31 jan. 2014

Kvinnan (II)Brev av General William Booth från början av 1900-talet. Brev som lästes upp på alla frälsningsarmékårer världen över varje söndag. Detta är det sista i en lång rad vi publicerar i denna serie. Vi tackar signaturen "Frasse" i Ronneby för hjälpen att skriva av och dela med sig av dessa brev.

Kamrater och vänner!

Genom mitt budskap förra veckan kunna ni bilda er något begrepp om de föreställningar jag hyser med avseende på kvinnans värde, vilken ställning hon bör intaga och den behandling hon förtjänar i Frälsningsarmén.

Ni torde hava lagt märke till, att mina illustrationer voro hämtade uteslutande från medlemmarna av min egen familj. Men det tjänade mitt ändamål, emedan det är kvinnans rätta behandling av hennes egna anhöriga, som jag just nu strävar efter att lägga er på hjärtat.

Mina känslor och tänkesätt med avseende på kvinnan i allmänhet äro kända över hela världen.
Min måttstock i detta ämne står alltid framför er, och jag önskar att hela Armén skulle omfatta den.

 Först och främst håller jag på kvinnans jämlikhet. Varje officer och soldat borde hålla fast vid, att kvinnan är lika viktig, lika värdefull, lika duglig och lika nödvändig för världens lycka och framåtskridande som mannen.

Olyckligtvis finns det inom varje samhällsklass ett stort antal människor, som tänka annaorlunda. De klänga sig fast vid den gamla föreställningen från förgångna tidevarv - att kvinnan såsom väsen är mannen underlägsen.

För många är hon föga mer än en leksak på deras lediga stunder. För andra är hon liksom ett stycke egendom, en slav uti allting utom namnet. Ofta behandlas hon med mindre hänsynsfullhet med avseende på hälsa och trevnad är hästarna framför våra omnibussar eller de kreatur, som gödas till slaktning.

Nu har Frälsningsarmén gjort och gör något för att bekämpa dessa hedniska och avskvärda begrepp.

Till att börja med har Armén påstått, att könen är jämlika vid födelsen; jämlika i fråga om själens värde och förmåga att erfara sorg och glädje; jämlika inför Gud och i den himmelse Faderens kärlek; jämlika i deras del uti Jesu Kristi återlösning; jämlika i ansvaret att sprida frälsning och utbreda Guds rike; jämlika med avseende å räkenskapsskyldighet på den yttersta dagen; jämlika såsom medborgare i den himmelska staden och jämlika i duglighet för den kommande evighetens sysselsättningar och fröjder.

Jag säger icke, att varje enskild förmåga hos kvinnan går upp emot den motsvarande förmågan hos mannen, lika litet, som jag skulle vilja säga, att varje särskild förmåga, som mannen äger, är jämlik med samma förmåga hos kvinnan. De skilja sig båda till grad och karaktär. Men där den ena är svagare är den andra starkare.

 I fråga om viljekraft och fysisk styrka till exempel, befinnes mannen ofta överträffa kvinnan. Å andra sidan är kvinnan vanligtvis mannen överlägsen, då det gäller snabb iakttageleseförmåga, kraft till uthållighet och likaså då det gäller styrkan av hennes kärlek (den egenskap hos oss, som är mest gudalik).

På det hela taget säger jag därför, att kvinnan är jämngod med mannen i fråga om värdet av sina gåvor och vidden av sitt inflytande, och jag påstår, att, om man bara ger henne ett skäligt tillfälle, skall hon bevisa det vara så.

 Nu önskar jag, att ni skola tänka över och omfatta denna sanning. Nej, ännu mer, jag skulle vilja, att vi alla stode upp för den och uppvisade den för världen genom vårt eget sätt att behandla våra kvinliga kamrater. Låt oss framför allt, både i teorien och praktiken lära den åt ungdomen omkring oss.

Låt gossen ifrån sin tidigaste barndom lära, att hans syster är lika god som han uti allt, vad som är viktigt i livet, måhända med undantag av den fysiska styrkan, som han äger!

Låt flickan lära sig känna att hennes värde inför Gud och människor är lika högt, som det skulle hava varit, om hon varit gosse!

Må de fullvuxna föregå barnen och de unga med ett ständigt och levande exempel av den godhet och vänlighet mot kvinnan som alltid uppenbarades av vår Herre Jesus Kristus.

 Vare sig gift eller ogift, må varje man behandla de kvinnor han känner med aktning, tålamod och omtanke.

Varje man som fått sig en hustru anförtrodd, måste - och skall, om han äger någon rätt känsla av manlighet uti sig - försvara hennes intressen, kämpa hennes strider, vaka över hennes själ och till och med, om så behöves, dö för hennes skull, såsom Kristus gjorde.

 Låg oss alltså besluta att bevisa kvinnan mera hänsyn i den henne av Guds försyn anvisade ställning såsom hustru, moder, dotter och såsom kamrat i frälsningskriget!

Och angående denna punkt skall jag hava något ytterligare att säga er en annan dag!

28 jan. 2014

Är du där? Om Guds existens (del 2)

Till den kristna trons försvar
CredoAkamin genomförde nyligen en öppen föreläsningsserie under rubriken Till den kristna trons försvar

CredoAkademin har i samarbete med Webbkyrkan.se gjort föreläsningsserien tillgänglig på YouTube. Vi räknar med att lägga ut alla tolv avsnitt.
Här kommer det tredje avsnittet. Det är Mats Selander som talar om Guds existens.

Se och lyssna HÄR...

27 jan. 2014

Du bestämmer ambitionsnivån!


Man brukar säga att bibelläsningen är den kristnes mat och bönen den kristnes andning. Om det vore sant kanske vi är många kristna som borde varit döda för länge sedan. Det kanske till och med är så att det är många bland oss som är döda i brist på mat eller för att vi har glömt bort att andas.

Slutar man äta dör man. Men det är inte heller nyttigt att äta mer än man kan smälta. Det gäller även bibelläsningen. Det är bättre att börja på en lägre ambitionsnivå och hålla ut, än att starta på en hög ambitionsnivå och ge upp. Men kom ihåg att det är du som bestämmer ambitionsnivån!

rupeba.se finns det två bibelläsningsplaner. Dels UTMANINGEN där vi läser Nya Testamentet och Psaltaren på ett år. Dels UTMANING 2 där vi läser Gamla Testamentet (utom psaltaren) på två år. Man kan läsa den ena eller den andra eller bägge två. Om man läser bägge två läser man under två år hela Bibeln plus Nya Testamentet och Psaltaren en extra gång.

Man kan börja när som helst under året och sedan fortsätta tills man hunnit igenom bibelläsningsplanen. Inom bibelläsningsplanerna kan man också välja hur djupt man vill gå. Här finns alternativen:

1 – Nya Testamentet och Psaltaren på ett år. Ett kapitel från Nya Testamentet varje vardag (måndag – fredag) och läsning från Psaltaren lördagar och söndagar.
   1a – Läs dagens kapitel
   1b – Skriv ditt personliga ”mannakorn”  från det kapitlet. Det som ”talar” speciellt till dig.
   1c – Läs Peters minikommentar till det kapitlet (Publiceras på rupeba.se)
   1d – Tänk igenom Phil Laytons studiefrågor till det kapitlet (Publiceras på rupeba.se)

2 – Läs Gamla Testamentet på två år. Läs ett kapitel om dagen i Gamla Testamentet (utom Psaltaren).
   2a – Läs dagens kapitel
   2b – Skriv ditt personliga ”mannakorn”  från det kapitlet. Det som ”talar” speciellt till dig.
   2c – Läs Peters minikommentar till det kapitlet (Publiceras på rupeba.se)

Länken till den kombinerade bibelläsningsplanen hittar du HÄR.
_________________
Om du anmäler dig till UTMANINGEN får du bibelstudieplanen för hela året med länkar till bibelläsningen och minikommentarerna samt tillsänt studiefrågorna för varje vecka under 2014. Skriv ”Jag antar utmaningen” i ett mejl till info@rupeba.se.

26 jan. 2014

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 26 januari

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Söndag igen. Och den här helgen håller vi just på med kursen "Livsdesign - Hva vil Gud med mitt liv?"
Undervisningspass på Livsdesign
Vi är runt sjuttio personer samlade till kursen. Det är fantastiskt att så många sätter av en helg för att komma tillsammans och fråga Gud vad han vill med deras liv.

Första kvällens lovsångsstund avslutades med att kadetterna sjöng "Välsignelsen"
Många intressanta teman står på programmet, bland andra:
- Gud kallar olika människor till olika tjänster
- I mötet med det okända
- Lärjungaskap i vardagen
- Gud kallar, och det får konsekvenser

- Jag har valt att säga ja till att tjäna Gud

Nu är det söndagsmorgon och snart dags att gå upp till den avslutande samlingen och gudstjänsten i Livsdesign-helgen. Igår kväll var det många som kom fram till böneplatsen med frågan till Gud "Vad vill du att jag ska göra med mitt liv?" Jag tror att många livsavgörande, heliga beslut kommer att tas idag under avslutningen i Livsdesign-kursen.
_____________
Den gångna veckan har vi också på rupeba.se lagt ut undervisning på webb-radio och webb-TV. Vi räknar med att lägga ut fler inslag där i fortsättningen.

Har du upptäckt informationscentret rupeba.se, med länkar till många olika platser vi ofta letar efter på internet. Den sidan är nu uppdaterad och där finner du även länkar till Biblar och uppslagsverk. Besök sidan HÄR.

Nu har söndagen börjat och sedan kommer snart en ny vecka och jag ber att det ska bli en välsignad vecka för dig.
/Peter Baronowsky25 jan. 2014

Allt är inte relativt

Under den här vinjetten lägger vi med jämna eller ojämna mellanrum in äldre inlägg i repris. Inlägg som har publicerats tidigare på rupeba.se och som är väl värda att sägas ännu en gång. Detta inlägg publicerades under oktober 2008, under
rupeba.se:s första år
.

Det sägs så ofta "Allt är ju relativt", så att till slut finns det risk att vi börjar tro att det är sant. Men det är inte sant. Allt är inte relativt.
Relativismen har blivit en av vår tids folksjukdomar. Man gömmer sig bakom uttrycket för att man inte vill, eller inte orkar, ta ställning.
Förr talade man om rätt och fel, men nu ser det ut som det inte längre finns något allmängiltigt rätt eller fel. Allting är lika rätt - eller lika fel. "Det som känns rätt för dig är säkert rätt för dig, men för mig känns det mer rätt att göra så här."

Läs mer HÄR...

24 jan. 2014

Myndighetspyramiden

Fra Jostein Nielsens blogg:
Da jeg leste til førerprøver måtte jeg lære meg myndighetspyramiden:
 

1. Øverste myndighet er politiet
 

2. Deretter kommer lysregulering
 

3. Så kommer trafikkskilt og vegoppmerking
 

4. Dersom det verken er skilt, oppmerking, lys eller politi, gjelder trafikkreglene

Det er interessant å tenke på denne pyramiden i Jesu ”forsvarstale” på Tempelplassen:

«Moses har gitt dere omskjærelsen – den er egentlig ikke fra Moses, men fra fedrene – og dere omskjærer også på sabbaten. Når et menneske blir omskåret på en sabbat for at ikke Moseloven skal bli brutt, hvordan kan dere da bli sinte på meg fordi jeg gjorde hele mannen frisk på en sabbat? Døm ikke etter det dere ser, døm heller rettferdig!»
Joh 7:22-24
Omskjærelse på den åttende dagen skal altså gjennomføres selv om denne dagen faller på en Sabbat – ergo står omskjærelsen over Sabbatsbudet i et myndighetshierarki. Paktstegnet går helt tilbake til Abraham*, og at Jesus bemerker dette kan tyde på at det er det som gir omskjærelsen forrang over Sabbatsbudet.

Argumentasjonsrekken leder til spørsmålet om hva som kom før både fedrepakten og lovpakten? Om folket hadde fått det spørsmålet, ville de sannsynligvis kommet til konklusjonen: Den øverste myndighet = Gud.

Derfor var Jesu bruk av Sabbaten til å gjøre godt mye mer enn en ”glipp”. Det var et sterkt signal om hvem han er. Hva gjør folket med det? Dømmer de ”rettferdig” – i så fall blir de selv dømt rettferdig. Igjen skinner evangelistens motiv tydelig igjennom. Jesus og Faderen er ett, og i troen på det ligger evig liv.

Dagens ’manna’:

Jesus topper myndighetspyramiden
Jostein Nielsens blogg
---------------------------
* 1 Mos 17:10
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

21 jan. 2014

Religionssammanblandning

Under den här vinjetten lägger vi med jämna eller ojämna mellanrum in äldre inlägg i repris. Inlägg som har publicerats tidigare på rupeba.se och som är väl värda att sägas ännu en gång. Detta inlägg publicerades i september 2008 under rupeba.se:s första år.
 Religionssynkretismen breder ut sig i dag. Det vill säga att man blandar samman religionerna. Man tar det man tycker om från de olika religionerna och låter det smälta ihop till sin egen blandning.

Många religionssociologer påstår att sekulariseringen är en myt. Det är inte så att religionens betydelse har minskat, det är bara det att den flyttat från kyrkorna till den privata sfären.Se bara hur det ser ut i bokhandeln (som säljer det människor efterfrågar). Du kan hitta många hyllmeter med alternativa ockulta religioner, men det kan vara svårt att hitta en Bibel (som är världens mest lästa bok). Det är som i snabbköpet. Var och en går omkring bland religionerna och plockar ihop sin egen matkorg, sin egen blandning.
Läs mer HÄR..

20 jan. 2014

Kvinnan (1)

Brev nr 22 av General William Booth från början av 1900-talet. Brev som lästes upp på alla frälsningsarmékårer världen över varje söndag.

Kamrater och vänner!

Sedan någon tid tillbaka har jag önskat att säga något till mitt folk över hela världen angående kvinnans ställning och arbete bland oss. Nu erbjuder sig tillfället, och jag är viss på, att ni skola noga betänka mina ord.

Jag behöver icke påminna er, om att kvinnan har gjort Armén stora tjänster i det förflutna. Dessa tjänster, tror jag, ha till en stor del härrört av den ställning och de tillfällen, som jag funnit mig manad att skänka henne.

Jag undrar ibland, vad mitt folk tänker om vår hållning i denna fråga.
För att hjälpa er att komma till en rätt slutledning, låt mig berätta er något ur min egen erfarenhet, och sedan skola ni kanske vara i bättre stånd att döma.

För femtiotvå år sedan eller däromkring mötte jag en skön kvinna. Skön var hon icke allenast till utseende och behag utan i avseende på huvud, hjärta och karaktär. Men i hennes andliga natur, det är i hennes själ, låg hennes största dragningskraft. På ett avgjort sätt omvänd, begåvad av Gud med ett deltagande sinne, ett ljust förstånd och en snabb uppfattning, var hon helt och odelat invigd åt att göra sin Herres vilja, kosta vad det ville. Längre fram utvecklade hon sig till en väldig predikant, och än i dag eka hennes ord runt världen. I själva verket sätter jag sällan min fot ombord på något fartyg eller på någon strand, där icke en och en annan fattar min hand och uttrycker sin erkänsla för den välsignelse de hava skördat av hennes glödande ord.

Den kvinnan blev min hustru och förenade sig med mig av allt hjärta uti det arbete, som redan då blivit mitt livs förhärskande passion. I trettiofem år var hon min pålitliga rådgivare i svårigheter, min osvikliga uppmuntrare i stunder av nedslagenhet, min obeskrifliga tröstare under sorgens dagar och min ståndaktiga kamrat i brydsamma omständigheter. Hon var våra barns inspirerande lärarinna, hemmets vaksamma skyddsängel och min uppriktiga själasörjare och vän. För sjutton år sedan gick hon till himlen, varest jag efter fullbordat verk väntar att bli återförenad med henne för evigt.
Nu känner hela världen till något om den ställning jag gav henne under Arméns tidigare dagar, och de tillfällen jag beredde henne att utöva sina talanger under dess senare skede.

Om du nu varit i mitt ställe, och denna ädla kvinna hade varit din hustru, hur skulle du hava behandlat henne? Tycker du, att jag hade orätt uti, att jag satte henne så högt som jag gjorde? Vad säger du?

Jag hade en dotter. Jag hänsyftar särskilt på en, emedan hon är i himlen, och jag kan därför tala mera fritt om henne.

Hon var en ädel kvinna. I betraktande av hennes karaktär, naturliga anlag och karriär, vet jag ingen som har överträffat henne. Hon var intagande att se på, varjämte hon till hjärta och sinnelag vandrade tätt i sin nu förhärligade moders fotspår.

Även hon ägde ett stort mått av energi och förbarmande kärlek samt av den egenskap, som är så nyttig, när det gäller att styra och leda människor, och som kallas ett helgat sunt förnuft.

Både före hennes giftermål och sedermera i förening med hennes begåvade make, gav jag henne den ena framstående posten efter den andra. Dessa fyllde hon med heder för Armén, gagn för folket och ära för sin Herre.

Såsom ni säkert veta, blev hon förflyttad till himlen för fyra år tillbaka genom en järnvägsolycka i Amerikas västra stater. Jag är på väg att möta henne.
Vilket möte det skall bli!

Tycker du, att jag gjorde rätt, då jag gav denna dotter dessa höga ansvarsposter och den makt och det inflytande, som därmed voro förknippade?
Om hon hade varit din dotter, och du hade varit i mitt ställe, skulle du månne hava handlat på samma sätt?

Nu äger jag tvenne fullvuxna sondöttrar. De äro ibland oss, så att ni själva kunna se och lära känna dem, och jag kan icke säga om dem allt, vad jag, om de icke voro här, skulle önska att säga. Men det må tillåtas mig att anmärka, att de äro begåvade för detta livet beträffande behag, bildning och intelligens. De kunna tala flere språk, spela musikaliska instrument och göra andra ting, som världen beundrar. Vad borde nu göras med dessa flickor? Vad var min plikt med hänsyn till dem? Vad tillrådde jag?

Nåväl, jag vill tala om för er, huru deras far och mor, med mitt fulla bifall, behandlade dem. De fyllde deras tankar med den föreställningen, att det att bliva en frälsningsofficer var det mest nyttiga, hedrande och av Gud välbehag krönta ställning i livet, som de eller någon annan moders döttrar kunde fylla.

Det skall då icke förvåna er att höra, att de med en sådan fostran omfattade försakelsen och mödan i en officers liv, genomgingo krigsskolan utan att vara föremål för någon särskild gunst och nu kämpa sig fram i våra fältofficerares led och äro stolta över förmånen de äga att få leva på en kaptens kost, kämpa en kaptens strider och blicka upp mot en kaptens belöning.

Om de nu hade varit dina barnbarn, hur skulle du hava handlat? Skulle du icke hava gjort alldeles detsamma, som generalen gjorde?

Nåväl, men handlar du efter samma princip med din hustru och med dina söner och döttrar och barnbarn, om du hade några? Det kan ju hända att de, som stå i samma släktskapsförhållande till dig, icke äga samma gåvor som mina älskade. Kanske icke. Men säkert stå de icke synnerligen långt efter.

Önskar du, att de skulle innehava samma ställning och göra samma arbete som de mina i den mån de äro dugliga därtill?

Har du gjort ditt bästa för att upptäcka, vilka gåvor dina närmaste äger? Har du försett dem med sådana medel till utveckling, som ligga inom räckhåll för dig?

Allt vad jag begär är detta: låt oss utforska våra kvinnliga kamraters förmågor, vare sig de tillhöra våra egna familjer eller icke, och giva dem tillfälle att använda dessa förmågor till Guds ära och världens frälsning.

19 jan. 2014

Med fyllda segel

Väckelsen kommer!
Vinden (Anden) blåser vart den vill (Joh 3?)

Är vi beredda att fånga vinden? Har vi våra segel hissade så vi kan ta
emot vinden och låta den föra oss framåt?

Kommendör Dick Krommenhoek skriver på sin blogg: "Om vi verkligen menar allvar med väckelse i Frälsningsarmén, måste vi be för det, undervisa om det, predika om det, tala om det och sjunga om det!"

Är vi beredda att ta emot väckelse? Väckelse innebär förändring. Det
kommer inte att bli som förr. Allt kommer att bli nytt.

Då vi bad häromkvällen såg jag i mitt inre en bild. Det störtregnade.
Regnet bara forsade ned. Men marken hade inte tagit emot vatten på
länge. Den hade blivit hård. Den kunde inte ta emot regnet. Regnet
bara rann undan och marken förblev lika hård och torr som före regnet.

Jesus säger att den som törstar får komma och dricka (Joh 7:37?).

Vad kan det innebära att leva med hissade segel?

1-Vår törst och vår längtan är säkert viktiga ingredienser för att
leva med hissade segel.

2-Vår tro och förväntan på att Gud ska infria sitt löfte och ge liv
till den törstande är säkert också viktiga ingredienser.

3-Renhet. Att vi tagit emot rening genom Kristi blod.

4-Frimodighet. Så att vi inte revar seglen vid minsta vindpust, utan
att vi frimodigt låter våra hissade segel fyllas av Andens vind.

Jesus kom för att ge oss liv. Men inte bara liv. Överflödande liv!

Hissa dina segel. Vinden kommer. Då ska du inte längre behöva ro och
lita på din egen kraft. Vinden ska fylla dina segel och föra dig
framåt.

/PB

Tidigare inlägg i miniserien om väckelse:
- Året som kommer
- Är det ni?
- Är det väckelse på gång?
- 20 kadetter till Officersskolan i Norge???
Gud får inte alltid som han vill

Tidig söndagsmorgon den 19 januari

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Ännu en vecka av det nya året har passerat. Det börjar att kännas
naturligt att skriva 2014 varje gång det är dags att skriva ett datum.

Den kommande veckan ska vi ha kursen "Livsdesign", en kurs som
fokuserar på kallelsen. Det är inte frågan om Gud har kallat dig, men
till vad Gud har kallat dig. Alla människor har en livskallelse.

Under kursen ska Rut och jag undervisa i ämnet "Kallelse - den får
konsekvenser".

Efter den kursen går vi in i en intensiv reseperiod som sträcker sig
över nästan hela året. För den som vill följa med finns en lista över
offentliga tillfällen HÄR. Listan kan vara bra att ha för er som
regelbundet ber för oss. Vi känner oss rikt välsignade av era
förböner. Förutom dessa tillfällen har vi ett antal icke-offentliga
tillfällen som kurser, officersmöten mm.

Det är alltid uppmuntrande att möta människor som ber för oss. För
kort tid sedan hade vi en bibelhelg i en stad på västkusten i Norge.
Efter sista mötet var det ett antal människor som stod och väntade på att få säga något till oss. De flesta önskade förbön. Vi kom fram till ett ungt par som ville tala om för oss att de hade bett för oss
regelbundet ända sedan vi var i den staden sist, då vi fortfarande bodde i Lettland. Man kan kanske tänka sig att vi måste ha gjort en väldigt dålig insats då, eftersom det unga paret tänkte att vi behövde så mycket förbön. Men jag väljer att tro att den Helige Ande la detta
böneämne på deras hjärtan.

Jag är säker på att den Helige Ande lägger namn på ditt hjärta som du
bör be för. Om du bara tar dig tid att lyssna. Vi behöver varandras
stöd och förböner om vi ska vinna det här kriget.

Det här året började med ovanligt många besök på hemsidan rupeba.se.
Den första veckan registrerades 3.409 besök. Det blir nästan 500 besök
per dag. En orsak till ökningen kan vara att många följer UTMANINGEN
på nätet.

Det är säkert några som undrar hur många det är som följer
bibelläsningsplanen UTMANINGEN. Vi har en namnlista på mellan 50 och
60 namn som får ett mejl varje vecka med veckans studiefrågor. Flera
av de namnen är anmälningar för mer än en person. Det är flera par och
i något fall en grupp bakom e-postadressen. En kvalificerad gissning
är att ca 70 personer nås av veckomejlet och har fått den digitala
bibelläsningsplanen. I tillägg finns det ett antal personer som följer
planen på nätet dag för dag. En försiktig kvalificerad gissning kan
vara att det är minst femtio personer som följer bibelläsningsplanen
genom hemsidan. Vi hamnar då totalt någonstans mellan 100 och 150
deltagare. Inte alls dåligt, men vi kan bli fler. Sprid gärna
informationen vidare.

Vi har fått flera mejl som uttrycker glädje över att ha fått ordning
och system i sin bibelläsning.

I slutet av veckan fick vi en förfrågan som vi genast svarade ja till.
Sista veckan i maj anordnas det en internationell semestervecka för
pensionerade officerare i Europa. På torsdagen den veckan, som är
Kristi Himmelfärdsdag, blir det "Andlig dag" med två gudstjänster, och
Rut och jag fick förfrågan att vara huvudtalare den dagen.
Gudstjänsterna blir på engelska, med tolkning till ett skandinaviskt
språk. Det ser vi fram till. Vi kanske till och med får träffa någon
officer från hemlandet (=Sverige)???

Under den gångna veckan har jag också publicerat några inlägg i en
miniserie om väckelse. Nästa inlägg kommer på måndag. Läs och låt dig
bli utmanad!

På måndag börjar också nästa vecka och jag ber att det ska bli en
välsignad vecka för dig.
/Peter Baronowsky