30 juni 2019

Tidig söndagsmorgon den 30 juni långt borta hemifrån

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Den gångna veckan har vi varit tillsammans med mellansonen och hans familj på en längre resa. Det blir många bad, både morgon och kväll. På bilden ser vi yngsta barnbarnet som för första gången, med viss förtjusning, är ute på djupt vatten i sin badanordning. Han är fortfarande 0 år gammal, men räknar med att fylla ett år senare under sommaren. 

I tisdags skedde undret. Mellansonens 6-åriga dotter började plötsligt att simma! Det är en dag alla föräldrar gläder sig åt. Då barnen lärt sig simma känner man sig genast lite tryggare.

Bara någon timme senare skickar yngste sonen ett meddelande till oss. Han tillbringar också veckan i sydligare breddgrader även om det är nio flygtimmar mellan oss. Meddelandet berättar att hans 6-åriga dotter har lärt sig att simma och för säkerhets skull skickar han med en film där hans dotter simmar en bassänglängd. 

Två 6-åriga kusiner på helt olika platser på jordklotet börjar att simma på samma dag och nästan på samma tid!

I meddelandet berättar också yngste sonen att hans dotter fick en rejäl slant i belöning för sin prestation. Och plötsligt kommer jag ihåg hur det var då yngste sonen själv lärde sig simma. 

Han var sex år på den tiden. Familjen hade bilat ned till Bibione i Italien och första dagen tänkte vi att det vore bra om vår 6-åring lärde sig simma under veckan i Bibione. Vi tänkte dessutom att de två storebröderna kunde hjälpa till att lära honom simma. Så, vi utlovade en belöning. Alla tre bröderna skulle få femtio kronor var då yngste sonen simmade en bassänglängd.

Första dagen simmade yngste sonen en bassänglängd. Jag vet inte om de äldre bröderna hotade honom med stryk om han inte simmade en bassänglängd, eller om det var hoppet om de femtio kronorna och allt han kunde köpa för dem som fick honom att glömma att han inte kunde simma. Han bara simmade.

Jag kommer ihåg då jag själv var liten och lärde mig simma. Vi tillbringade somrarna i Tranås och jag gick i simskola. Det var alltid kallt och vi frös. Vad jag kommer ihåg mest var att vi satt i sanden vid sidan av bassängen och lärde oss göra bentagen på rätt sätt. Sedan fick vi lägga oss på magen och lära oss att ta armtagen på rätt sätt. Efter dagar av träning då simlärarna såg att vi gjorde de rätta rörelserna fick vi huttrande gå i bassängen och försöka simma. Vad hände? Jag sjönk som en sten.

Varför är det mycket lättare att lära sig simma då vattnet är varmare och man inte fryser och huttrar?

Jo, här kommer sensmoralen. Det räcker inte att göra de rätta simtagen för att kunna simma. Man måste göra en sak till. Men måste våga koppla av och lita på att vattnet bär! Man måste överlåta sig till vattnets förmåga att hålla oss flytande.

Så är det också i vårt förhållande till Gud. Man kan göra allt perfekt och säga de rätta orden, men att bli kristen är inte bara att göra rätt saker, man måste överlåta sig i Guds händer. Det är det som händer då man blir frälst. Då bekänner man Jesus som Herre i sitt liv och sätter sin lit till honom.

PS
Rut kan ligga på rygg och flyta utan att röra en fena. Hon bara ligger där och kopplar av. Det ser så lätt ut. Varje gång jag försöker ligga där och slappna av sjunker jag efter bara några sekunder. Jag har tydligen fortfarande mycket att lära om tillit och att överlåta mig till vattnets bärkraft.

Ha en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

PS.2
Glöm inte bort att läsa Bibeln varje dag under sommaren och tala med Herren. Han har något han vill säga till dig den kommande veckan.

Dagens Andakt 30 juni

”Herren Israels Konung bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont… Herren, din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. (Sef 3: 15b, 17)

Första gången jag läste dagens bibelord var jag ganska nyfrälst, eller rättare sagt hade jag för första gången i livet fått det, som de gamla kallade för ”frälsningsvisshet”. Jag var 25 år gammal. Jag hade varit med i församlingen hela mitt liv, men jag hade aldrig etablerat en personlig relation till Gud och till hans ord. Bibeln var en otillgänglig bok, vars berättelser jag visserligen kunde ganska väl från söndagsskolan, men vars övergripande budskap fortfarande var ganska okänt för mig. Ordet från Sefanja bok blev mycket personligt när någon gav mig detta bibelord på en lapp. Tänk att budskapet var till mig - Det handlade ju om att Gud bodde i mig och att han gladde sig över just mig, att han älskade mig och att han fröjdade sig över mig. Ofattbart och underbart!
Senare i livet när jag skulle delta i, och tala vid, en konferens långt bort i världen, kände jag mig ensam och ganska hjälplös inför det viktiga uppdraget. Då mötte Gud mig ännu en gång med samma hälsning. Herren bor i dig! Och plötsligt blev det svåra överkomligt för Gud skulle vara med.  

BÖN
Tack Gud, min far för att du har tagit din boning i mig och att jag därför aldrig behöver frukta något ont. Tack att du räddar, tack att du älskar och tack att du gläder dig över mig. 

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 30 juni - Rom 12

BESEGRA DET ONDA MED DET GODA


Bibelläsning: Romarbrevet 12
"Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:20-21 FB)

Den bibliska principen är inte att "ge igen med samma mynt". Hämndlystnad existerar inte.
-"Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor" (vers 17)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Välsigna och be för dem som talar illa om dig.

29 juni 2019

Inför söndagen: KALLELSEN TILL GUDS RIKE

- Från kyrkoaretstexter.se -
5 Mos 7:6-9, Joh 1:35-46, Rom 8:28-30, Ps 65:2-5

Bilden är tagen i Jordandalen. I bakgrunden skymtar staden Jeriko och bergen som leder upp mot Jerusalem. Det är här i dessa trakter, på östra sidan om Jordanfloden vid Betania, som Johannes döparen håller till, se Joh 1:28.

I helgens text från Joh 1:35-46 får vi följa hur två av Johannes döparens lärjungar möter Jesus för första gången. De längtade efter renhet och mer av Gud och var anhängare till Johannes döparen och fanns med i väckelserörelsen nere vid Jordan.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2552402778117694/?type=3&theater

Dagens Andakt 29 juni

”Herren, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder.” (Hab 3:19 FB)

Det står att Herren ”gör mina fötter som hjortens”. Hurdana är hjortens fötter? Jag tror att de är snabba och effektiva och ger tydliga avtryck. Och vi får be att vår tjänst för Herren, hur den nu än ser ut, ska vara effektiv och ge tydliga avtryck.
När det står att ”han låter mig gå fram över mina höjder” tänker jag på de utmaningar och svårigheter som ska övervinnas och tar till mig löftet om att han som är min starkhet ska låta mig övervinna dessa – Han ska se till att det sker!

BÖN
Jesus, tack för löftet om att du vill vara min starkhet. Tack att du vill göra min tjänst till en effektiv tjänst och att du vill vara med och låta mig övervinna de svårigheter som kanske kommer att möta mig idag.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 29 juni - Ps 77+78

NÖDENS DAG

Bibelläsning: - Psalm 77
"På nödens dag söker jag Herren, om natten är min hand uträckt och blir inte trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar, jag grubblar ty min ande tynar bort." (Ps 77:3-4 FB)

"På nödens dag söker jag dig....". Varför gör nöden oss till bättre bedjare?

Många människor ber bara till Gud under besvärliga situationer. Det är förmodligen så att alla människor ber när de kommer i tillräckligt svåra situationer. Kanske beds det mycket innerligare böner på parkbänken på natten än vad som beds i de fina kyrkorna.

"....om natten är min hand uträckt". Ja, nödens dag upplevs ofta starkast på natten.

Varför måste vi komma i nöd för att verkligen söka Gud av hela hjärtat? Om vi sökte Gud av hela hjärtat i tider då vi inte plågas, kanske vi inte skulle hamna i nöd så ofta.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mitt i nödens natt får jag sträcka ut min hand till dig, Gud.SLUTA INTE BERÄTTA OM HERREN

Bibelläsning: Psalm 78
"Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort." (Ps 78:3-4 FB)

Du som har lärt känna Herren. Dölj inte detta för barnen och de unga! Det är budskapet i verserna ovan.

Vi får inte sluta berätta om vad Herren gör och om vem Herren är. Om inte vi berättar det för den uppväxande generationen kommer de aldrig att få reda på det viktigaste i tillvaron: gemenskapen med Herren.

Det står om Efraims barn att "de glömde hans gärningar, de under han låtit dem se" (vers 11). När de slutade tala om Herrens under glömde de fort. Resultatet var att de inte höll Guds förbund och inte ville följa hans lag (vers 10).

Vi får aldrig sluta berätta om Herren och om Hans under. Om vi slutar med det kan en hel generation gå förlorad.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Visa mig Herre, vem jag kan berätta de goda nyheterna för idag. 

28 juni 2019

Alla kompetenta röster delar inte klimatoron...

... därför ska vi framför allt vinnlägga oss om att vinna människor.
- Anders Germar i Dagen -
För det första: låt oss stå för Bibelns eskatologi. Allt är inte tydligt när det gäller eskatologi, men det som står i 2 Petr 3:10 är det: ”Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.” Därför ska vi framför allt vinnlägga oss om att vinna människor. En noggrann läsning av texten ifråga medger inte tanken på en ”förnyad jord”.

För det andra: låt oss stå för evangeliets renhet. Om man blandar in frågor om klimat i den bibliska eskatologin riskerar man att sudda ut det klara bibliska budskapet. När de eskatologiska texterna talar om olika naturfenomen som tecken (Matt 24:3–8, Upp 6:8, Joel 1:10–16, Jer 14:1–6) måste vi fråga: är det detta som sker nu? I så fall ska vi verkligen göra oss redo.


Läs mer här: https://www.dagen.se/debatt/alla-kompetenta-roster-delar-inte-klimatoron-1.1545067

Dagens Andakt 28 juni”Dina lagbud ger du i rättfärdighet och i stor trofasthet”                                                          (Ps 119:138)

Det är av omsorg och i stor trofasthet som Herren sätter gränser. Psalmisten vet detta väl. Därför vågar han be i verserna innan dagens bibelord
-        Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar (vers 135)
-        Led mina steg som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig (vers 133)
-        Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag kan lära känna dina lagbud (vers 125)
-        När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd (vers 130)
Så får också vi vara förvissade om att Gud har omsorg om oss, och be honom fostra oss på det sätt som han finner för gott.

BÖN
Jag ber dig Jesus att idag lära mig dina stadgar. Jag ber om att ingen ondska ska få makt över mig. Jag ber att du ska ge mig förstånd så att jag kan ta emot ditt ord. Tack för att jag får vara din tjänare idag.

 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 28 juni - Ps 76

INFRIA LÖFTEN

Bibelläsning: Psalm 76
"Ge löften och infria dem åt Herren, er Gud!" (Ps 76:12 FB)

Gud är för fasta, långvariga och pålitliga relationer. Det är som i äktenskapet. Det bygger på ett förbund. Vi lovar att älska varandra både i goda och i dåliga tider, både i nöd och lust.

Bibelversen uppmanar oss att ge löften till Gud. Och att infria dem. Gud har gett oss löften om att alltid vara med oss. Vad som än händer!

Då du blev kristen bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom10:9). Hur infriar du det idag? Om du är frälsningssoldat, lovade du Gud en massa saker då du skrev under "Krigsartiklarna". Hur infriar du dessa löften idag?

För många år sedan lovade jag Gud att åka vart som helst för honom om han bara talade om det så tydligt att jag inte behövde tvivla på att det var han som sände mig. Det löftet har fört mig till ett antal olika platser, länder och världsdelar.

Men det handlar inte bara om de stora livsvalen. Det handlar också om vardagen. Hur kan jag idag infria min bekännelse att Jesus är Herre i mitt liv?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad innebär det för mig att infria mina löften till Gud? I dag?

27 juni 2019

Det är fundamentalism att stänga dörren för mirakler

- Bengt Malmgren i Världen idag -
En amerikansk studie från Louis Finkelstein Institute 2004 visade att 55 procent av amerikanska läkare menar sig ha sett ”tillfrisknanden hos sina patienter som de skulle beskriva som mirakulösa, det vill säga, vetenskapligt oförklarliga”.

Det finns ungefär en miljon läkare i USA. Studien indikerar alltså att ungefär en halv miljon menar sig ha sett vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden.

Även här i Sverige vet vi att människor blir oförklarligt friska. I den nysläppta boken Dokumenterade mirakler presenteras flera exempel:

• Maria, vars hörselceller bröts ner, men som kunde höra igen efter att människor bett för henne på en gudstjänst.

• Pär-Ola, som enligt en enig läkarkår hade ALS, men som blev frisk efter att hans pastor bett för honom.

• Jens, vars hjärnskada försvann i samma ögonblick som en vän bad för honom.

Boken baseras på läkarjournaler och forskning utgiven på bland annat Harvard och Oxford University Press. Detta kan inte avfärdas som resultatet av placeboeffekt eller spontanremission. När läkare kommer fram till att något är oförklarligt, har de redan uteslutit sådant. Hur ska vi då förstå detta?


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/debatt/det-ar-fundamentalism-att-stanga-dorren-for-mirakler/repsfe!NCfMoiy2iWEO7BQFsNihFw/

Dagens Andakt 27 juni”Gud … låt ditt ansikte lysa mot oss så att hela jorden lär känna vad du gör och alla folk får veta att du hjälper” (Ps 67:2-3)

Har du vandrat på en sandstrand en solig dag. Då har du säkert upptäckt att bland alla miljoner sandkorn som ligger där, är det några som gnistrar och glimmar på ett alldeles särskilt sätt. Jag har upptäckt att de sandkorn som gnistrar så där extra, egentligen inte är annorlunda, än alla andra sandkorn där på stranden. Men de har en liten plan yta som är vänd mot solen och fångar upp solen strålar och reflekterar dem mot mitt öga. 
Jag skulle önska att alla kristna var som de där sandkornen på stranden, att vi skulle gnistra och glimma bland alla alldagliga människosandkorn runt oss. Det kan vi göra om vi lever våra liv vända emot levande Gud så att kan belysa oss med sin härlighet.  
Psalmisten i dagens bibelord ser sig själv som ett sådant där speglande sandkorn. Han tänker att om bara Gud låter sitt ansikte lysa över honom så kommer andra människor att se vem Gud är genom honom.

BÖN
Låt din härlighet Jesus bli sedd hos mig
All den skönhet och renhet som bor i dig
Rena mig i ditt blod. Gör mig helig och god
Så din bild kan framträda alltmer hos mig.
(A.Osborn) 

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________ 

UTMANINGEN 27 juni - Rom 11

VINNA GENOM AVUND


Bibelläsning: Romarbrevet 11
"... i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem." (Rom 11:14 FB)

En av Paulus evangelisationsstrategier var avundsjuka. Han räknade med att då människor såg vilket härligt liv han levde i Kristus, skulle de också vilja bli frälsta.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad åstadkommer min egen kristendomstolkning? Avundsjuka eller avsmak?

26 juni 2019

Karismatiska väckelsen – ett avslutat kapitel?

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
Den här pingsthelgen har jag på nytt ställts inför hur Jesus talar om den helige Ande och vilka förväntningar han hade på det Fadern hade lovat honom. ”När Hjälparen kommer, som jag skall sända från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna …” (Johannesevangeliet 15:26,27) Mitt i den sorg som lärjungarna drabbats av när de äntligen började förstå vad som väntade i Jerusalem, ser Jesus det som skulle hända i ett helt annat perspektiv. ”Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er.” (Johannesevangeliet 16:7). Andens utgjutande på pingstdagen var en strategisk hemlighet mellan Jesus och Fadern. Den Helige Ande skulle göra några, för tillfället räddhågade lärjungar, till ”historiemakare” som Jesu vittnen och förlösa kraften av det fullbordade försoningsverket. I allt det som sedan händer är den helige Ande verksam och närvarande i världen. Inte som en enstaka händelse utan som ett förblivande erbjudande till varje Jesus-troende som behöver hans hjälp.


Och detta är den kritiska frågan – upplever vi behovet av den helige Andes hjälp?


Det som hände inom stora delar av kristenheten under 1960-70-talet var en oväntad andlig rörelse – en glad upptäckt av den helige Andes närvaro med alla de tecken som man tidigare kände igen från pingstdagen i Jerusalem. Från alla delar av världen kom vittnesbörd om att den helige Ande verkade samtidigt och på ett liknande sätt. Jag hade själv möjlighet att besöka pastorer och församlingar under den här tiden i Norge, Kongo, USA, Indien, Nepal, Bangladesh, Thailand och Japan. På varje plats kände jag samma ”doft” av den helige Ande och såg samma yttringar av Andens verk. Även vi som svensk kristenhet blev starkt berörd och alla började tala om ”den karismatiska väckelsen”. Många mötte den som en glädje­chock och en ny Jesus-förälskelse – och jag var en av dem.


Så var är vi nu? Hur levde vi med det vi tog emot?


Läs mer här:  http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8054&coid=4

Dagens Andakt 26 juni”Så gjorde han några till… herdar och lärare” (Ef. 4:11)

Idag fortsätter vi att se på ännu några olika människotyper som ska ”göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp” (Ef 4:12). Idag handlar det om herdemänniskor och lärarmänniskor.
Herdemänniskorna är de verkliga omsorgsmänniskorna. För herdemänniskorna är det inte svårt att bry sig om andra. De älskar att visa omsorg. Det är de som bjuder hem dig till sig när ingen annan tycks bry sig om. Det är de som frågar efter hur du mår och verkligen menar det. Det är de som orkar lyssna på din berättelse när du berättar den för tionde gången. Det behövs många herdemänniskor i Guds församling, eftersom det är begränsat hur många människor en enda herde kan hinna med att visa omsorg om.
Slutligen är det lärarmänniskorna som finns med i uppräkningen i Efesierbrevets fjärde kapitel. Lärarmänniskorna har ofta lätt att tänka logiskt. De ser samband i Bibeln som andra går förbi och kan undervisa på ett sätt som lätt kan förstås.
Både evangelistfunktionen som vi talade om igår och lärarfunktionen är förkunnartjänster, men evangelisten har sitt fokus på de ännu inte frälsta, medan läraren har sitt fokus på att undervisa Guds folk så att de kan växa som kristna. Vi ber idag samma bön som igår

BÖN
Herre hjälp mig att hitta och känna igen den uppgift som du har avsett för just mig i Kristi kropp. Tack för att det finns en plats för mig i ditt rike och för att du har skapat mig för en speciell funktion där.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 26 juni - Rom 10

FRÄLST!


Bibelläsning: Romarbrevet 10
"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."
(Rom 10:9 FB)

Det är egentligen bara en sak man måste tro för att bli frälst: Att Jesus lever idag. Att Han har uppstått från de döda.

Tron på en levande Jesus får konsekvenser inte bara för min frälsning, utan också för min dagliga vandring.

Han går bredvid mig. Han leder mig, förmanar mig och uppmuntrar mig!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus lever idag - i mig!

25 juni 2019

Vem vågar nobba Pride?

En av de mest lästa artiklarna just nu i Världen idag är en nästan ett år gammal artikel om Stockholm Pride, skriven av Ruth Nordström:

"I lördags avslutades Pridefestivalen i Stockholm och eventen med EuroPride fortsätter i Sverige fram till den 19 augusti. Jag som inte deltog på eventet missade att se de ”mänskliga ponnyerna” som travade runt på området och föreläsningen om djuriska subkulturer som zoofili – sexuellt umgänge med djur. Jag missade dessutom att ta mina barn på showerna på Pride Kids och dessutom flera BDSM-event som att  ”Prova på smisk med Club Sade” i Kinkykvarteret. Jag gick även miste om att lära mig om självskadebeteenden som ”needleplay”, att via kanyler skada min kropp så den börjar blöda, om ”chemsex”– att via droger skapa en starkare sexuell kick eller att få bli bunden i Kinkykvarterets rephörna av en av medlemmarna i Peer Rope Stockholm. 

Förkärleken för just BDSM (bondage & disciplin, sadism & masochism) är påtaglig under Pride. Sexualsadismens fantasier och beteenden, som involverar att ge smärta, lidande och förnedring för att öka eller uppnå sexuell upphetsning, hyllas, tillika masochismens ideologi om sexuell njutning av smärta i sammanhang av sexuell dominans."

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/vem-vagar-nobba-pride/reprfn!LuAvHr6E7tVhyJNTfJYtSg/

Dagens Andakt 25 juni”Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, andra till evanglister…” (Ef. 4:11)

Bibelordet talar om olika människotyper i Kristi kropp som ska ”göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp” (Ef 4:12)
Apostlamänniskorna är de kreativa, de som går före och skapar nytt och som har lätt för att inspirera andra. De blir uttråkade så fort ett nytt projekt rullat igång och går då fort igång med något nytt.
Profetmänniskorna är en annan människotyp. Här har vi de som av naturen är lyhörda både mot Gud och mot människor. De är känsliga för stämningar och är ofta de som först uppfattar stämningar i församlingen.
Så har vi Förkunnarmänniskorna – evangelisterna, som ofta är utåtriktade och har lätt att få kontakt med nya människor. Evangelisten kan förstås vara en sådan som Billy Graham, som vinner stora skaror för Gud. Men det kan också vara den som vinner en och en. Evangelistmänniskorna kan inte låta bli att vittna om Jesus, och oavsett i vilket sammanhang de kommer i kontakt med andra människor så lyckas de leda in samtalet på Gud.  Du vet att han har gått fram på en plats, därför att han/hon har lämnat ett spår av nyfrälsta människor efter sig. 

BÖN
Herre hjälp mig att hitta känna igen den uppgift som du har avsett för just mig i Kristi kropp. Tack för att det finns en plats för mig i ditt rike och för att du har skapat mig för en speciell funktion i där.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________