29 juli 2011

Breiviks världsbild bakom anklagelserna mot kristendomen

Sten-Gunnar Hedin skriver i en debattartikel på Newsmill:
"Per Mikael Nilsson lyfter fram att Anders Behring Breivik var kristen. Nilssons text visar att han har något gemensamt med attentatsmannen: de ser båda grupper med en viss tro som något djupt problematiskt och de ägnar mycket engagemang åt att bekämpa dem. Det skriver Sten-Gunnar Hedin, tidigare talesman för Pingströrelsen."

Läs mer på Newsmill>

Modern pastorsroll på villovägar

Gerd Johansson, ped mag, teol mag, skriver i en debattartikel i Dagen:
"I dag är församlingarna i mångt och mycket entreprenörer. Nya fyndiga verksamheter, med allt färre engagerade. Och pastorn ska kunna möta alla människor, från barn till åldringar. Inom pedagogiken finns inte en tillstymmelse till en sådan tankegång. Varje åldersgrupp har sin pedagogik. Ingen förväntas kunna möta alla ålderskategorier, utom pastorerna, som inte ens lovat vara inspiratörer och verkställare av obegränsade uppslag, vid sin pastorsvigning.

I Nya testamentet talas om oavlönat teamledarskap. Ett tjänande, kärleksfullt och utrustande ledarskap. Ingen ensam pastor, ensam ansvarig för alla nådegåvor. Även dopet sköttes av lärjungarna, nattvarden var en gemensam angelägenhet, inte pastorns.


Vi behöver en återgång till tiden då ett antal personer, tältmakarpastorer, fördelade ansvaret och församlingens nådegåvor togs tillvara. En omvändelse till att tro på Guds ord utan modifikationer, för att tillfredställa vårt behov av makt, inflytande och ära. En omvändelse till att bli lärjungar, inte föreningsmänniskor i församlingen, där vi axlar vårt ansvar av lidandet och tjänandet, men också får del av välsignelserna.

Jesu efterföljelse handlar om lidande, tjänande och delaktighet, ett lidande för Kristi skull, inte ett lidande på grund av för snäva ramar i församlingen, för få resurser och för ensamt arbete."
Läs mer i Dagen>

rupebas morgonkoll den 29 augusti

rupebas morgonkoll

Prästen i Breiviks fängelse: Det blir inte lätt att möta honom
Kyrkans Tidning - "Mitt i all djävulskap finns det en människa. Var eller när vi finner den är inte lätt att säga, men den finns där inne.” Det säger fängelseprästen Cato Kristiansen, som är en av de få den häktade massmördaren Anders Behring Breivik får träffa under isoleringen."

Stanley Sjöberg om dagens predikanter
Hemmets Vän - "Jag tror att ett grundproblem i vår tid är den ytliga bibelkunskapen som påverkats av mer ifrågasättande än tro. Predikanter och sångare fungerar som säljare som inte vet något om sin produkt, eller tillförordnade läkare som vet hur man använder en kniv, men saknar kännedom om kroppens anatomi. Sanningen är att den teologiska litteratur som studeras för att utbilda morgondagens pastorer och församlingsledare inom vårt lands frikyrkorörelser, präglas av just den bibelkritik som förnekar den tro som alltid varit drivkraften i väckelserörelsernas historia."

Stefan Swärd ny ledarskribent i Världen idag
Världen idag - "Mitt i detta sommarlugn är det en stor glädje för mig att introducera Stefan Swärd som ledarskribent på Världen idag. Han är ingen ny bekantskap för tidningens läsare, utan har funnits med i olika sammanhang även tidigare. Under den senaste tiden har han inte minst bidragit med gästkommentarer."

Så minns vi John Stott
Dagen - "John Stott, en av kristenhetens viktigaste och mest inflytelserika personer under 1900-talet, är död. Han lämnar efter sig ett 90 år långt liv av brinnande evangelisation och engagemang för den världsvida kyrkan."

28 juli 2011

Lagen VS Nåden

Emmanuel Skäggstubben Pålsson skriver på sin blogg om förhållandet mellan lag och nåd:
"Jag har haft samtal och diskussion angående vad som är viktigast av dessa lagen och nåden. Det är ju ingen nödvändighet egentligen att diskutera. Jesus var klar och tydlig med vad han tyckte om lagiskheten hos fariséerna, att de trodde att de var så mycket bättre än alla andra. Att de inte var lika syndiga som andra. Jesus gick "strängt", tillrättavisade och förklarade för dem att ingen är syndfri. Endast Jesus var syndfri, men det var ju inget som Jesus sa. Fariséerna var lagiska!
MEN bara för att Jesus var emot Fariséerna. de laglärda och saducéerna, så går ju inte lagen bort! Jesus fullbordade lagen, han tog inte bort lagen.
Men Jesus lät istället nåden få komma fram, han förlät synder, men han sa inte åt folk att gå ut och synda igen
."
Läs mer>

27 juli 2011

Debatt om dop och omdop

Mikael Karlendal skriver i sin blogg om nyorienteringen inom Pingströrelsen då det gäller synen på dopet. Karlendal skriver:
"Jag tycker det är intressant att fler pingstpastorer än jag funderar över dopfrågan och vågar göra det utan skygglappar. Men, frågan är var man för  samtalet? Erbjuder tidningar som Dagen och Världen idag ett lämpligt forum? Erbjuder bloggvärlden ett lämpligt forum? Speciellt med tanke på att så få pastorer ägnar sig åt att blogga. Erbjuder pastorsakademin eller olika konferenser ett forum för detta? Förs det längre någon diskussion? (Dvs, utanför vänners sällskap).
Men, för att återknyta till Hedin, innebär inte hans resonemang att det hade varit bättre om vi i pingströrelsen m fl liknande samfund hade utvecklats till att bli mer som Svenska Missionskyrkan eller Svenska Alliansmissionen när det gäller dopfrågan? Om man resonerar som Hedin, vore det inte då rimligt att också kunna tänka sig att praktisera även barndop för dem som så önskar? Jag svarar inte själv på den frågan just nu, jag bara ställer den. Jag döptes personligen som nioåring och det var ett medvetet val från min sida som har visat sig hålla hittills, men jag har många gånger ställt mig frågan när det gäller andra barn i liknande ålder (även äldre)."
Läs mer>

rupebas morgonkoll den 27 juli

rupebas morgonkoll

Ship to Gaza vapen mot Israel
Kyrkans tidning - "FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har betecknat årets Ship to Gaza som en ”onödig provokation”.

Kristen etik som kompass
Stefan Swärd i Världen idag - "Marknaden behöver en tydlig etisk kompass för att fungera bra. Här kan kristna kyrkan bidra till att utveckla den etiska kompassen. Marknaden behöver en bra etik och ett socialt engagemang."

Föräldrar behöver inte förmyndare
Alf Svensson i Dagen - "Att socialister vill styra över oss från vaggan till graven vet vi. Men icke-socialister kunde väl träda något åt sidan och tolerera valfrihet även när det gäller barnomsorgen?"

Lunds biskop deltar i interreligiös ceremoni
Dagen - "På World Scout Jamboree som inleds på onsdag deltar ungdomar från alla världsreligioner. Det kommer bland annat att hållas en gemensam ceremoni."

26 juli 2011

Terrorn i Norge – en kommentar

Stefan Swärd skriver på sin blogg om terror mentaliteten:
"Vi som är födda på femtiotalet är uppvuxna med vänsterextremismen. Det var samma tendens där bland de mest extrema, att använda mord och massmördande för att genomföra politiska reformer. Samma mentalitet präglade nazisterna på trettiotalet, de hade också ett starkt stöd – inte minst på svenska universitet. Vi ser att våldsideologierna lätt fångar extrema och udda personer även i Norden. Hitler och Stalin-Lenin-Mao gjorde en fabrik av massmördandet. En totalitär ideologi, viljan att döda för att rensa samhället förenade extrema vänstern och extrema högern. Och det är samma anda som präglar Anders Behring Breivik. Detta var mer än ett vansinnesdåd. Det var politisk terror. Det är samma mentalitet som präglar extrema muslimer.
En totalitär ideologi, en totalitär stat, beredd att döda oliktänkande, detta förenar Hitler, Stalin, Mao, Lenin, Bin Laden, Khomeini och nu också Anders Breivik."
Läs mer>

25 juli 2011

Barnfattigdom i svenska bankernas spår

Elin Rydström skriver i en krönika i Tidingen Land:
"I en tidning som är som ett landsbygdsblad fastnar jag för en artikel om barnfattigdom. Jag förstår inte så många ord men bilderna talar tydligt, min man får översätta. “Rabarbern är slut och äpplena är inte mogna än”, säger ett barn i artikeln som heter ”Estland 2011: I vissa hem är löven barnens mat under sommaren”. Under sommarledigheten är tusentals barn hungriga. Det är om sommaren som det är som värst, för när man går i skolan får man åtminstone ett mål mat. Frälsningsarmén serverar varje dag mat till barn, de kan vara så unga som tre år. Kommunerna har slutat ta ansvar för detta, det är brist på pengar."
Läs mer>

rupebas morgonkoll den 25 juli

rupebas morgonkoll

Flight to Israel efter Ship to Gaza

Världen idag - "Som en motreaktion till Ship to Gaza har nu några kristdemokrater tagit initiativ till ”Ett stöd- och solidaritetsflyg för Israel”.
- Ship to Gaza och dess beskrivning av verkligheten får inte stå oemotsagd, säger Katarina Gustavsson
."

Vi kuvar det onda genom att göra gott
Ledaren i Svenska Dagbladet: "Det onda dyker upp mitt ibland oss. Vi måste bjuda det motstånd. Men vi kuvar det genom att göra gott." 
Kommentar: Det verkar som om SvD har kommit till insikt om att Bibelns budskap sedan två tusen år är sant: "Övervinna det onda med det goda"

Konsekvenser av två verkligheter
Världen idag - "Det har pågått två parallella abortdebatter under den gångna veckan. De sammanfaller i ett avseende. De tydliggör konsekvenserna av vår abortkultur."

Nyktra till i köpkriget!
Hemmets Vän - "Kretsar hela livet kring billigare mobiltelefoner, mp3-spelare, hemma­bioanläggningar, smalare och större teveapparater, häftigare datorer, snabbare Internet? Och avbetalning på tolv, 24, 48 eller 60 månader för att kunna köpa det senaste?"

24 juli 2011

Bön för Norge

Nu ber vi för Norge. För alla som mist en familjemedlem eller en vän och för alla andra som på olika sätt drabbats av bombdåd och urskiljningslöst dödande.

Marcus Birro om levande foster

Marcus Birro skriver i Expressen: "Jag har själv hållit foster som dött i vecka 24 och i vecka 17 i mina händer"
Marcus Birro skriver i Expressen  en krönika som han tvekar att publicera: Han skriver:
"Den här texten kommer jag garanterat ångra. Men jag måste skriva den. Kanske just för att den är synnerligen obekväm, på gränsen till idiotisk."

Birro beskriver hur han på rad punkter tvingats ändra uppfattning. Bland annat då det gäller att visa bilder på aborterade foster. Men om verkligheten ser ut på det sättet, varför skulle vi inte våga se verkligheten som den är.

Marcus Birro skriver vidare:
"Jag har själv hållit foster som dött i vecka 24 och i vecka 17 i mina händer. De var inga cellklumpar. De var mina barn. De hade kroppar och organ, ansikten, anletsdrag och skrynkliga fötter.
Jag var inte beredd på kraften i faderskapet. Att kärleken fanns från början, tidigt. Jag trodde inte en människa formades så tidigt. Jag var helt och hållet överrumplad av kraften i kärleken. Därför har jag svårt att se det upprörande i de där bilderna. De berättar en synnerligen otäck sanning och det är begripligt att bli upprörd. Men vad blir man upprörd över? Att bild­erna visar något vi inte vågar diskutera, eller att de ljuger? Och om de inte ljuger, vågar vi diskutera dem då?
"


Läs mer i Expressen>

22 juli 2011

Samvetsfriheten en självklarhet

Den 2 juli skriver Paulina Neuding i Svenska Dagbladet att vårdpersonal bör få välja bort abort. Hon har helt rätt. I dag är berörd vårdpersonal i princip tvingad att medverka vid aborter, även mot sitt samvete. Det största problemet när det gäller samvetsfrihet i Sverige är att de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter, där samvetsfrihet är en självklarhet, inte efterlevs.

Europadomstolen har i ett flertal avgöranden funnit att Sverige kränkt någon av konventionens bestämmelser, vilket föranlett förändringar i svensk lagstiftning. Skulle ett mål om samvetsfrihet inom vården i Sverige bli aktuellt i Europadomstolen, är det mycket i nuläget som talar för en fällande dom.
När Europakonventionen inkorporerades i svensk rätt slogs det fast, att konventionen ska betraktas som ett grundläggande normsystem för Sverige. Dessutom gäller den allmängiltiga principen om fördragskonform lagtolkning av Europakonventionen, det vill säga svensk lag bör så långt som möjligt tolkas så att den överensstämmer med Sveriges internationella åtaganden och den praxis som kan ha utvecklats av konventionsorgan. Detta gäller dock inte i Sverige när det kommer till tillämpning av Europakonventionens artikel 9 om samvetsfrihet.

Den 15 maj i år röstades betänkandet 2010/11:UU12 igenom i riksdagen. Betänkandet går tvärs emot resolution 1763 som Europarådets parlamentariska församling antog i höstas, och innebär att de svenska parlamentarikerna i Europarådet bör verka för att åstadkomma en förändring av resolutionen.
För att tala klarspråk: Resolutionen slår fast den fundamentala rätten till samvetsfrihet och reservationsrätt för vårdpersonal som redan stadgas i Europakonventionen.

Alltså är inte frågan om anställda i vården ska tillerkännas samvetsfrihet eller inte. Sverige är som stat folkrättsligt förpliktat att lojalt fullgöra de åtaganden som följer av Europakonventionen. Därför ska vårdpersonal tillerkännas samvetsfrihet. Detta verkar inte Vårdförbundets vice ordförande, Inger Frisk, ha förstått, när hon hävdar att “om man har en religiös övertygelse att abort är att döda så kan man inte arbeta som barnmorska”.

I vårt grannland Norge är samvetsfriheten väl reglerad enligt följande: “Det tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke onsker å utfore eller assistere ved slike ingrep” och: “Helsepersonell som av samvittighetsgrunner onsker det, skal fritas fra å utfore eller assistere ved svangerskapsavbrudd.”
Det finns ett flertal läkare, barnmorskor och sjuksköterskor i Sverige som stöder fri abort, men som önskar en sänkning av den övre abortgränsen och upplever de sena aborterna, flickaborterna, utsorteringsaborterna, aborter på grund av Downs syndrom och upprepade aborter som problematiska. Samvetsöm vårdpersonal är en tillgång i svensk vård och ska tillerkännas samvetsfrihet.

Förra året vid KD:s riksting överlämnades en fråga om samvetsfrihet till partistyrelsen för beredning till årets riksting, gällande att “Rätt till samvetsfrihet ska stadfästas i den svenska lagstiftningen.” Uppenbarligen har partistyrelsen sett detta som problematiskt eftersom de till årets riksting föreslog att yrkande skulle avslås. Årets riksting var inte nöjt med den summariska behandlingen av frågan och ärendet återremitterades till partistyrelsen för att det skulle få en mer gedigen behandling. KD bör nu ta strid om samvetsfrihet inom vården – vem ska annars göra det?

Ruth Nordström, jur. kand. med inriktning på mänskliga rättigheter, styrelseledamot Ja till Livet
Eva Skog, kommunikatör, Styrelseledamot, Ja till Livet
Tuve Skånberg, Direktor Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Dagen 2011-07-12

Girigheten tillintetgör samhället

Så var det då Greklands tur. I skrivande stund står landet på randen till ekonomisk kollaps. Medborgare som inte haft råd har ändå fortsatt handla varor och tjänster. Offentliga medel som inte finns har fortsatt betalas ut. Och förr eller senare går botten ur skuldkorgen.
Finansbubblor och konjunktursvackor har genom historien drabbat världen med förbluffande regelbundenhet. Man har kallt valt att blunda för historiens lärdomar om de krafter som driver fram kris efter kris. Dessa krafter kan sammanfattas i ett ord: girighet.
I filmen Wall Street lät Oliver Stone rollfiguren Gordon Gekko mynta uttrycket ”Girighet är bra”. Som en nutida svensk motsvarighet pekas ofta ut finansmannen Christer Gardell. Hans strategi är lika enkel som den är moraliskt tveksam. Finn undervärderade företag, köp aggressivt, ta makten över bolaget, höj dess värde, plocka hem kapitalet, sälj. Inga olagligheter, enbart krass matematik.
Varje företag kan summeras i strikt ekonomiska termer. Men det kan också sammanfattas i mänskliga värden – entreprenörer och löntagare med visioner och familjer att försörja. För Gardell är det uppenbart att det första alternativet går först.
När Svenska Dagbladet undersökte svenskarnas inställning till dödssynderna svarade folket att den allra värsta synden var girighet. Samtidigt var det få som betraktade girighet som ett problem i sitt eget liv. Men precis som övriga dödssynder är girighet något vi alla brottas med. Den fattige kan vara fullt lika benägen till snikenhet som den rike – även om han eller hon inte har lika stora möjligheter och resurser. Girighet handlar snarare om en livsinställning: att alltid vilja ha mer, ständigt vara inriktad på att samla åt sig själv, men aldrig bli nöjd.
Girigheten är mer än en längtan. Den lämnar snabbt en besk eftersmak även när vår önskan väl uppfylls. Vad glädje ger en ny mobil, när en ännu cool-are släpps nästa vecka? Hur nöjd är jag med en god fastighetsaffär när jag kanske kunnat få ännu mer om några till hade bjudit över varandra?
Girigheten har två grundproblem. För det första är den självisk. Andra människors behov försvinner ut i periferin till förmån för jag, mig och mitt. Samtidskulturen uppmuntrar oss ständigt just till detta, då vår nuvarande samhällsekonomi bygger på att människans habegär ska öka konsumtionen och farten på samhällsekonomins hjul.
Det andra problemet är att vårt inre grumlas av en ständig otillfredsställelse som, om den får hållas helt, suddar ut vår tacksamhet inför tillvaron och honom som gett oss livet.
Det är oroande att så stor del av vår tid tas upp av funderingar om hur vi ska få pengarna att räcka till, samtidigt som svensken aldrig har haft det så välbeställt som nu. Kanske tror vi i vår enfald att vi en gång ska nå punkten när vi känner att vi är nöjda. Problemet är ju att den där punkten ständigt flyttar sig en bit längre bort.
Drömmen om tillräcklig trygghet följer människan in i graven, där vi obevekligen åter står på noll. När USA:s förste superkapitalist John D Rockefeller dog fick hans advokat ständigt frågan ”Hur mycket lämnade han efter sig?”. Det stående svaret sägs ha varit: ”Alltihop!” Nej, vi får ingenting ta med oss dit vi går. Den vetskapen skulle kunna ha avvärjt många av historiens finansbubblor, som alla byggt på fiktiva förmögenheter och hoppet om ett evigt stigande värde på innehavet av tulpanlökar, fastigheter, IT-aktier eller vad den aktuella bubblan nu råkat snurra kring.
Bibeln varnar tydligt för girigheten. Även om Jesus talar om resurser och att förvalta sitt livs pund, beskriver han samtidigt penningen som en makt som konkurrerar med Gud om herraväldet över våra liv. Genom att använda begreppet Mammon personifierar Jesus pengarnas benägenhet att bli en gud vid sidan av Gud.
Paulus varnar skarpt för girigheten: ”De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för dåraktiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont.” Egoismen raserar både vårt inre och vår värld. Det bästa sättet att tämja girigheten är att växa i den motsvarande dygden: givmildhet.
Det är inte rikedomen som är vår huvudfiende – det är girigheten. Men genom att se alla egendomar som tillfälliga kan vi frigöra oss från dess garn.
Denna insikt märks inte minst i en spännande nutidstrend. Den stora givartrenden leds av världens rikaste par: Bill och Melinda Gates, som med fasa såg hur andra rikemansbarn blivit till egotrippade monster. Därför beslutade de tidigt att donera i stort sett hela sin förmögenhet till välgörenhet. Efter dem följde världens näst rikaste man, Warren Buffett, som avser att ge bort hela 99 procent av sin förmögenhet på cirka 400 miljarder kronor. Efter dessa följer ytterligare många miljardärer som lovat att ge bort minst 50% av sina tillgångar.
”Det är saligare att ge än att få”, förklarade Jesus. Kanske är det först när vi väljer att sätta andras behov före våra egna som vi kan bli verkligt fria.

Från Claphaminstitutet.se;
Per Ewert
Anna Sophia Bonde
Tuve Skånberg
Artikeln publicerad i Världen Idag 2011-07-20

rupebas morgonkoll den 22 juli

rupebas morgonkoll

Marcus Birro: "Bilder kan behövas i abortdebatten"

Världen idag - "År av relativ tystnad kring abort har förbytts i en intensiv debatt även i de stora medierna. Författaren Marcus Birro är en av dem som lyft frågan. Han säger sig nu ha ändrat ståndpunkt och menar att bilder kan vara nödvändiga som underlag för en diskussion kring abort."

Två människors liv på spel
Stefan Gustavsson skriver i Världen idag - "Abortdebatten fortsätter och kommenteras nu också på de stora tidningarnas ledarsidor. Det är bra. Allt för länge har frågan om de oföddas status legat i skugga. Men det är en ödesfråga som behöver komma ut i ljuset. Vem har människovärde och hur får man det?"

Familjen viktig för svenska folket
Lukas Berggrens skriver i Världen idag - "I det kommunistiska manifestet hävdar Karl Marx "Familjens upphävande!" och menar att föräldrarnas roll i barnuppfostran måste ersättas med samhällsuppfostran. Gudrun Schyman utbrast i samma anda "Död åt familjen!" på Stockholms centralstation den 1 oktober 2001. I en rad familjefientliga beslut har vänstern förenats i en ohelig allians med liberaler för att påskynda familjens upphävande."

Invånarna i Gaza enda förlorarna i årets Ship to Gaza-uppgörelse
Dagen - "Alla "vann" årets Ship to Gaza-kraftmätning - utom invånarna i Gaza. Aktivisterna tog hem en propagandaseger och Israel lyckade stoppa flottiljen utan blodsutgjutelse. Men Gaza-borna har kvar både Hamas och blockaden."

Sommaren är barnens tuffaste tid
Dagen - "På Vårsol i Jönköping möter man många vilsna barn efter sommarlovet. I Jönköping ligger stödverksamheten hos Vårsol, som drivs av Frälsningsarmén, nere i stort sett hela sommaren. När barnen kommer tillbaka efter sommaren möter personalen många svikna löften. Men i framtiden hoppas man på att kunna driva ett sommarläger."

21 juli 2011

"Plötsligt bryter det loss" - Del 2

Då nästan 100-åriga moster Karin gick hem till Herren i början av året så lämnade hon efter sig mycket sparat material som hör ihop med familjens historia.
Bland alla tidningsurklipp fanns en artikel från Stridsropet år 1975. Det är Rut som skriver om en resa med ungdomskören ”Det nya livet.”
Artikeln är absolut värd att läsa igen för alla som var med på den tiden. Och för er som inte var med, be att ni också ska få uppleva välsignelsen av att det plötsligt bryter loss igen.

Här kommer del 2 (Foto från www.freefoto.com). Har du missat del 1 kan du läsa den här.

Levande testamenten
Kehs-David talar. Han påpekar att det i dag finns flera olika bibelöversättningar att välja mellan och man kan köpa "levande testamenten" lite varstans för en billig penning. Men trots detta kommer många människor aldrig i kontakt med Guds ord på annat sätt än genom det liv som kristna lever. Jag ber tyst: Herre gör mitt liv till en "bibelöversättning" som är i överensstämmelse med grundtexten. Ty en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen JESUS Kristus.

Mötet är slut. Bönens ande sänker sig över armélokalen. Några beder vid botbänken. Andra sitter i bänkraderna och beder. Trots att vi är trötta - det är efter midnatt - vill vi inte lämna lokalen. Så småningom går vi var och en till våra olika nattlogin, tacksamma till Gud för vad vi fått uppleva under dagen.

Söndagsmorgon
Det är underbart att vakna en söndagsmorgon i ett salvationisthem. Jag tror atmosfären är densamma överallt. Jag känner igen den från mitt eget hem. Lite pressat, men inte alls som på vardagarna. Högtidligt på något vis. Barn som ska iväg till söndagsskolan. Veckans höjdpunkt!

Vi samlas kring morgonkaffet. Utsikten över Vättern är enorm. Vi vittnar för varann och så ber vi tillsammans. Vi tackar Herren för hans kärlek och vi ber för helgelsemötet. Vi håller på så länge att vi nästan kommer för sent till kåren.

Helgelsemöte! "Jag behöver Dig Jesus, din förlåtande nåd. Jag ber om Din kraft Din rening och frälsning, Möt mig Jesus, just nu."

- Och Han möter oss, överbevisar om vårt behov av rening och ger av sin kraft. Bibelordet tränger igenom och åtskiljer själ och ande; dömer över hjärtats uppsåt och tankar. "Varen så till sinnes som Kristus Jesus var..."

- Vad är det som hindrar att väckelsen får bryta igenom?
- Vad är det som finns kvar hos mej, hos dej, som behöver renas?"

Frågorna kastas ut och sedan kommer sången "Jag giver mitt allt åt Jesus ty han gav sitt liv för mej..." - Han har nämligen utplånat den handskrift, som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen - och så sång igen "Vi måste gripas av Hans kärlek." Många söker sig fram till botbänken. Vi måste gripas av Hans kärlek!  Efteråt förenas våra händer och vi sjunger: "Vi har härlig seger, seger i Jesu namn."

Men också kroppen behöver sitt, och med våra nybadade själar tar vi tacksamt emot de köttbullar som förberetts för vår räkning. Så upptäcker någon att det finns mjukglass i affären tvärs över gatan och halva kören ställer sig i kö. Många sitter redan i bussen och väntar på avfärd. Tiden börjar bli knapp. Vi har minst femton mil framför oss. Flera av följebilarna har redan åkt mot Norrköping. -Så rullar bussen i väg, ut på "Sveriges vackraste motorväg" utmed Vättern.

En av följebilarna har fått motorhaveri och vi blir några fler i den stora bussen. Åtskilligt försenade och lite uppsluppna anländer vi till det sista mötet. Kårens "egna" har börjat mötet och vi får marschera upp till mötet till taktfast sång. Budskapet är det samma. Vittnena står i kö. Det är många som inte vittnat tidigare under resan och nu är sista chansen. men alla som vill får.

Eld som sprider gnistor
- Det måste finnas en eld för att det ska kunna spridas gnistor, säger kårledaren. Och hon påpekar att det inte är något nytt budskap vi kommer med. Jag vet att hon har rätt och medan offret tas upp sjunger vi unisont "O Gud du klara rena låga, sänd din eld..." Elden har funnits. Den helige Andes kraft har funnits. Men för mej är det nytt att få ta ut detta i tro. För min del är det något nytt jag kommer med: "Det gamla är förgånget, se, något nytt har kommit."

Mötet i Norrköpings gamla armétempel lider mot sitt slut. Tankarna vill återvända till vardagen. Sista sången tas upp. Det sista gemensamma vittnesbördet. Jag är full av förtröstan. "...mitt härliga hopp det kan aldrig slå fel. Ett arv utan like jag har."

Bussen närmar sig Stockholm. Någon tar upp den gamla väckelsesången igen. Tonerna blandas med lovprisning och tacksägelse till Gud som av nåd låtit oss få vara hans ambassadörer.

SÅ STOR ÄR JESU KÄRLEK...Halleluja!

20 juli 2011

"Plötsligt bryter det bara loss" -Del 1

Plötsligt bryter det bara loss! (Bilden från www.freefoto.com)

Då nästan 100-åriga moster Karin gick hem till Herren i början av året så lämnade hon efter sig mycket sparat material som hör ihop med familjens historia.
Bland alla tidningsurklipp fanns en artikel från Stridsropet år 1975. Det är Rut som skriver om en resa med ungdomskören ”Det nya livet.”
Artikeln är absolut värd att läsa igen för alla som var med på den tiden. Och för er som inte var med, be att ni också ska få uppleva välsignelsen av att det plötsligt bryter loss igen.

Så stor är Jesu kärlek…
-Det måste finnas en eld för att det ska kunna spridas gnistor, säger kårledaren. Och hon påpekar att det inte är något nytt budskap vi kommer med. Jag vet att hon har rätt. Elden har funnits. Den helige Andes kraft har funnits. Men för mej är det nytt att få ta ut detta i tro.
Rut Baronowsky ger sitt vittnesbörd och berättar om hur hon som medlem i Stockholmskårernas förenade ungdomskör upplevde en veckohelgresa till Småland.

Plötsligt bryter det bara loss. Jag är en del av det. Det sjunger runt omkring mej. Det sjunger inom mej. Jag sjunger. Och jag behärskas av en enda tanke: ”alla människor måste få reda på hur underbar Jesu kärlek är”.
Han kom från glädjen hos sin Fader, tog plats bland dystra mänskorader. För att visa sin kärleks makt han offrade sitt liv! Ja det är sant, han älskar mej.”

Det är en lördagseftermiddag i mars och jag står på Frälsningsarméns plattform i Skillingaryd tillsamman med ett sextiotal arméungdomar från Stockholms olika kårer. Jag är lite förbluffad när jag känner med vilken kraft budskapet strömmar igenom mej. Det är trots allt ganska nytt för mej det här med att gå ut i den helige Andes kraft och att inte lita ett dugg till sej själv. Ändå har jag under hela den 5,5 timmar långa bussresan hakat mej fast vid Sakarja 4:6 – ”Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.” Vilken förmån att på detta sätt få presentera Kristus!
Det nya budet
Det nya budet kommer till mej under mötet. Det ringer i mina öron när vi efter mötet får kaffe och smörgås som kamraterna på kåren gjort i ordning för oss. ”Såsom jag har älskat Eder så skolen I ock älska varandra.” Orden stannar kvar under bussresan mot Jönköping. Jag känner en stor förväntan inför det tillfälle som ligger framför. Men jag känner också ett starkt beroende av Herren.

Vi samlas till bönemöte i Jönköping. Vi har ganska gott om tid. Någon tar upp en bönekör. En annan beder. Vi läser ett ord tillsammans. En del av oss är ganska trötta. Klockan närmar sig 22.00, och vi har varit igång sedan tidigt i morse. Men vi får lägga fram också vår trötthet för Herren. Så med ens är Han där, mitt ibland oss. Vi får uppleva föreningen i kärleken från Gud: det nya budet vinner laga kraft.

Sånger och vittnesbörd avlöser varandra. Någon föreslår att vi ska sjunga en kör. Alla vet vilken han syftar på: ”Stå upp och ropa om du älskar Jesus”.
Och jag ställer mej upp och ropar. Inte för att alla andra ställer sej upp och ropar. Utan därför att jag älskar Jesus. Jag älskar därför att han först älskat mej. Och jag upplever: ”Guds barns underbara frihet att få göra bort sej”.

Jag tänker på den förvandling som ägt rum i mitt liv; på den ångest jag upplevde varje gång jag blev påmind om vad som står i Bibeln om att Jesus skall komma tillbaka. – ”Men i din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop i det du kastade alla mina synder bakom din rygg” (Jes 38:17).

Jag tackar Gud att jag nu med frimodighet kan sjunga med i dessa sånger. Vi sjunger: ”I den sista tiden har Gud en särskild plan – väckelse – för alla, för alla jordens barn. Och i Guds församling är glädjen stor. Herren själv gör under bland alla dem som tror.”

Fortsättning följer.....

rupebas morgonkoll den 20 juli

rupebas morgonkoll

Trendigt att vara nykterist
Världen idag - "Du som är nykterist kan sträcka på dig. Det börjar näm­ligen bli trendigt att vara nykter. Allt fler väljer bort alkoholen till förmån för alkoholfria alternativ. Det har visat sig i en rad olika sammanhang den senaste tiden.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför varje år en undersökning bland niondeklassare om deras alkohol- och drogvanor
."

Danskar aborterar ofödda barn med Downs syndrom
Dagen - "Danskarna väljer i allt högre grad att abortera foster som har Downs syndrom. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer det sista att födas runt år 2030."

Downs syndrom på väg bort i Danmark
Dagens Nyheter - "Vad står på tur? Är det barn med diabetes som kommer sorteras bort? frågar sig Ulla Brendstrup, mor till ett barn med Downs syndrom."

Biskop Dow: "Sök de andliga nådegåvorna"
Världen idag - "För att kunna utföra Guds uppdrag behöver vi Andens nådegåvor. Det slog den engelske biskopen Graham Dow fast på Oasmötet i helgen.
– Vi ska vara ivriga att få gåvorna i funktion, sa han
."

19 juli 2011

Filosofiskt bondfångeri

Från Stefan Gustavssons blogg:
Sam Harris senaste bok ”Moralens landskap” har just kommit ut på svenska. På den amerikanska originalupplagan höjer författarens ateistkumpan Richard Dawkins boken till skyarna. Men många recensenter sågar boken jämns med fotknölarna.
Så här skriver författaren och filosofen Lars Gustavsson i Expressen:
"Det är litet svårt att avgöra om Harris bara är dum eller om det är hans totala okunskap om den metaetiska debatten de senaste två århundradena som är värst.
- – -
Okunnigheten och de slafsiga och ofta obegripliga argumenten gör denna bok till ett avskräckande exempel på filosofiskt bondfångeri. Och vad möjligen är än värre – bokens prosa är erbarmlig. Jag har svårt att fatta varför den har introducerats om inte för något slags propagandasyfte."
Läs mer på Stefan Gustavssons blogg.
Läs även Bengt Malmgrens blogg

Avkoppling, utmaning, uppbyggnad och gemenskap = Bygget

Hoppsan, två Bygget-konferenser i Sverige samma helg. var det bra planering?
Så blir det i alla fall. Kåren i Halmstad inbjuder till Bygget i Halmstad 18-21 augusti, och FA i Mälardalen inbjuder till Bygget i Västerås 19-21 augusti.

I Halmstad har man satt den fyndiga rubriken Faith-Book
I Mälardalen samlas man under rubriken Rustad för Strid
Läs mer om konferenserna här>

18 juli 2011

Det är inte fel med framgångstänkande

Stanley Sjöberg reagerar mot att en rubrik som refererar till en undersökning säger:
nio av tio evangelikala ledare förkastar framgångsteologin. Han skriver i Hemmets Vän:

"Framgångsteologin är förankrad i Bibeln som helhet: ”Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång” (Ordspråksboken 16:3). ”Allt vad han gör lyckas väl” (Psaltaren 1:3). Guds omsorg gäller både jordbruket, boskapen, trädgården och möjligheterna att bryta ”koppar ur bergen” (5 Mosebok 8).
Framgångsteologin i modern tid har sitt ursprung i det som hände efter det krig som hade gjort miljontals människor hemlösa och lämnat dem i fattigdom och svält. Då började den unge predikanten Yonggi Cho i Seoul att predika tro på Guds möjligheter att ge idéer och styrka. En hel nation reste sig ur förnedringen genom bön och arbete.

Levande kristendom har genom hela historien skapat vision och energi att upprätta människovärdet, ge bättre social standard, när frälsningsupplevelsen befrias från missbruk och resignation.
Framgångsteologin har möjliggjort finansiering av stora missionsprojekt utifrån enskilda människors offergåvor. Idén har visserligen förfalskats av dem som sökt självisk rikedom och saknat rättvisetänkande. Det sociala evangeliets förespråkare har på ett liknande sätt haft en ärlig ambition, med Jesus som förebild. Den kristna vänstern har i andra sammanhang förfallit till att stödja revolutionärt våld för att uppnå sina  mål
."

Läs mer i Hemmets Vän>

rupebas morgonkoll den 18 juli

rupebas morgonkoll

Religion - självklar även i framtiden

Dagen - "Religion kommer att spela allt viktigare roll i samhället i framtiden. Det konstaterar Anders Bäckström, religionssociolog, som leder ett av de största forskningsprojekten någonsin."

Diskriminering mot kristna ska undersökas i Storbritannien
Kyrkans Tidning - "Det engelska parlamentet har inrättat ett utskott för att undersöka huruvida brittiska kristna medborgare anser sig diskriminerade. Det uppgav den brittiska dagstidningen The Guardian i söndags."


Intolerans i religionsfobins spår
Smålandsposten - "Kravet på en prövning av samfundens lära leder till en intolerantare Sverige där vissa åsikter inte är välkomna och där etablerade läror klumpas samman med extremistiska uppmaningar. Och som påpekats i debatten: Stryps stödet till samfunden får ett parti som Sverigedemokraterna offentligt stöd, men inte Svenska Missionskyrkan med dess hjälpverksamhet eller det judiska centralrådet med dess betydelse för en nationell historiskt utsatt minoritet. Så vill i vart fall inte vi ha det."

Kristen retorik motverkar sitt syfte
Dagen - "Det går att engagera sig som kristen i samhällsdebatten och argumentera för en bättre politik på ett sätt som talar till många fler än enbart kristna bekännare.
Mycket av engagemanget från kristet håll för att skapa opinion mot aborter kan ha försvagat denna opinion, och därmed också bidragit till fler aborter
."

16 juli 2011

Livets två viktigaste händelser

"De två viktigaste händelserna i livet är dagen jag föddes och dagen jag förstod varför jag föddes".

Den andra dagen handlar om då jag förstår Guds kallelse med mitt liv.
(Aspirantsekreteraren i UK under ordinationsmötet i London i juli 2011)

Lördagsgodis: Hit eller dit?

Det är inte alltid lätt att hitta rätt i livet. Och ibland hjälper det inte ens med dem som försöker visa vägen.

15 juli 2011

rupebas morgonkoll den 15 juli

rupebas morgonkoll

”Det finns en rädsla för den helige Ande”
Dagen - "Biskop Graham Dow, 69, en av huvudtalarna på Oasmötet, tror att vi skräms av det vi inte kan kontrollera."

Skolpastor strider inte mot skollagen
Kyrkans Tidning - "Att ha en skolpastor på skolan strider inte mot skollagens krav på att undervisningen ska vara icke-konfessionell, konstaterar Skolinspektionen."
Använd bilder i abortdebatten
Stefan Gustavsson skriver i Dagen - "Frågans komplexitet behöver belysas ur alla synvinklar. Men det finns ingen anledning att rygga tillbaka för bilder som visar vad diskussionen ytterst handlar om."

Frälsningsarméns kvinnoboende
FA:s hemsida - "Vanligtvis är gästerna kvinnor som behöver bo skyddat efter att ha misshandlats och förföljts av sina män eller pojkvänner. Sedan helt nyligen finns här även kvinnor som räddats från en tillvaro som tvångsprostituerade."

14 juli 2011

En sakramental armé

Då jag arbetade som bibellärare på Jelöy Folkhögskola på 1980-talet hade vi många intressanta samtal om sakramenten. Nästan varje år hade vi i Bibelklassen elever med luthersk bakgrund som förespråkade barndop, vi hade också elever från pingströrelsen som bara kunde tänka sig vuxendop. Dessutom hade vi norska frälsningssoldater som oftast var barndöpta och så hade vi frälsningssoldater från andra delar av världen som aldrig hade varit i närheten a vatten.

Mer och mer har jag förstått hur fullständigt obegripligt det kan vara för en frälsningssoldat ifrån en annan del av världen att förstå att den stora majoriteten av frälsningssoldater i Norden är döpta. De flesta som barn och andra som vuxna. Det kan vara lika obegripligt för dem att förstå att frälsningssoldater i Norden, förutom att vara frälsningssoldater, dessutom är medlemmar i en annan kyrka, den lutherska kyrkan. En kyrka med en teologi som avviker starkt från Frälsningsarméns då det gäller församlingssyn och syn på sakramenten och frälsning.

För att förklara det Nordiska förhållningssättet till kyrkotillhörighet och bruk av sakramenten har Frälsningsarmén i Finland gett ut en liten bok med titeln ”En sakramental armé, Frälsningsarméns syn på en sakramental livsstil i de nordiska länderna.” Författare är Vibeke Krommenhoek (Danmnark), Johnny Kleman (Sverige) och Antero Puotiniemi (Finland). Boken finns tillgänglig på svenska, finska och engelska och ger en god förståelse för den historiska utvecklingen i synen på sakramenten både internationellt och i Norden. Boken finns att köpa på Handelsenheten.

Apostlagärningarna

Idag börjar minikommentarerna i den dagliga bibelläsningen på rupeba.se från Apostlagärningarna. Var med från början och läs med oss ett kapitel om dagen från den spännande boken. Det börjar idag och fortsätter 28 dagar framåt.

I Wikipedia kan man läsa följande om Apostlagärningarna:
Boken, som följer omedelbart efter de fyra evangelierna i bibeln, och är den sista av Nya Testamentets historiska böcker, innehåller tidsmässigt apostlarnas första verksamhet efter Jesu korsfästelse. Apostlagärningarna inleds med en redogörelse för Jesu himmelsfärd, traditionellt daterad till den 14 maj år 33. Därefter följer berättelsen om den första kristna församlingens utbredning, från dess bildande på pingstdagen 10 dagar efter Jesu himmelsfärd och den spridning den kristna rörelsen fick på grund av den första vågen av förföljelse som startade efter Stefanus martyrdöd och som även ledde till Paulus omvändelse (Apg kap 9). Efter berättelsen om Aposteln Jakobs död övergår författaren till att skildra Paulus första missionsresa (ca år 47), hans andra missionsresa (ca år 48 till 51) samt den tredje resan i bl.a. Grekland (ca år 54 till 58) som avslutas med att Paulus fängslas i Jerusalem ca år 58. Boken avslutas med Paulus ankomst till Rom ca år 62 efter en strapatsrik resa med båt från Caesarea.

13 juli 2011

rupebas morgonkoll den 13 juli

rupebas morgonkoll

Sanningen viktigare än statistiken

Dagen - "Det gäller att inte drabbas av panik över en nedåtgående trend i gudstjänststatistiken. Exemplet Ryssland visar hur ett fasthållande vid traditionell tro till slut kan övervinna också den mest kämpande otron, skriver kyrkoherde Karl-Erik Tysk."

Dyster trend för kyrkor
Världen idag - "Frikyrkoförsamlingar läggs ned i snabb takt. Samtidigt minskar medlemstappet och antalet nystartade kyrkor ökar stadigt. Det är slutsatserna av en rapport som Öyvind Tholvsen, ledare för församlingsprogrammet i Evangeliska frikyrkan, presenterade i juni.
Till Världen idag säger han att utmaningen för frikyrkan är att starta fler nya församlingar
."

Oasmötet väljer glädjen

Dagen - "I går kväll inleddes Oasrörelsens stora sommarmöte i Kungsbacka. Tema för mötet som pågår till lördag är "Gläd er istället".

12 juli 2011

45 procent av svenskarna tror på Gud

Vi svenskar brukar beteckna oss som världens mest sekulariserade folk. Men det finns tecken på att tron på Gud är på tillväxt i Sverige.
En färsk SOM-undersökning visar att 45 procent av svenskarna tror på Gud.

Sett till de senaste 30 åren är det en ökning säger Magnus Hagevi, statsvetare vid Linnéuniversitetet.
Läs mer i Dagen>

11 juli 2011

rupebas morgonkoll den 11 juli

rupebas morgonkoll

Ship to Gaza tillbaka
Kyrkans Tidning - "Ship to Gaza är tillbaka i Sverige igen. I går, torsdag, landade de flesta av deltagarna i aktioneni Sverige igen, efter två veckors försök att få sina båtar ut på internationellt vatten."

Evangeliets kantigheter får inte slipas bort
Världen idag - "Att förneka den allvarliga situation människan befinner sig i, är att banalisera frälsningen och ta kraften ur evangeliet. Vi måste tala om det ytterst allvarliga också, även i ljuva och förföriska sommartider. Hur vi gör det är en annan sak. Om det har predikats fel eller överbetonats under historiens lopp så är det knappast problemet i dag. Snarare tvärtom. I höst kommer flera böcker med olika åsikter om helvetet ut i bokfloran. Låt oss hoppas på ett sansat, sakligt och för alla nödvändigt samtal, om ett i sanning viktigt ämne."

Världen på god väg att halvera fattigdomen
Dagen - "Alla FN:s millenniemål kommer inte att uppfyllas. Men satsningen är knappast ett misslyckande. Varje dag dör 12 000 färre barn, jämfört med när kampanjen inleddes."

Kommendören: "För in ett Gudsperspektiv i samhällsfrågorna"

Världen idag på Almedalsveckan:
Marie Willermark, som arbetar som kommendör i rörelsen, berättar om sin syn på Almedalsveckan och hur Frälsningsarmén tänker när det gäller värdekonservativa frågor.

10 juli 2011

Söndagsmorgon i London den 10 juli

Tidig söndagsmorgon i London efter en händelserik vecka. (Picture from freefoto.com)

I tisdags förmiddag kom vi hem från kongressen i Stockholm tillsammans med alla våra officerare och kadetter. Kongressen var en värdefull upplevelse för oss alla. Du kan läsa mer om det på rupebabloggen.

Vid hemkomsten väntade ett par dagar där de flesta minuterna var inbokade för samtal och sammanträden.

I torsdags kväll var det farvälmöte på Iecava kår för Ieva Tavare. Du kan läsa mer om det nedanför eller på Lettlandsbloggen.

I fredags kväll anlände Rut och jag till London för att vara med om ordinationshögtiden för Sarah Ilsters, kårledare på Riga 1, som har varit distansstudent på Officersskolan i London. Den högtiden startade redan i onsdags då kadetterna hade sin förbundsdag och undertecknade officersförbindelsen.

Igår, lördag, var det stor fest. Det började med en lunch för speciellt inbjudna och därefter var det Ordinationsgudstjänsten och slutligen en Celebration-gudstjänst.
Festligheterna ägde rum i Central Hall i Westminister i London.
 De blivande löjtnanterna
 Internationella Stabsmusikkåren spelar. 
På läktaren kan man se den lettiska fan-klubben med den lettiska flaggan.
 I slutet av gudstjänsten kallades de upp på plattformen som hade sökt eller tänkte söka till officersskolan.

Idag, söndag, är det farvälmöte på Officersskolan på Denmark Hill.

Därefter kommer det en "normal" arbetsvecka och jag önskar dig all välsignelse under den kommande veckan.
/Peter Baronowsky

9 juli 2011

Frälsningsofficeren konfronterade TV4-chef: Programmet ljuger

Från Almedalsveckan:
"Såväl tv-profiler som representanter för Frälsningsarmén kom med skarp kritik mot TV4:s metoder när chefen för samhällsredaktionen gästade "(G) som i Gud" i Visby. "Att göra något sån't här bara för att få bra tv tycker jag är fruktansvärt", säger kårledaren Markus Kihlagård som utsattes för dold kamera."
Läs mer i Dagen>

Det måste vara dötrist att inte vara kristen

Göran Skytte skriver i Dagen om livet som kristen. Här kommer några utdrag:
"Min poäng är att det kristna livet är oändligt rikt. Och att det måste vara dötrist att inte vara kristen."
"Och Jesus uttalar, gång på gång, det oändligt stora och det till synes paradoxala i den kristna tron: de minsta ska bli de största. Gud kan förvandla allt. Ett litet senapskorn kan bli ett stort träd. Gud kan förvandla elva missmodiga och svekfulla lärjungar till en världsvid kyrka som växer och växer i en tid då man förkunnar att Gud är död och kraftlös.
Och, till slut, det nästan helt ofattbara: Gud kan förvandla mig. Gud kan göra den girige generös. Gud kan göra alkoholisten nykter. Gud kan göra mannen som köper prostituerade till en god far och make. Gud kan befria storrökaren från slaveriet under cigaretterna - jag har själv varit med om det."
Läs hela krönikan>

8 juli 2011

rupebas morgonkoll den 8 juli

rupebas morgonkoll

Abortfrågans känslighet debatterades i Almedalen

Dagen - "Varför är abortfrågan en så känslig fråga? Det diskuterades under en livlig debatt under Almedalen. - Jag förstår om man blir upprörd över våra grova anklagelser, sa Mats Selander under debatten."

Nior spolar kröken
Sändaren - "Allt fler elever i årskurs nio avstår från alkohol. Drickandet är det lägsta på flera decennier, uppger Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)."

Kyrkans tydliga närvaro i det sekulära Sverige
Dagen - "Sverige har till stor del blivit sekulärt. Men trots det är kyrkorna närvarande i nästan alla delar av samhället. Kristen vård som bedrivs i kristen regi omsätter exempelvis runt fyra miljarder kronor per år och Svenska kyrkan lägger ner runt 633 miljoner kronor på diakonal verksamhet."

Engagemang, en kristen plikt

Stefan Gustavsson skriver i Världen idag:
"Visby översvämmas den här veckan av politiker, journalister och  lobbyister av alla slag. Som fenomen är Almedalsveckan unik och har väckt internationell uppmärksamhet. Andra länder saknar liknande mötesplatser för människor med intresse för samhällsfrågor. Det finns en enorm bredd – alla är här – och det finns en närhet till makthavare och opinionsbildare som vi inte är vana vid från andra sammanhang.
 Den kristna närvaron under Almedalsveckan har gradvis ökat. I år är det ett stort antal seminarier och debatter som har kristna arrangörer eller medverkande med en uttalad kristen tro. Det är mycket positivt – och förhoppningsvis bara början!
 När det kristna samhällsengagemanget växer, blir det också viktigt att tänka igenom dess motivering. Varför ska kristna engagera sig?
 Först en avgränsning. Vi vet alla att politik har begränsningar. Människans djupaste problem kan inga politiska lösningar rå på. När det gäller människans bortvändhet från Gud och vår inkrökthet
i oss själva är politik – oavsett om den drivs av Reinfeldt eller Juholt, oavsett om den bygger på Mill eller Marx –  hjälplös. Människans hjärta kommer bara evangeliet åt. Ingenting får därför ersätta kallelsen att bygga församlingar, predika Guds ord och erbjuda alla nytt liv genom Jesus Kristus.
 Samtidigt finns det utifrån kristen tro starka skäl att engagera sig i samhällsfrågor."
Läs mer>

7 juli 2011

Riga Staff Songsters i Stockholm

Från friluftsmöte i Vasaparken i Stockholm.......och den efterföljande marschen till Immanuelskyrkan.

Från Almedalsveckan

Jacob Rudolfsson skriver i SEA:s nyhetsbrev:
"Ett 50-tal personer sökte sig ner till Visby hamn och missionsbåten Elida när Svenska Evangeliska Alliansen och Claphaminstitutet arrangerade seminariet Religionens roll i europeisk demokratiutveckling. Debattörerna – Thomas Idergard och Christer Sturmark – förde ett livligt samtal om religionens påverkan på samhället.  Inte oväntat fördes samtalet in på HIV/AIDS-frågan. Christer Sturmark anklagade Katolska kyrkan för att stå i vägen för att motverka HIV/AIDS-epidemim genom sitt kondomförbud. Idergard kontrade snabbt genom att betona behovet av ett förändrat beteendemönster och det absurda resonemanget:

- Harvardprofessorn Edward C. Green som är en av världens främsta experter på aidsbekämpning säger att det bästa sättet bekämpa aidsspridning i tredje världen är avhållsamhet, trohet och minskandet av sexuella partners.

-Tänk dig en person som går till en prostituerad, då sjukdomen oftast sprids den vägen. Först lyssnar han inte på Katolska kyrkans budskap att det är förbudet att köpa sex. Sedan lyssnar han heller inte på Katolska kyrkans budskap att han inte får bedra sin fru. Nej, det är först vid inledningen av sexualakten, innan han tar på kondomen, som han blir en riktigt överlåten katolik!

Seminariet präglades av en god stämning och flera namnkunniga opinionsbildare och politiker deltog i den efterföljande frågestunden
."

Veckan efter

Veckan efter kongressen fortsätter det att komma in bilder och minnen. Vill du läsa mer om vad som hände på kongressen kan du läsa och se på bilder på Frälsningsarméns hemsida.
Frälsningsarméns kongress - lördagen
Frälsningsarméns kongress - söndagen
Riga Staff Songsters gör sig redo att sjunga på ett av kongressmötena
 Friluftsmöte i Vasaparken
Marsch till Immanuelskyrkan
Fanorna i täten för den lettiska gruppen

Den översta bilden är från Frälsningsarméns hemsida. De övriga bilderna kom med mail från goda vänner.

6 juli 2011

(G) som i Gud

Nu är Almedalsveckan igång. Media svämmar över av rapporter från Visby. Frälsningsarmén och Dagen arrangerar även i år ett seminarieprogram under rubriken "(G) som i Gud".

Då jag läser rapporteringen känner jag pulsen. Under flera år var Rut och jag med i planeringen och genomförandet av "(G) som i Gud" under Almedalsveckan. Seminarierna, kaffekvällarna med eftersnack och kommentarer av dagens politiska tal. För att inte tala om månaderna av förberedelser inför seminarieprogrammet som hölls i Frälsningsarméns lokal i Visby.

Om jag vore i Visby idag skulle jag absolut gå på seminariet som presenterar sig så här:
"Vad bränner du i år, Gudrun Schyman?
Hon eldade upp 100 000 kr under politikerveckan 2010. "Ge pengarna till oss i stället", sa Frälsningsarmén, som fick dela utmärkelsen "Hetast i Almedalen" med Feministiskt Initiativ. Schyman möter nu Frälsningsarméns Bert Åberg i en uppföljande debatt om orättvisor, PR-trick och samhällsansvar
."

Du kan läsa mer om Dagens och Frälsningsarméns seminarieprogram här>

rupebas morgonkoll den 6 juli

rupebas morgonkoll

558 personer dömda för attacker mot kristna etiopier
Dagen - "I mars startade en våg av attacker mot kristna i Etiopien som förde tusentals människor på flykt. Nu har 558 personer dömts till fängelse för dåden."

Almedalens budskap
Dagen - "Fenomenet som bara växer har något viktigt att säga oss. Det som började 1968 med en semestrande Olof Palmes sommartal har blivit en institution i svenskt samhällsliv, där kommersiella intressen trängs med ideella, och där lobbyisterna är fler än myggorna på en lappländsk hjortronmyr."

Ingen sänkning av abortgränsen
Världen idag - "Ingen sänkning av abortgränsen. Det blev resultatet när Kristdemokraternas riksting  behandlade hälso- och sjukvårdsfrågor."

Frälsis på marsch under kongress
Kyrkans Tidning - "Med hornmusikkår, marsch genom Stockholms gator, gudstjänster och ordination av frälsningsofficerare höll Frälsningsarmén kongress under helgen."

"Gud finns med i Almedalen"

Intervju med Siewert Öholm från Almedalsveckan:

5 juli 2011

På väg hem

Jag sitter tidigt på morgonen på båten på väg hem till Riga. Jag har suttit här många gånger tidigare och det ser ut ungefär på samma sätt som vanligt. Jag är uppe relativt tidigt och de övriga som jag möter på båten har ännu inte gått och lagt sig. Många har druckit lite för mycket och är ganska pratsamma.

Jag har varit på Frälsningsarméns kongress i Stockholm tillsammans med trettio officerare och kadetter från Lettland. Vi klarade att få med oss alla hem på båten. Minibussen, som inte ville starta fick vi hämta tidigt på måndagsmorgonen hos Folkadoktorn och Arja fick vi hämta på Södersjukhuset vid lunchtid.

På väg till båten hann vi till och med göra ett besök på Värtahemmet där föreståndaren gav en information om arbetet där. Vi hann till och med titta in på Myrorna där flera i vår grupp gjorde fynd.

Vi är mycket nöjda med kongressen. Det fanns många höjdpunkter. Vid en kongress möter man också människor som man inte sett på många år. De flesta hinner man kanske bara flyktigt hälsa på
och några hinner man växla några ord med.

Det var speciellt roligt att träffa vännerna från kåren i Nacka som vi startade 1999: Ola, Britta, Per, Ulla och Monika.

Det var också roligt att träffa sånggruppen "Salvationisterna" Jan och Birgitta från Ystad samt Lena och Christer från Trelleborg. Under åttiotalet använde de sina semestrar för att inbjuda till "Tältkampanj Syd" i Smygehuk. Fyra veckor varje sommar! Rut och jag var inbjudna som talare en av veckorna varje år.

Nu sitter jag, som sagt, på båten. I går kväll hann vi med ett sammanträde med vårt "Education Board" och om några timmar är vi hemma i Riga. Det blir några dagar av sammanträden och några tappra försök att hinna ifatt allt som inte har blivit gjort de senaste dagarna. På fredag bär det av igen. då åker vi till London för att vara med om ordinationen av en kadett från Lettland, Sarah, som har varit distanselev på Officersskolan i London under tre år.

/peba

4 juli 2011

Himlen – finns den?

Sverre Larsson skriver i Världen idag och funderar över vart himlen tagit vägen i församlingarna idag:
"Tiderna förändras. Det gäller på alla områden. Traditioner inom kristenheten som praktiserades för 30-40 år sedan är som från en annan tidsålder. Ändå är vi ännu många som har dem i gott minne.
Nyligen var det Kristi Himmelfärds dag och jag läste i den gamla boken om hur Jesus plötsligt inför sina vänner på Oljeberget rycktes upp i luften och ett moln tog honom bort från de häpna lärjungarna. Men två män i vita kläder – står det i boken – talade om för dem att han for till himlen och att han ska komma igen därifrån på samma sätt som han for dit upp.
Kristi Himmelsfärds dag var för inte så länge sedan en stor högtid. När jag var i tjugoårsåldern började jag dagen tillsammans med hornmusiker på ett berg utanför Kungälv. Klockan sju på morgonen spelade vi där så det hördes över stora delar av stan. Under min Stockholmstid började vi klockan åtta på morgonen med möte i Hagaparken eller Rålambshovsparken. Orkester och sångare var på plats med Göran Stenlund och Lennart Jernestrand i spetsen. Därefter var det gudstjänst i Filadelfiakyrkan klockan elva samt "väckelsemöte" klockan nitton.
"
Läs mer>

Kongressen är över

Kongressen är över! Många intryck och upplevelser kommer att följa oss den närmaste tiden.
På den sista dagens gudstjänst medverkade Sara med ett vittnesbörd, tolkad till svenska av Rut och Riga Staff Songsters sjöng sina sista sånger under kongressen i avslutningsmötet.

Idag är det måndagsmorgon och nu är det dags att se över det som finns kvar av den lettiska delegationen inför återresan med båt till Riga i eftermiddag.
En av våra mini-bussar står hos Folkadoktorn (verkstaden heter faktiskt så) och vår äldsta officer ligger på Södersjukhuset. Frälsningskriget skördar sina offer. Vi får se hur många vi får med oss hem ikväll.

/peba

Frälsningsarmén i Stockholm

Dagen rapporterar i två artiklar Frälsningsarméns kongress i Stockholm. På Dagens bild (Fotograf: Oskar Hannler) syns den lettiska flaggan som kom först i den trettio man starka gruppen från Lettland.
Här kan du läsa artiklarna:
Hundratals soldater intog Stockholm
”Vi betjänar alla utan att diskriminera”

rupebas morgonkoll den 4 juli

rupebas morgonkoll

Ship to Gaza-fartyg stoppade i Aten

Kyrkans Tidning - "I går kom beskedet från den grekiska regeringen att inget fartyg till Gaza eller till östra Medelhavet får lämna grekisk hamn, oavsett flagg.
Den amerikanska båten, the Audacity of hope, lämnade i går hamnen utanför Aten, för att efter bara en stund stoppas av hamnpolisen som förde båten till deras hamn där de fortfarande befinner sig ombord men utan möjligheter att segla
."

Blå Bands-protester mot sprutbytesprogram och gårdsförsäljning
Sändaren - "Per-Agne Rytter, Skövde, är ny förbundsordförande för nyktersrörelsen Blå Bandet. På riksstämman nyligen antog man även två uttalanden, ett mot sprutbytesprogram och ett mot förslaget om gårdsförsäljning av vin."

Undvik konfrontationen – sätt kurs mot Ashdod

Åke Hällzon skriver i Hemmets Vän - "Jag är ingen vän av ockupationen av Västbanken. Inte heller önskar jag att de 1,5 miljoner människorna i Gaza ska hållas isolerade från omvärlden på ett område motsvarande halva Öland. (Är det ens någon som säger sig vilja det?) Jag välkomnar istället ett öppet Palestina som styrs av riktiga demokrater i fredlig samexistens med grannen Israel. Men trots det, jag blir allt mer tveksam till sommarens nygamla ”solidaritetsflottilj”, orkestrerad av svenska Ship to Gaza."

"I kyrkan är allt tillåtet"
Världen idag - "Medan samhället i stort går åt ett mer prydare håll, går kyrkan tvärt-emot. Det menar ungdomspastorn Andreas Svedman som hävdar att det är omöjligt att tala i termer som synd.
- Ingen vill döma utan gör saker som man vet är fel
."

2 juli 2011

Söndagsmorgon i Stockholm den 2 juli

Tidig söndagsmorgon i Stockholm.
Veckan har naturligtvis dominerats av Frälsningsarméns kongress i Stockholm. Lördagen började med friluftsmöte i Vasaparken med efterföljande marsch till Immanuelskyrkan.


I Immanuelskyrkan var det först ordinationsgudstjänst där två kadetter blev löjtnanter. Därefter var det en Musikgudstjänst och till slut var det ett vittnesbördsmöte med Salvation Riders mc-klubb och predikan av Daniel Viklund. Daniel talade om hur Frälsningsarmén har en kallelse att verka och leva ett heligt liv.

Den här veckan har Rut och jag också börjat vårt tredje arbetsår i Lettland. Vi förväntar mycket av det kommande året.

Under veckan har man också kunnat läsa i Moss Avis att mellansonen har skrivit på för en ny innebandyklubb i Moss, dit han flyttat med sin familj. Det är underligt att han nu är lärare vid Jelöy folkhögskola, där Rut och jag var lärare för trettio år sedan. Dessutom har han just flyttat in i huset vid sidan av det hus han själv växte upp i. "Släkten följa släktens gång....."

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Andra dagen i Stockholm

Utanför Templet i Stockholm

Den andra dagen i Stockholm för vår grupp från Lettland var den första dagen av Frälsningsarméns kongress.
Det var en intensiv dag för Riga Staff Songsters som sjöng på tre möten under dagen. Först sjöng vi på de två officersmötena på Templet och därefter på välkomstmötet i Immanuelskyrkan.
Kongressens gäster kommendörerna Sue och Barry Swanson hade en utmanande förkunnelse och manade både till eftertanke och till att ta livsavgörande beslut.

Under det andra officersmötena var det parentation över officerare som befordrats till härligheten sedan föregående kongress. 66 namn lästes upp. Det skapade en viss förvåning bland våra lettiska vänner då namnet Ruth Baronowsky lästes. Den enda Rut Baronowsky de kände till var ju min Rut och hon hade just innan dirigerat Riga Staff Songsters. Förvirringen la sig då vi kunde lugna dem och tala om att Rut mådde väl och den upplästa Ruth Baronowsky var min mamma.
Barry Swansson anknöt till namn som hade haft stor betydelse för honom, men som nu var hemma hos Herren. Och han frågade vem kommer att komma ihåg oss som människor som haft betydelse för någon annans utveckling som kristna och betydelsen av att vi lever våra liv väl.

Immanuelskyrkan håller på att fyllas inför välkomstmötet

Jublande lettiska officerare i det sena lovsångsmötet

Kvällen avslutades med ett lovsångsmöte och sent på fredagskvällen återvände 30 lettiska officerare och kadetter till sitt natthärbärge i Lännersta med stor tacksamhet till vad dagen fört med sig.

/peba

Stefan Attefall har rätt om religiös beröringsskräck

Från Svenska Evangeliska Alliansens nyhetsbrev:
Vilken roll bör religionen ha och vilken roll har den haft i det offentliga Sverige, i politiken, i demokratin? Och på vilket sätt ska staten ge utrymme åt det civila samhället där inte minst kyrkorna tar ett stort ansvar bland behövande? Det är viktiga frågor som under våren har skapat stor debatt. Under Almedalsveckan vill vi i Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) belysa dessa frågor i form av två olika seminarier; ett om religionens roll i europeisk demokratiutveckling (4 juli) och ett om avdragsgilla gåvor till det civila samhället (5 juli). Vi deltar även i ett seminarium om religion och journalistik (8 juli). Dessa ämnen hör ihop.
SEA menar att ett välmående samhälle utmärks av att religionen varken förpassas till den privata sfären eller blir styrande på bekostnad av enskildas samvetsfrihet – även då det handlar om en sekulär statsideologi.
Kan man då diskutera religion i det offentliga Sverige utan att klassas som omodern? Civilminister Stefan Attefall har talat om att någon form av religiös beröringsskräck har drabbat offentligheten.
Till exempel uppmanade studentkåren på Södertörns högskola, vintern 2010, en kristen studentgrupp att ändra i sina föreningsstadgar. Att föreningens valbara styrelsemedlemmar skulle vara bekännande kristna och vilja ställa sig bakom och verka för föreningens syfte, ansågs vara uteslutande. Samma sorts ”uteslutning” förekommer gentemot moderater inom Vänsterns studentförbund. Inget konstigt med det.
Ett annat exempel är att de traditionsenliga skolavslutningarna de senaste åren har följts av en lika traditionsenlig skolavslutningsdebatt. Det är uppenbarligen ett välbelagt faktum bland vissa debattörer, skolpolitiker och rektorer att i fall där avslutningen sker i en kyrka under ledning av en präst, sker det en exkludering av minoriteter. Något empiriskt underlag för ett sådant påstående har däremot inte framkommit.
Nyligen prickade Skolinspektionen en skola för att ha sjungit julpsalmer som “Stilla Natt” och ”Nu tändas tusen juleljus” under julavslutningen (utifrån principen om ickekonfessionell undervisning). ”Den blomstertid nu kommer” har tidigare accepterats av myndigheten eftersom “det är en psalm som har en tradition kring sommar”. Tydligen har ”Stilla Natt” inget med jultradition att göra, om man får tro på Skolinspektionen.
För många nysvenskar spelar religion ofta en självklar och livsavgörande roll. Fortsätter den religiösa beröringsskräcken, bygger vi in ett stort främlingskap i vår kultur. Det tycks med andra ord finnas ett uppdämt behov av att vädra ut vissa fördomar bland offentliga aktörer.

Artikeln har publicerats på TV4/Politikerbloggen