31 aug. 2020

"Jag skulle vilja be om ursäkt..."

- Rune W Dahlén i Sändaren -
"Allt för ofta har jag i församlingar sett hur småsaker växer till oöverstigliga helvetsgap för att ingen vill ta första steget och be om ursäkt. Det kan förpesta hela atmosfären och förlama förmågan att förmedla tro till andra. Men jag har också varit med om motsatsen. Det vackraste jag någonsin sett som pastor var två män i övre medel-åldern som efter en gudstjänst föll i varandras armar och bad om förlåtelse efter decennier av osämja. Det var ett mirakel, och försoningen höll livet ut och rätt in i evigheten."

Läs mer HÄR.

Bibelord i Corona-tider 110

Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han lyssnar tåligt till dem? 
(Luk 18:7)

Dagens andakt 31 augusti”Och han sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet.” (Mar 4:26-28)

Andligt arbete är ett samarbete. En del saker i det andliga livet, kan bara Gud göra. Det övernaturliga kan aldrig åstadkommas av en människa. Det är Guds ansvar. Men det finns också en del saker som aldrig kommer att hända om inte vi människor gör vår del.
Av dagens bibelord förstår vi, att människans, bondens, uppgift är att få utsädet i jorden. Det kommer Gud aldrig att göra. Men Gud står för det svåra, nämligen att se till att sådden förvandlas till moget vete.
Vår uppgift som kristna är att vittna och berätta om Guds rike för människorna. Om vi gör det kommer Gud att se till att vårt vittnesbörd kommer att bära frukt.
BÖN
Herre, hjälp mig att så ut vittnesbördet om dig - att vittna om dig för andra människor. Tack för att du sedan kan ta hand om det jag sagt eller gjort och förvandla det till mogen tro i dem.

UTMANINGEN 31 aug - 1 Sam 25

BUNDEN MED LIVETS BAND

Bibelläsning: Första Samuelsboken 25
Läs bibeltexten här

"Om någon står upp för att förfölja dig och vill döda dig, skall min herres liv vara bundet med livets band hos Herren, din Gud."  (1 Sam 25:29 FB)

Abigail går in och räddar situationen då hennes man, Nabal, gör bort sig totalt. David var på väg att utrota Nabals släkt, då Abigail träder emellan och talar ord från Gud till David.

Hon säger till David att hans liv är bundet till Herren med livets band (vers 29). Vilket fantastiskt uttryck! Att vara bunden med livets band till Gud. Att ha en fast punkt i tillvaron som man är ihopbunden med. Alla som inte är sammanbundna med Gud svävar fritt utan riktning i en tillvaro utan mål. Och ännu värre: man kan till och med vara hopbunden med det onda och gå den ondes ärenden.

Vilken förmån att vara bunden fast vid Jesus. Thorvald Löwö uttrycker det så här i en sångvers:
"
Jag är bunden fast vid Jesus, bunden fast med kärleksband, intet mäktar nu att skilja, mig ifrån min Jesu hand. Hans är nu min hela vilja, jag är hans, ett ringa barn. Jag av nåd är härligt frälsad frigjord ut ur satans garn."

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Bunden fast vid Jesus"
____________________
Innehåll:- Vers 1-13
Nabal avvisar Davids sändebud. 
- Vers 14-35
Nabals hustru, Abigail, går ut med gåvor till David med bön om att David inte ska förgöra Nabal och hans släkt. 
- Vers 36-43
Nabal får slag och dör. David tar Abigail till hustru

Kommentar:

David blir avsnäst av Nabal och ger sig iväg med sina män för att hämnas och döda Nabal och hans män. Det ser ut som om David har glömt bort sin princip från förra kapitlet "HERREN skall döma mellan mig och dig, och HERREN skall hämnas mig på dig, men min hand skall inte komma vid dig". (1 Sam 24:12).

Nu är David beredd att ta saken i egna händer istället för att vänta på Herren. David är på många sätt en förebild på Kristus, men vi ser i hans liv att han också kunde begå fruktansvärda handlingar.

Men Abigail kommer till David och talar ord från Herren in i Davids liv. David förstår plötsligt hur illa han varit på väg att handla och tackar Abigail för att hon hindrat att David skulle dra på sig blodskuld (vers 13). David ser också Herrens hand bakom Abigails ord och tackar också Herren (vers 12).

Till eftertanke:
Hämnden är ljuv, säger ordspråket. Men hämnden är normalt allt annat än ljuv. Hämnd är något man gör för att någon annan gjort något mot oss. Då vi har hämnats kommer han antagligen att svara med samma mynt, och så är den negativa nedåtgående spiralen igång.

Nästa gång någon säger något negativt eller gör något negativt mot dig, rusa inte blint iväg för att ge igen. Om du lyssnar riktigt noga kan du kanske höra Herren tala till dig med ord som liknar Abigails, som vill hindra dig att göra något som du senare hade fått ångra.


Du får sätta din tillit till Gud och sjunga med i versen: "Jag är bunden fast vid Jesus, bunden fast med kärleksband, intet mäktar nu att skilja, mig ifrån min Jesu hand. Hans är nu min hela vilja, jag är hans, ett ringa barn. Jag av nåd är härligt frälsad frigjord ut ur satans garn."

30 aug. 2020

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 30 augusti

En av drivkrafterna för oss att driva rupeba är "Att stimulera Guds folk att läsa Guds ord". Ett av de projekt som jag lägger flera timmar på varje vecka är vårt bibelläsningsupplägg UTMANINGEN. Jag hade idag tänkt skriva om mitt arbete med UTMANINGEN och om vad det betyder för mig och för andra. Men det får vänta till en annan gång. Jag måste skriva om något annat som har med bibelläsning och bibelförståelse att göra och som engagerar mig dessa dagar.

En gång i tiden kallades de kristna i Sverige "läsarna" för att de flitigt läste Bibeln.

Nu kallas vi inte längre "läsarna" och det är bara en logisk konsekvens av att vi inte längre läser Bibeln i samma omfattning. Och det får konsekvenser. Då vi inte läser Bibeln formas vi inte längre av vad Gud säger i sitt ord. Istället formas vi av intryck från helt andra källor och resultatet av det är att vårt tänkande i hög grad styrs av vad som för dagen är det politiskt korrekta.

Det är naturligtvis obekvämt att gå emot det som samtidsandan påstår är riktigt och vi ser mer och mer hur kristna ledare viker ner sig i moraliska frågor för att  de inte längre orkar stå emot. De byter ut bibelordet som ledstjärna och följer lydigt efter det som det omgivande samhället kräver att även vi kristna ska tycka.

Ett exempel på detta är frågan om samkönade äktenskap. Då lagförslaget om samkönade äktenskap gick ut på remiss 2007 var samtliga svenska kyrkosamfund avvisande till förslaget. Då lagen ändå gick igenom 2008 tog det inte lång tid innan Svenska Kyrkan införde en vigselritual för samkönade äktenskap. 

Sedan dess har många företrädare för kristna samfund bytt åsikt. Till och med företrädare för de evangelikala bibeltroende samfunden har i stigande grad ändrat ståndpunkt. Nu senast skriver Världen idag om ledarskribenten i Dagen, Joel Halldorf: "Joel Halldorf tar ställning för homoäktenskap". Tidningen Dagen kommenterar artikeln i Världen idag och skriver att man känner till Joel Halldorfs åsikt i denna fråga, men att Dagen inte delar den: "Att ledarskribenter, i det här fallet Joel Halldorf, kan ha uppfattningar som skiljer sig från ledarsidans linje, är ingen nyhet. Den linje vi på Dagens ledarsida fortsatt håller fast vid är att Bibeln är högsta auktoritet och att sexualitet är en gåva från Gud som hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna". Läs hela artikeln i Dagen.

Man kan ju fråga sig hur det kommer sig att stora delar av Sveriges kristenhet på så kort tid ändrat uppfattning. Kan det bero på att man plötsligt upptäcker stöd i Bibeln för samkönade äktenskap som man inte upptäckt under många hundratals år?  Nej, jag är rädd för att det istället beror på att stora delar av svensk kristenhet inte längre ser Bibeln som det enda rättesnöret för kristen tro och kristet liv. Om det bara vore en fråga om ståndpunkter och åsikter kunde man kanske mena att alla ståndpunkter är lika riktiga. Men kristen tro är inte uppbyggd på ståndpunkter och åsikter, utan på Guds ord. Här skulle det kanske passa med ett bibelord: "Och anpassa er inte efter den här världen. utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom" (Rom 12:2)

Under veckan som gått har vi också fått bekräftat att vi ska undervisa på distansbibelskola Norr i Örnsköldsvik även detta läsår. Det ser vi fram till.

Det ser också ut som om NLDI-kursen i Norge (NLDI=Nordic Leadership Development Institute) blir av i oktober, även om den kommer att genomföras digitalt.

Men nu är det söndagsmorgon och för vår del dags för två gudstjänster. Klockan 11:00 är det välkomstmöte i Oslo för de nya ledarna för Frälsningsarmén i Norge/Island/Färöarna. Du kan läsa mer om det HÄR. Där finns också en länk till direktsändning av gudstjänsten.

Klockan 15:00 är det friluftsgudstjänst på Djäkneberget i Västerås. Det blir välkomstmöte för vår nya kadett Bana. Musikkåren ska också medverka.

Därefter dags för en ny vecka.
Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky


Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 62

ENDAST HOS GUD

Bibelläsning: Psalm 62
"Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning…. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer."  (Ps 62:2,11 FB)

Här talar psalmisten om vad man kan och vad man inte kan sätta sin lit till. Han varnar för att sätta sin lit till våld och det man vunnit på ett oärligt sätt.

Rikedom kan inte ge själen ro. Den bidrar snarare till oro. Det finns bara en enda plats där själen kan få varaktig ro. Endast hos Gud. Endast betyder att det inte finns någon annan stans där själen kan få ro.

Vi får ständigt komma tillbaka till honom, som är den enda som kan ge varaktig vila för själen:
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." (Matt 11:28-29 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Endast hos dig, Gud.

Dagens andakt 30 augusti

”Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och makt att driva ut demonerna” (Mar 3:14-15)

Dagens bibelord visar att det finns en alldeles speciell ordning, när det gäller vår tjänst inför Gud. Först följa, sedan predika och driva ut. För att vår förkunnelse och vår tjänst ska ha någon andlig kraft, måste det börja med, att vi själva följer Jesus. Det är bara om vi själva lever nära honom och lär av honom, som vår andliga tjänst kan ha någon som helst betydelse.

BÖN
Gud hjälp mig idag att leva så nära dig, följa dig så tätt i spåren att jag är handlingsberedd att gå in i den andliga tjänst, som behövs där jag lever idag.

UTMANINGEN 30 aug - 1 Sam 24

HÄMND

Bibelläsning: Första Samuelsboken 24
Läs bibeltexten här

"HERREN skall döma mellan mig och dig, och HERREN skall hämnas mig på dig, men min hand skall inte komma vid dig. Det är som det gamla ordspråket säger: "Från de ogudaktiga kommer vad ogudaktigt är." Min hand skall inte komma vid dig." (1 Sam 24:13-14 FB)

Saul gjorde livet svårt för David. David fick ständigt fly för Sauls ständiga försök att döda David. Nu hade Saul gått ut med tretusen man för att döda David (vers 3). David och hans män gömde sig längst in i en grotta och dit in gick Saul för att uträtta sina behov (vers 4).

David fick då ett "gudagivet" tillfälle att göra slut på sin förföljare, men David skonade Sauls liv. Även om David var en krigare som dödat tusentals män förut kunde han inte förmå sig att döda Saul, som var Herrens smorde, för sin egen personliga vinnings skull. David tog inte saken i egna händer, utan överlät domen och hämnden i Guds händer.

I Nya Testamentet kan vi läsa: "
Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren."  (Rom 12:19)

Känner du dig dåligt behandlad? Söker du efter ett tillfälle att "ge igen"? David hade så mycket tillit till Gud att han kunde lämna över ansvaret för domen till Gud. Har du det?

- Mannakorn att tugga på under dagen: Har jag så mycket tillit till Gud att jag kan lämna över domen till honom? 
____________________
Innehåll:
David skonar Saul i grottan. Då Saul kommit ut ur grottan ger sig David till känna på långt avstånd. Saul förstår att David inte står efter Sauls liv. Saul ber David lova att inte utrota Sauls släkt då David blir kung.

Kommentar:
En-Gedi ligger på Döda Havets västra strand. I bergen runt En-gedi finns många grottor av olika storlekar. Några av dem är så stora att de väl kunde rymma Davids 600 män.

David skar en flik av Sauls mantel. Manteln var ett tecken på Sauls kungavärdighet. Saul gick in i just den grotta där David och hans män gömde sig. Davids män såg detta som Guds ledning. Nu skulle det äntligen bli slut på att vara på flykt (vers 5). David kanske tänkte så även han, men hans samvete slog honom för att han tagit en flik ur Sauls mantel (vers 6).

Då Saul hade gått ut ur grottan ropade David efter honom och talade om att han just hade skonat Sauls liv. Saul förstår att David är rättfärdig och att han kommer att bli kung en dag.

Saul ber David att lova att inte utrota Sauls ätt då han blir kung (vers 22). David lovade det. David höll det löftet och tog aldrig hämnd på Sauls släkt. De flesta av Sauls söner blev dödade av gibeoniterna. Många år senare visade David att han stod fast vid sitt löfte och bjöd in Sauls enda kvarvarande sonson, Mefiboset, till sitt palats (2 Sam 9).

Till eftertanke:
David kunde mycket väl ha tolkat situationen i grottan som att det var Guds ledning för att David kulle bli kung. Ingen hade klandrat David om han hade dödat den som stod efter hans liv. Men David valde ett liv i fortsatt flykt i stället för att ta det gyllene tillfället.
- Hur skulle du handlat? Ibland kan vi kanske se en fantastisk möjlighet i livet. En möjlighet till framgång eller rikedom. Vi skulle kunna se det som Guds möjlighet för oss. Vi behöver bara bryta lite grand från det Gud har sagt. David tog inte möjligheten utan litade på Gud. Vad skulle du gjort?

29 aug. 2020

Välkomstmöte i Oslo

Söndag den 30 augusti kl.11.00 är det välkomstmöte för de nya ledarna för Frälsningsarmén i Norge/Island/Färöarna.

Du kan få vara med om välkomstmötet i direktsändning. Länken är HÄR

Vi er glade for å kunne invitere alle som vil til å delta fra fjern og nær via digitale flater, sier Frelsesarmeens sjefsekretær (nestleder), oberst Bente S. Gundersen. 

Det er generalen som utnevner territoriale ledere og som bestemmer hvem som skal foreta innsettelsen. På grunn av koronasituasjonen og reiserestriksjonene har det ikke vært mulig å få et besøk fra utlandet til denne anledningen, og generalen har derfor valgt å spørre kommandør B. Donald Ødegaard om å foreta innsettelsen på hans vegne. 

– Vi ønsker at man, der det er naturlig, legger til rette for at dette kan være søndagens gudstjeneste. Så er jo det fine med digitale sendinger at man kan se dem og være deltagende hvor man så måtte være, sier Bente. 

Frelsesarmeens territoriale hornorkester under ledelse av Espen Ødegaard spiller, og det vil bli band og sangere under ledelse av Dag Frode Eilertsen. Det blir også innslag fra Stedet, et ettervernstilbud i Frelsesarmeens rusomsorg.

Bibelord i Coronatider 109

Jag lyfter mina ögon upp till bergen.
Varifrån skall min hjälp komma?

Min hjälp kommer från Herren,
    som har gjort himmel och jord.

Ps 121:1-2

Dagens andakt 29 augusti

”Låt oss alltså se till att ingen av er tror sig vara för sent ute, medan löftet att få komma in i hans vila ännu står kvar.” (Heb 4:1)

Jag hörde talas om en man som kom på besök till en liten stad uppe i Klippiga bergen. Han gick fram till en gammal man som satt på en bänk, och frågade honom om han kunde berätta vad den här staden var känd för. Den gamle mannen svarade: Jo, det är här allting börjar. 
Den gamle mannen på bänken hade förstått något viktigt. Och det är att allting börjar just på den plats, där vi befinner oss, och just från det ”nu” som är. Om vi ser varje plats som en möjlig utgångspunkt, och varje ögonblick som en startpunkt, ska ingenting vara omöjligt för oss. 

BÖN
Jesus, tack för att det inte finns några hopplösa situationer, eller hopplösa människor för dig. Så länge som vi lever i nådens tid, kan vi få börja om igen, oavsett hur vår situation ser ut.

UTMANINGEN 29 aug - 1 Sam 23

"DÅ FRÅGADE DAVID HERREN"

Bibelläsning: Första Samuelsboken 23
Läs bibeltexten här

"Då frågade David Herren än en gång och Herren svarade honom" (1 Sam 23:4 FB)

David är på flykt för sitt liv. Mycket av hans liv går ut på undkomma Saul. I allt David gör är han beroende av Guds ledning. I de tretton första verserna av kapitlet ser vi hur David fyra gånger frågar Herren om hur han ska göra (vers 2, 4, 11,12). David litar inte bara på sitt eget omdöme, i allt han gör är han beroende av Gud.

Hur är det i mitt liv? Lever jag mitt liv efter mitt eget huvud eller är jag beroende av Gud i mitt vardagsliv?

Det mest fantastiska livet är att leva i Guds plan med mitt liv. Att uppleva att få gå i "
förberedda gärningar" (Ef 1:10) är att verkligen leva. Gud har en plan för varje människas liv. Så många människor missar den planen därför att de inte gör som David: "Då frågade David Herren än en gång och Herren svarade honom". 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Lever jag mitt liv efter mitt eget huvud eller är jag beroende av Gud i mitt vardagsliv?
_______________
Innehåll:- Vers 1-13
David rädda staden Keila från filisteerna trots att han själv är förföljd av Saul.
- Vers 14-28
David i öknen på flykt undan Saul.


Kommentar:
Då Saul dödade de 85 prästerna var det bara en som lyckades fly. Han hette Ebjatar och han tog sin tillflykt till David (22:20). 

Då David skulle fråga Gud bad han Ebjatar hämta sin efod. Efoden var en färggrann prästdräkt med en bröstplåt där tolv fastsydda ädelstenar representerade Israels tolv stammar. På efoden fanns också en ficka med stenarna urim och tummin, genom vilka man sökte svar (ja eller nej) från Gud (2 Mos 28:30).

Någon gång under Davids flykt i öknen (vers 14-28), skrev han Psalm 63 om sin gudslängtan.

Under flykten i öknen kom några sifiter till Saul och talade om var David höll sig gömd (vers 19). Vid detta tillfälle skriver David Psalm 54.

Saul fick sedan ett bud om att filisteerna hade ryckt in i landet. Saul slutade då förfölja David för den här gången (vers 27-28).

Till eftertanke:
Gud var verkligen en levande verklighet i Davids liv. Han gjorde ingenting utan att först fråga Gud. 

- Hur lever du ditt vardagsliv i förhållande till Gud?

Läs de två psalmer som David skrivit under flykten i öknen (Psalm 63 och 54).
- Hur skulle du beskriva Davids förhållande till Gud?
- Hur är dina böner jämfört med Davids?

28 aug. 2020

En röd tröja...

Det var för länge sedan. Kanske runt 1870. Mannen kom hem till sin fru en söndag och berättade full av glädje att han hade varit på Frälsningsarmén och blivit frälst.

Hela veckan gick han sedan och väntade på att det skulle bli söndag så han kunde få gå tillbaka. På söndagen går mannen glädjefylld iväg till Frälsningsarmén.
En stund senare kommer mannen hem med hängande huvud och ser ledsen ut.
- Var det ingen bra gudstjänst, frågade frun.
- Jo, svarade mannen.
- Men varför ser du så ledsen ut, frågade frun.
- Alla andra hade röda tröjor, svarade mannen, men jag hade ingen.

Frun var omtänksam och kärleksfull. Under veckan skaffade hon en röd tröja till sin man, och då söndagen kom gick mannen med högburet huvud och fylld av glädje till Frälsningsarmén. 
En stund senare kommer mannen hem med hängande huvud och ser ledsen ut.
- Var det ingen bra gudstjänst, frågade frun.
- Jo, svarade mannen.
- Tyckte dom inte att din röda tröja var fin, frågade frun.
- Jo, svarade mannen. 
- Men vad är det för fel, frågade kvinnan
- Alla andra hade bokstäver på sina tröjor, men det hade inte jag, svarade mannen.

Det var så på den tiden att man ofta använde sina röda tröjor för att sprida ett budskap. På bilden, som i övrigt inte har med berättelsen att göra, ser vi sådana budskap: "Jesus kommer snart" och Helt för Jesus".

Nu var det så att varken frun eller mannen kunde skriva eller läsa. Men i butiksfönstret på andra sidan gatan hade man just satt upp en skylt med bokstäver. Frun satte sig att brodera texten från skyltfönstret, bokstav för bokstav.

Då söndagen kom var tröjan färdig. Mannen gick gladare än någonsin till Frälsningsarmén. Han hade ju nu både tröja och bokstäver!
En stund senare kommer mannen hem från Frälsningsarmén, om möjligt ännu gladare än då han gick.
- Vad tyckte dom om din nya tröja, frågade frun som arbetat hela veckan på att fylla den med bokstäver.
- Dom tyckte att jag hade den allra bästa tröjan på hela kåren, svarade mannen.
- Ja men, fick du reda på vad som står på tröjan, frågade frun.
- Ja det står: "Denna inrättning har nu fått en ny ägare".

Och det är ju det dom det egentligen innebär att bli frälst. Då man blir frälst bekänner man Jesus som Herre (Rom 10:9), och då får man ju själv kliva ned från tronen och lämna över till den nye ägaren.

/PB

Dagens andakt 28 augusti”Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet.” (Ps 92:2-3)

Farmor och farfar hade varit på besök några dagar, när barnen var små, och nu var det sista dagen, innan de skulle resa hem. Som vanligt avslutade vi frukosten med att ha en familjeandakt, och nu fick farmor och farfar falla in i de rutiner som vi brukade ha för detta. Pappa brukade läsa ett bibelord, och formade vi alla tillsammans en tacksägelsebön. Var och en runt bordet, fick i tur och ordning, tacka för något, med en enda mening. Poängen var att alla skulle delta och ingen skulle hålla en lång bön.
Barnen brukade vara duktiga på att komma på saker som de kunde vara tacksamma för, men den här morgonen sinade påhittigheten för en av sönerna. Till slut fick han fram: Tack gode Gud för att farmor och farfar ska åka hem idag, och det var svårt för de vuxna att hålla sig för skratt.  
Det är kanske inte alltid vi lyckas med våra formuleringar, men Gud vill att vi ska vara tacksamma och han vill att vi ska uttrycka vår tacksamhet till honom.

BÖN
Herre, öppna mina ögon så att jag ser allt det underbara runt omkring mig och förstår att din hand finns bakom allt som sker.

UTMANINGEN 28 aug - 1 Sam 22

OMSORG

Bibelläsning: Första Samuelsboken 22
Läs bibeltexten här

Stanna kvar hos mig och var inte rädd. Den som vill beröva mig livet, vill också ta ditt liv. Hos mig är du i säkerhet.”  (1 Sam 22:23 FB)
David utvecklas till att bli en tillflyktsplats för människor som på olika sätt är förföljda. Ebjatar fick fly för sitt liv av den enda anledningen att han var släkt med fel personer. David erbjuder denna omsorg och beskydd.
Men det är inte bara Ebjatar som får ta emot Davids omsorg. ”Alla som var i svårighter…samlades hos honom” (vers 2). Och det var omkring fyrahundra människor som sökte sin hjälp hos David.
Du kanske inte har resurser att låta fyrahundra människor bo hemma hos dig, eller att erbjuda beskydd för fysiska attacker.
Men du har kanske möjligheter att visa omsorg för människor runt omkring dig. Människor som är ”i svårigheter” eller som känner sig utsatta eller utestängda från gemenskap.
Guds rike på jorden behöver många omsorgsmänniskor som kanske kan vara den enda plats för någon, där han/hon kan känna sig förstådd och där det finns en människa som orkar lyssna på hans/hennes historia.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Omsorg om andra.
_______________
Innehåll:
- Vers 1-6
David lämnar sina föräldrar hos kungen i Moab, medan han själv väntar på klarhet om vad Herren vill göra med honom.
- Vers 7-23
Saul låter döda prästen Abimelek och hela hans släkt för att han försett David med bröd och svärd, ovetande om att David var på flykt undan Saul.

Kommentar:
David fortsätter sin flykt och gömmer sig i Adullams grotta i ett ingenmansland mellan Juda och filisteernas land (vers 1). Här skrev David förmodligen Psalm 57 och Psalm 142. 

I Psalm 57 skriver David "Förbarma dig, Gud, förbarma dig över mig! Till dig flyr min själ, i dina vingars skugga tar jag min tillflykt tills faran är över" (Ps 57:2).

Då han var gömd i grottan upplevde David det som ett fängelse. Både fysiskt och psykiskt "För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn" (Ps 142:8).

Därifrån tog David med sig sin far och mor till kungen i Moab och bad om att de skulle få vara i säkerhet hos honom tills vidare. David, och Davids far, hade ett släktskap med Moab. De var avkomlingar av moabitiskan Rut (Rut 4:22).

Under tiden hade Saul fått reda på att David hade varit hos prästen Ahilimek och fått både bröd och Goliats svärd av honom (vers 13). Ahilimek visste inte att David hade varit på flykt, men Saul misstänkte honom och dödade Ahilimek tillsammans med 85 präster. (vers 18). En av Ahilimeks söner kom undan och flydde till David (vers 20-21).

Till eftertanke:
Läs Psalm 57 och 142
- Hur upplever David sin situation som flykting?
- Hur uttrycker David sin tilltro och förtröstan på Gud, trots svåra omständigheter?

27 aug. 2020

Dagens linje i äktenskapsfrågan består

- Frida Park i Dagen -
Det är ingen hemlighet att kristna landar i olika ställningstaganden och övertygelser i hbtq-frågor, inte minst frågan om samkönade äktenskap – och såsom i kristenheten i stort så ock på Dagens ledarredaktion, vilket Världen idag uppmärksammat. Att ledarskribenter, i det här fallet Joel Halldorf, kan ha uppfattningar som skiljer sig från ledarsidans linje, är ingen nyhet. Den linje vi på Dagens ledarsida fortsatt håller fast vid är att Bibeln är högsta auktoritet och att sexualitet är en gåva från Gud som hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna.

Läs mer här: https://www.dagen.se/ledare/dagens-linje-i-aktenskapsfragan-bestar-1.1763295

Dagens andakt 27 augusti


”Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek.
 Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt.” (2 Pet 1:5-9)

Jag har alltid tyckt om dagens bibelord, som handlar om hur vi ska uppnå den fullkomliga balansen i kristenlivet. Det är som om bibelordet böljar fram och tillbaka. Det uppmanar oss först att gå framåt och ta för oss, och sedan att hålla tillbaka. Styrka och kunskap, balanseras av självbehärskning. Därefter ett steg framåt i uthållighet, balanserat av gudsfruktan och broderlig omtanke och kärlek. 
När en aspekt får ta överhanden blir det obalans och människorna får en snedvriden bild av vem Jesus är och det blir ingen frukt.  Låt oss sträva efter att det blir balans i våra liv och i vår kristna tro.

BÖN
Jesus, tack för att du vill påminna mig om vikten av att ha balans i mitt liv tillsammans med dig.