25 okt. 2012

Bibelsynsdagar i Örebro

Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?
I alla tider har det funnits behov för kristna att både bekräfta och formulera sin tro på Bibeln som Guds ord. I takt med sekulariseringen och att bibelkunskapen sjunker i både samhället och bland många kristna, är frågan om Bibelns auktoritet och relevans en framtidsfråga för församlingen. Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Hur ska detta förstås? Och vilka utmaningar att tolka och tillämpa Bibeln i vår tid står kyrkan inför?
Under våren 2012 har frågan om bibelsyn debatterats i Dagen där samtliga arrangörer har medverkat. Temadagen är ett konstruktivt sätt att fortsätta samtalet. För att kunna ha ett fortsatt förtroende för Bibeln som Guds ord och fullfölja missionsbefallningen, behöver dessa frågor tas upp.
Välkommen till en temadag om Bibelns inspiration, auktoritet, och relevans!

Plats: Brickebergskyrkan och Örebro Missionsskola, Örebro
Tid: 10:00-18:00, lördag 27 oktober

Läs mer

12 okt. 2012

Upplev mötena på kongressen i Prag

Du kan vara med och uppleva mötena från kongressen i Prag över nätet.
Följ länken: http://www.salvationarmy.org/ihq/forwardeurope#mobile

Europakongress 12-14 oktober med bild på general Linda Bond

Ledd av general Linda Bond tillsammans med kommendörerna Robert och Janet Street - internationella högkvarterets europazon

  • ONE ARMY - Speak Your Heart - Friday 12 October 7pm
  • ONE MISSION Celebrate what God is doing - Saturday 13 October 5.30pm
  • ONE MESSAGE Forward in Faith - Sunday 14 October 10.30am
Europakören - ledd av kommendör Dick Krommenhoe
Följ med via Facebook och Twitter (@ForwardEurope)

6 okt. 2012

Tre småskrifter av Stanley Sjöberg

Stanley Sjöberg har på webbkyrkan givit ut tre småskrifter. Du kan ladda ned dem gratis som pdf-filer.

De tre småskrifterna är:
- Vem är Jesus?
- Vad säger Koranen?
- Vad säger Buddha?

Du kan ladda ned dem här:
http://webbkyrkan.com/Bocker/Buddha.pdf
http://webbkyrkan.com/Bocker/Jesus.pdf
http://webbkyrkan.com/Bocker/Koranen.pdf

5 okt. 2012

Frälsningsarmén rockar loss i Malmö 2013?

Frälsningsarmén i Schweiz kandiderar till Eurovision Song Contest i Malmö 2013.

Frälsningsarmén kandiderar med sången: "You and me" skriven av Hitmill, som är den ledande producenten i Schweiz för stjärnor som Tinkabelle, Pegasus, Lovebugs, etc.

Men först gäller det förstås att vinna den nationella uttagningen i Schweiz.

Du kan läsa mer här och se inslaget här: