teman vi hade valt var bland andra:
- Teamarbete, det är inte meningen att du ska göra allt själv.
- Team teori.
- Ledaren, Teamet och Gud. Var är vi vi?
- Ledaren, Teamet och Gud. Vart är vi på väg?

 Vi hade en fin vecka med de tyska officerarna. Vi talade engelska och blev tolkade simultant i en tolkanläggning som vi hade lånat med oss från Kurscentret på Jelöy.

Som väntat orsakade tolkanläggningen en del rabalder i de olika säkerhetskontrollerna vi fick passera under resan. Jag hade tagit med tolkväskan som handbagage och den såg verkligen ut som en väl förberedd bomb med många ledningar mellan små apparater.

På vägen ut på flygplatsen i Oslo gick det relativt smärtfritt. Väskan gicks naturligtvis igenom och jag fick förklara hur de olika delarna fungerade. Men Frälsningsarméns uniform gjorde antagligen att jag inte klassades som en vanlig terrorist.

På vägen hem på flygplatsen i Dusseldorf fick jag inte samma hjälp av uniformen, som antagligen var helt okänd för säkerhetspersonalen. Först såg det ut som de hade en intern diskussion om vem som skulle gå igenom väskan tillsammans med mig. Den som förlorade bad mig öppna väskan medan han själv tog ett par steg tillbaka. Då väskan öppnats utan explosion, kom han fram till mig och väskan och förklarandet började. Öronhögtalare, sladdar, apparater för att ta emot ljdet, förpackningar med reservbatterier, mikrofon och utrustningen för tolken och mycket annat.

Då jag föklarat allt för den nitiske säkerhetvakten (jag tror inte han förstod engelska, men han ville nog inte låtsas om det), såg han på mig och min uniform och frågade "Pilot?" Jag föklarade för honom vad Frälsningsarmén är för något utan att han förstod och fick så småningom passera.

Men nu är det söndagsmorgon och snart dags att gå upp till förmiddagsgudstjänsten på Moss kår. Jag hinner nog först lyssna på det mesta från TV-gudstjänsten i Västerås som börjar 10:05.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

För en tid som denna - Ester 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"  (Est 4:14 FB)

Då Mordokai ber Ester att gå till kungen och berätta om planerna på att döda alla judar i landet tvekar Ester. Hon är väl medveten om att hon riskerar att bli dödad om hon oanmäld kommer inför kungen.
Då säger Mordokai till Ester att detta kan vara Guds plan för hennes liv att hon just vid denna tid blivit drottning. Hon riskerar sitt eget liv, men kan möjligen rädda livet på alla judar i landet.

Du kanske tycker att det ibland kan kännas svårt att vara en kristen i en omgivning där kristendomsfientligheten tilltar. Du kanske väljer att vara tyst då Herren ber dig tala. Du kanske väljer att inte handla då du upplever att Gud ber dig göra något speciellt för honom.

Varför lever du just nu? Varför bor du just där du bor? Varför har just du kontakt med människorna i din omgivning? Varför har du just den position som du har idag?

Vem vet? Kanske finns du i din nuvarande livssituation just för en tid som denna....

7 feb. 2015

Gudstjänst från Västerås

I morgon (söndag 8/2) sänds den första av tre gudstjänster från Frälsningsarmén i Västerås i SVT2 klockan 10.05. 

Kårledare Peter Jonasson predikar och Musikkåren medverkar. Det blir sång och musik av församlingens sångare och musiker, solist är Daniel Viklund.

Läs mer om kåren i Västerås HÄR

6 feb. 2015

Bibelhelg på Jelöy

Moss kår och Resurssentret inbjuder till Bibelhelg på Jelöy (Norge) den 21-22 februari.
Rut och Peter Baronowsky undervisar om Lärjungaskap.
Läs mer HÄR.