30 juni 2013

Tidig söndagsmorgon i Oslo

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Söndagsmorgon igen efter en varierande vecka. Vi har varit barnvakter den här veckan för tre av våra barnbarn. Så mycket vakta blev det ju inte. Det äldsta av de tre barnbarnen är femton år och femtonåringar vaktar man väl egentligen inte.

Veckan har på grund av "barnvakteriet" inneburit många ovanliga inslag. Besök på "Tom Tits experiment" i Södertälje, Vikingautställning på Historiska museet, minigolf och mycket mer. Sedan paddlade vi kanot. Dessvärre höll vår kanot (jag och ett trettonårigt barnbarn satt i den) på att välta och jag föll i vattnet. Dom sa att det var för hög tyngdpunkt i kanot. Kanoten Rut åkte med gick det bara fint med. Men, jag vann i alla fall minigolfen...

I fredags lämnade vi tillbaka tre välbehållna och oskadade barnbarn till föräldrarna och fortsatte sedan till Frälsningsarméns kongress i Oslo. Det var 25 år sedan vi bodde i Norge, men vi har varje år varit ett antal gånger i Norge och talat på konferenser och mötesserier, så vi har många vänner och bekanta på den här sidan av den Skandinaviska halvön.

Här kommer några bilder från kongressen på lördagen.

Hela torget framför Centralstationen var en FA-utställning

Marschen som gått nedför "Karl Johan" börjar ankomma till torget

Musikunderhållning på torget

William Booth inleddde lördagskvällens möte med det tal han höll i Oslo 1887

Kongresskören
 Kongresskören sjöng sången "A God-raised, spirit filled army" där kommendören Dick Krommenhoek skrivit musiken. Jag har dessvärre ingen ljudupptagning, men du kan lyssna till sången från premiären på Europakongressen i Prag förra året. Lyssna HÄR och låt dig inspireras.

Uppskattningsvis var det mellan 1500 och 2000 mötesdeltagare samlade under lördagens kongressmöten.

Nu är det som sagt söndagsmorgon och snart dags att åka till kongresshallen och dagens möten. Dagen avslutas med en koncert på taket till den nya operabyggnaden i Oslo. Därefter kommer det förmodligen en ny vecka och jag ber att det ska bli en välsignade vecka för dig.

Peter Baronowsky


29 juni 2013

Apostladagen

Söndagens texter - Bibel 2000: Jes 6:1-8 | 1 Pet 2:4-10 | Matt 16:13-20 | Ps 40:6-12

"När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.” – ”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias."

I denna text kan det se ut som om Jesus säger att kyrkan bygger på Petrus, men så är det naturligtvis inte. Jesus är grunden och någon människa kan inte vara grunden: "Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus." (1 Kor 3:11)

Det som bygger kyrkan, eller för att var mer exakt, det som Jesus bygger kyrkan på är vår bekännelse. Det var Petrus proklamation om vem Jesus är som är grunden som kyrkan vilar på.

Vår bekännelse och vårt vittnesbörd är viktigt. Uppenbarelseboken säger att församlingen i tidens slut kommer att besegra satan genom sitt vittnesbörd om Jesus: "De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden." (Upp 12:11)

Vår bekännelse av Jesus är avgörande för att Jesus ska kunna bygga sin församling på jorden. Där kristna har haft och har en radikal bekännelse till Jesus där växer Guds församling på jorden. Då Jesus säger att han bygger sin kyrka på vår bekännelse visar det att Gud har låtit sig begränsas av oss som är kristna. Om vår bekännelse är svar och otydlig drar vi bort det byggnadsmaterial som Jesus skulle bygga sin kyrka med.

Jesus har givit sin församling makt. Makt att lösa och binda på jorden och i himlen (se också Matt 18:18). Jesu har till och med givit församlingen nycklarna till himmelriket.En otydlig bekännelse och ett otydligt vittnesbörd gör att människor inte hittar fram till Jesus och till himmelrikets port. Ett starkt vittnesbörd och en tydlig bekännelse av Jesus öppnar vägen för människor att hitta fram till frälsningen och himmelrikets port.

Vi får be om den Helige Andes kraft och frimodighet att vittna om Jesus så att vi inte stänger himmelrikets dörr för någon människa: "När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord." (Apg 4:31)

28 juni 2013

Vad händer på rupeba.se?

Lite information till våra trogna läsare
Nu har det kanske blivit lite lättare att hitta rätt bland alla bloggar som är knutna till rupeba.se. Vi har en huvudblogg, rupebabloggen. Flera av de tidigare bloggarna finns nu som kategorier under rupebabloggen, till exempel: Kommentarer, Peters Personliga, Inför söndagen, Tidig söndagsmorgon, Lettlandsbloggen....

Nyhetsflödet lever vidare som en egen blogg. Webb-radion och Webb-TV:n finns också kvar som separata bloggar.

Huvudartikeln varje dag publiceras också på Twitter och Facebook.

Så här på sommaren går aktiviteten normalt ned i bloggvärlden. Men vi har ännu inte märkt av någon nedgång på rupeba.se i sommar. Vi har fortfarande normalt över 2.000 besök varje vecka och ligger högt på listorna över kristna bloggar i Sverige. På Jesussajten som rankar 163 kristna sajter på sin lista ligger rupeba.se normalt bland de fem första.

Till er som frågar hur det ska bli med rupeba.se till hösten då vi flyttar till Norge kan jag bara säga att vi inte räknar med flytten ska innebära några större förändringar på sidan. Det kan möjligtvis bli några fler inslag från Norge.

Ha en skön sommar!  /PB

Almedalsveckan

Nästa vecka är det Almedalsveckan i Visby. Utbudet av seminariet är enormt. Det finns åtminstone tre intressanta scener att följa under veckan från ett kristet perspektiv:

Frälsningsarmén, Krukmakarens Hus

Elidascenen

Donners Plats

Almedalsveckans Officiella Hemsida

27 juni 2013

Vart är Frälsningsarmén på väg?Just då jag hade börjat skriva ned dessa tankar, läste jag ett blogginlägg från Torpkonferensen där Stefan Swärd analyserat EFK:s pendelrörelser och spänningar i olika frågor. Du kan läsa Swärds inlägg här: http://www.stefansward.se/2013/06/22/bra-efk/

Här vill jag ta upp några pendelrörelser och rörelser  inom FA och ge några reflektioner kring detta.
Jag kan se två olika vägar som FA just nu går fram på. Två olika sätt att vara Frälsningsarmé.
I det ena sättet tonar man ned det FA-specifika och närmar sig alltmer en svensk frikyrka. Bruket av uniformer försvinner, sångboken ersätts av lovsångskörer, terminologin blir mer lik det allmänkyrkliga. Kåren blir församlingen, kårledaren blir pastorn och officersrangerna slutar att användas. Teologin hämtar huvudsakligen sin näring i källor utanför Frälsningsarmén.
Det andra sättet som jag ser växa fram mer och mer är det nygamla sättet att vara Frälsningsarmé.
Man bär uniformen med stolthet och refererar ofta till Frälsningsarméns särart och rötter. Man betonar den militära terminologin och försöker på många sätt återvinna kraften i frälsningsarmémetaforen. Det teologiska tänkandet hämtar till stor del sin näring från John Wesley, William och Catherine Booth samt Samul Brengle.


Vilket sätt är det mest framgångsrika?
Ja, jag kan se mycket framgångsrika exempel  i Sverige på båda sätten att vara Frälsningsarmé. Det finns kårer med starkt nedtonad Frälsningsarméprofil som växer starkt och det finns kårer med stark Frälsningsarmébetoning som växer starkt.
Jag kan också se motsatsen. Kårer som inte växer. Jag kan se kårer som krampaktigt håller kvar en bild av en Frälsningsarmé som en gång funnits och som inte längre fungerar samt kårer som gör allt för att likna en ”vanlig” församling utan att riktigt lyckas.
Jag tror inte att jag har det fullkomliga svaret på vad som är bäst. Men så här tänker jag just nu. Jag kan ju inte vara säker på att min nuvarande ståndpunkt inte beror på att jag uppnått en högre ålder, men då jag ser många yngre kollegor förkunna samma position, så tror jag kanske ändå inte att min ståndpunkt enbart är åldersrelaterad.
Jag har mött många unga frälsningssoldater med ett dåligt självförtroende för att vara en Frälsningsarmé. Man tycker att man är ”nästan” en riktig kyrka och gör allt för att så mycket som möjligt likna en vanlig kyrka. Detta är en destruktiv position. Vem skulle vilja bli medlem i en kyrka som bara är en nästan-som-en-riktig-kyrka? Och vem skulle vilja satsa sin framtid och bli officer i en nästan-på-riktigt-rörelse? Då vore det väl mer logiskt att lämna Frälsningsarmén och gå med i en ”riktig” kyrka i stället för att försöka frambringa en dålig kopia av något som man inte är.
Om Frälsningsarmén ska växa, vilket den gör globalt (Frälsningsarmén har aldrig varit större än nu), så tror jag att den Frälsningsarmén måste byggas av människor som har fångat visionen av vad det innebär att vara en Frälsnings-Armé.  Kanske inte bara fångat visionen utan snarare fångats av visionen. Jag tror att den växande armén måste ta till sig det som är Frälsningsarmé-specifikt. Med uniformer, flaggor och allt vad det innebär. Den måste uppleva Frälsningsarmén som en relevant plattform för att fullgöra Guds vilja på jorden som är att alla människor ska bli frälsta!
Jag tror att man måste tro på tre saker för att vara en växande Frälsningsarmé:
-Man måste först och främst tro på Gud. Det är ju hela poängen med att vara kristen.
-Men så måste man också tro på Frälsningsarmén som ett relevant redskap.
-Också måste man tro på sig själv. Att lilla jag i den Helige Andes kraft ska lyckas förändra människor, samhällen och nationer.
Den frälsningsarmén tror jag på, utan att på något sätt förringa någon annans position i frågan. Vad tycker du?
Läs också mitt tidigare inlägg som tangerar detta:  Nästan hälften av jordens frälsningssoldater bor i Afrika

/PB

26 juni 2013

Rapport från Lettland - Del 3

Det är nu nästan ett halvår som vi lämnade Lettland, men vi gläder oss åt de rapporter vi får om att arbetet går framåt.

Förra någon tid sedan fick vi med posten verksamhetsberättelsen för 2012 (vårt sista år). Jag kommer några onsdagar framöver att översätta några delar av verksamhetsberättelsen som kan vara av intresse. Detta är den sista delen. 
Del 1 hittar du här.    
Del 2 hittar du här.

Dzintras vittnesbörd
"Jag lever på en mycket låg invaliditetspension. Jag är ofta sjuk. Jag behöver gemenskap med och stöd av andra människor för att få lindring i själen. Människorna från Frälsningsarmén besöker mig hemma. Under gudstjänsterna ber jag att Gud ska befria mig från de dåliga vanor som jag inte kan hantera själv. Frälsningsarmén har hjälpt mig både fysiskt och andligt. Jag deltar i Hemförbundsmötena där jag syr och stickar. Jag kan överleva tack vare hjälpen från Frälsnignsarmén - matpaket en gång i månaden, varma måltider, kläder, duschmöjligheter och gemenskap. Jag försöker också hjälpa till med arbetet genom att packa matpaket som frivilligarbetare."

Utdrag ut statistiken från det sociala arbetet 2012
84.718 måltider serverades
3.811 matpaket delades ut till familjer och ensamstående
540 skolbarn fick sina skolluncher betalade av Frälsningsarmén (de hade annars fått se på då de andra barnen åt)
28.889 människor betjänades med någon form av social hjälp
9.148 människor fick kläder och skor
4.225 människor fick använda våra duschmöjligheter
1.016 människor fick använda våra tvättmaskiner

Verksamheter i Lettland 2012
9 kårer med ett stort socialt arbete (soppkök, klädutdelning, duschar mm)
1 Barnhem med 24 barn i Skangal
1 Kriscenter för mammor med eller utan barn i Skangal
1 Eftermiddagsverksamhet för socialt utsatta barn i Riga
1 Ett socialt center i Riga
1 "Half Way House" för hemlösa i Riga
1 "Barnens Hus" i Sarkani
Vill du också hjälpa till? Ditt bidrag kan ha avgörande betydelse för någon person i Lettland. Läs mer HÄR.

Direktsändning från kongressen i Oslo

Huvudmötena från Frälsningsarméns jubileumskongress i Oslo 27-30 juni sänds direkt på FA-TV.

På grund av sändningsrättigheterna för sång och musik sänds mötena endast i direktsändning.

Mer information hittar du på rupeba webb-TV.

25 juni 2013

Dagboken på norska kongressen

 Foto: Frelsesarmeen/Jarle Stokland
Norge firar 125 års arbete i Norge med en jubileumskongress den 28-30 juni.

Under kongressen storsatsar FA Handel med försäljning under kongressdagarna.

Bland mycket annat kan du köpa Rut Baronowskys andaktsbok på norska: "Dagboken - små tanker for merkverdige dager".

(Dagboken på norska kommer även att finnas tillgänglig på Sörlandsfestivalen veckan efter kongressen)

Borås bästa under 70 år

FAM-huset i Fristad
Meddelande från FAM-huset i Fristad (Borås):

FAM-huset har sökt Borås stads bästa i 70 år!
Det ska vi fira med en gudstjänst den 29 september kl 16.00 i Missionskyrkan vid torget i Fristad.
Rut och Peter Baronowsky kommer!
Hornmusikkåren från Frälsningsarmén Södra Vätterbygden kommer!
FAM-husets personal kommer!

Välkommen du också!
Fristad Missionskyrka

24 juni 2013

Nästan hälften av världens frälsningssoldater bor i Afrika

Med utgångspunkt från Frälsningsarméns Internationella Årsbok 2012 gjorde jag en enkel jämförelse mellan Europa och Afrika. Det finns ungefär 1,1 miljoner frälsningssoldater på jorden och nästan en halv miljon av dem bor i Afrika.

I Afrika finns det 474.796 frälsningssoldater och i Europa 56.755.

Bara Kenya har mer än tre gånger så många frälsningssoldater som hela Europa och Zimbabwe har mer än dubbelt så många frälsningssoldater som hela Europa. Du kan se hela min översikt HÄR.

Nu hade jag inte årsboken för 1992 tillgänglig, men det skulle vara intressant att se hur det såg ut för tjugo år sedan. Tillåt en kvalificerad gissning: 1992 var det förmodligen mycket färre soldater i Afrika och många fler i Europa.

Varför växer Frälsningsarmén i Afrika medan den minskar i Europa? Är det lättare att vara kristen i Afrika än i Europa? Knappast! I Afrika finns ett antal militanta muslimska grupper som försöker ta livet av så många kristna som möjligt. Dessutom finns det en utbredd tro på naturreligioner med häxdoktorer och förfädernas andar. I Sverige har vi visserligen en växande muslimsk befolkning, men det finns ingen stor överströmning av människor som konverterar och blir muslimer.

Vad är då orsaken mellan framgången i Afrika och tillbakagången i Europa?

En orsak kan vara att man generellt har olika bibelsyn och då talar jag inte längre om Frälsningsarmén utan om kristenheten i stort. Europa har drabbats av starka liberalteologiska vindar de sista årtiondena. Det som tidigare var självklart har man nu ändrat och hävdar i stället motsatsen. Ett exempel kan vara synen på enkönade äktenskap.

Innan beslutet om enkönade äktenskap beslutades i Riksdagen gick det ut på remiss. Samtliga kyrkor i Sverige röstade mot att äktenskap skulle vara enkönade. Svenska Kyrkan har senare ändrat uppfattning och viger nu enkönade par. Detta beslut att gå emot Bibelns undervisning och anpassa sig till de strömningar som fanns i världen kunde inte accepteras av de Afrikanska kyrkorna. Den stora Mekane Yesu-kyrkan i Africa bröt då med Svenska Kyrkan.

Det finns en generell rörelse över hela jorden. Bibeltroende kyrkor växer och liberalteologiska kyrkor minskar.

En fråga kvarstår: Minskar de europeiska kyrkorna för att de har blivit mer liberalt troende, eller blir de liberalt troende för att de minskar i antal (för att bättre anpassa sig till omvärlden)?

Den senare ståndpunkten beskriver Per Ewert i sin senaste bok på följande sätt: "Inom många kyrkor och samfund har skräcken för medlemstapp slagit över i en alltmer desperat uttunning av tydlighet och teologiskt innehåll. Om vi bara gör all förkunnelse så oförarglig att ingen irriteras, då kommer folket säkert tillbaka, tycks man mena. Konceptet är lika dokumenterat självutplånande som det är en abdikation från Jesu uppdrag till sin kyrka som hans kropp här på jorden."

 Som sagt, frågan kvarstår: Minskar de europeiska kyrkorna för att de har blivit mer liberalt troende, eller blir de liberalt troende för att de minskar i antal (för att bättre anpassa sig till omvärlden)?

/PB

23 juni 2013

Tidig söndagsmorgon på Färingsö

Veckorevy från min personliga utsiktspunkt på livet

Så var det söndag igen. Denna gång hemma på Färingsö.

En stor sak den här veckan var att jag blev färdig med att skriva en miniandakt från varje kapitel i hela Bibeln. Det blev 1.346 "tankar för dagen" och det tog cirka fyra år att skriva dem. Jag måste erkänna att det kändes tomt den där morgonen mitt i veckan då jag inte visste var jag skulle läsa i Bibeln i min dagliga bibelläsning. Det problemet har jag inte haft på fyra år. Till slut valde jag att läsa från Lukasevangeliet.

Under veckan har vi också haft en del intressanta inslag på vår Webb-TV sida. Två program där Stanley Sjöberg berättar om Frälsningsarmén och ett inslag från Nyhemsveckan där Per Ewert talar om "Tro vs Vetenskap". Har du inte sett på programmen kan det vara värt att gå in på vår webb-TV sida.

Midsommar i Färentuna
Men veckan har även innehållit midsommarfirande. Midsommarafton bjöd på vackert väder och firades tillsammans med äldste sonen med familj samt yngste sonen med familj. Det blev midsommarbuffé utomhus och traditionell dans kring midsommarstången vid Färentuna hembygdsgård.

Nu är det söndagsmorgon och snart dags för en ny vecka. Under den veckan firar Frälsningsarmén i Norge jubileumskongress efter 125 år av soppa, tvål och frälsning i Norge.
Kongressen i Norge startar med ordinationsmöte då kadetterna efter avslutad officersutbildning blir löjtnanter.

Glimtar från kongressen kommer med stor säkerhet här på rupeba.se nästa helg.

Jag önskar dig en välsignad kommande vecka.
Peter Baronowsky

22 juni 2013

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

Söndagens texter - DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet:
Jer 22:1-4 | Apg 13:16-25 | Luk 1:57-66 | Ps 96 (Bibel 2000)

 "Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sade: "Israelitiska män och ni som fruktar Gud, lyssna! Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder, och han tog hand om sitt folk, när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån, och under fyrtio år bar han dem i öknen. Han utrotade sju folk i Kanaan och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring fyrahundrafemtio år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung, och Gud gav dem Saul, Kis son, en man av Benjamins stam, för en tid av fyrtio år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han skall utföra min vilja i allt. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som Frälsare för Israel. Innan Jesus trädde fram, hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes stod vid slutet av sitt lopp, sade han: Det ni tror att jag är, det är jag inte. Men se, efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på." (Apg13:16-25 FB)

En man efter Guds sinne
Vid slutet av Johannes döparens verksamhet säger han till folket "Jag är inte den ni tror." Vad trodde folket? De trodde förmodligen att Johannes var den man som skulle komma som befriaren, frälsaren. Johannes säger vidare att den ni tror jag är kommer efter mig. Och därmed pekade han på Jesus.

Johannes uppgift var att förbereda folket på Jesu ankomst. Att göra det lättare för folket att ta emot Jesus då han kom. Vi behöver många Johannes-människor idag. Människor som som förbereder vägen för Jesus in i människornas hjärtan. Vem förbereder du för att ta emot Jesus?

Men dagens bibeltext handlar också om en annan person. En person som var efter Guds hjärta (vers 22). En person som utförde Guds vilja. Den personen var David.


Vi ber ofta "ske din vilja", men David var inte bara en person som bad att Herrens vilja skulle ske, han var beredd att göra Guds vilja. Idag finns det miljoner människor världen över som ber "ske din vilja". Varför ber vi egentligen att Guds vilja ska ske? Kan inte Gud själv klara av det utan hjälp av våra böner? Jag tror att våra böner verkligen kan påverka världen så att Guds vilja på starkare sätt tränger igenom på jorden. 

Men det kanske är tillräckligt många som ber den bönen idag. Det räcker inte med att bara be bönen. Vi behöver också människor som, likt David, är beredda att göra Guds vilja i allt.

Jag är säker på att Johannes Döparen hade uppfattat Guds röst och var beredd att göra Guds vilja då han gick ut och predikade och förberedde människorna att möta Jesus.

Har du uppfattat vad Gud vill att du ska göra med ditt liv? Är du beredd att följa Guds ledning och göra Guds vilja i allt? Den person som är beredd att utföra Guds vilja med sitt liv betecknar texten som en person efter Guds hjärta. Du kan börja idag, på Johannes Döparens dag.

19 juni 2013

Mer än tusen miniandakter

Nu är det äntligen klart. Jag har skrivit en minikommentar, ett mannakorn, från varje kapitel i hela Bibeln.

Då Israels barn vandrade genom öknen fick de en daglig ranson av mat för varje dag. Gud sände dagligen den portion som folket behövde för just den dagen. Om de inte åt upp portionen den dagen, ruttnade den. Den var speciellt utmätt från varje dag. På samma sätt behöver vi ta till oss ett ord från Gud varje dag. En speciell portion för varje dag. Bibeln består av 1.346 kapitel och från varje kapitel har jag plockat ett "Mannakorn".

Det har tagit mellan fyra och fem år att plocka dessa mannakorn. Vissa perioder har jag "ätit" från andra delar av Bibeln i förbindelse med konferenser och annat som jag har varit tvungen att koncentrera mig på.

Varsågod och läs mina 1.346 mannakorn HÄR. Men framför allt, läs själv ett kapitel om dagen och plocka ditt manna för dagen.

Rapport från Lettland - Del 2

Det är nu nästan ett halvår som vi lämnade Lettland, men vi gläder oss åt de rapporter vi får om att arbetet går framåt.

Förra någon tid sedan fick vi med posten verksamhetsberättelsen för 2012 (vårt sista år). Jag kommer några onsdagar framöver att översätta några delar av verksamhetsberättelsen som kan vara av intresse. Detta är del 2. Del 1 hittar du här.

Vitalis vittnesbörd
Jag är 34 år gammal. Jag växte upp i Riga i ett hus där min mamma och hennes dryckeskamrater tog droger. I femte klass slutade jag skolan och började arbeta på olika lager. Jag ville ha något att äta och att tjäna pengar. Hemma fanns ingenting. I trettonårsåldern började jag dricka och då jag var 16 började jag dricka tillsammans med min mamma. Då jag var 17 år blev vi båda vräkta och hamnade på gatan. Jag förlorade arbetet och fick söka skydd i övergivna hus.

Vändpunkten kom när jag bröt bägge benen vid en brand i huset jag sov över i, och då fick en diagnos av läkaren på att jag hade tuberkulos. Då sa min bror "Nu är det dags att gå till Frälsningsarmén". 

Frälsningsarméns "Half Way House" var det första steget för att få ordning på mitt liv. Nu är jag soldat i Frälsningsarmén och jag hoppas bli officer senare. Men för att kunna bli det måste jag fullborda min grundläggande skolgång. Personalen på Frälsningsarmén hjälper mig med studierna. 

Jag är nu fri från missbruk, arbetar som väktare och använder min fritid med att hjälpa andra i kåren."

Vintersäsongen 2012
Vintern är den svåraste tiden för många i Lettland. Frälsningsarmén delade ut matpaket till ett värde av 10 LVL (ca 130 SEK) till 5.000 familjer.

Den första februari 2012 startade på eftermiddagsverksamheten för socialt utsatta barn, Patverums, ett projekt som finansierades av EU. Det var ett socialt rehabiliteringsprogram som riktade sig till 20 artonåringar som just lämnat sin barnhemsvistelse, 20 stora familjer med endast en förälder eller familjer med extremt låg inkomst samt 20 föräldrar med handikappade barn. Deltagarna i projektet fick socio-psyko-sociogisk hjälp och fick grundläggande undervisning om att ta hand om sig själva och sina barn. Dessutom fick deltagarna arbetsträning/utbildning med målet att de skulle kunna ta sig in på arbetsmarknaden.

På Riga andra kår öppnades ett "Half Way House", där flera unga män med olika missbruksproblem fick bo. Här får de hjälp att få ordning på sina liv med målet att de ska kunna komma ut i eget boende.

Vill du också hjälpa till? Ditt bidrag kan ha avgörande betydelse för någon person i Lettland. Läs mer HÄR.

16 juni 2013

Tidig sommarmorgon på Hjälmargården 16/6

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet.

Nu var det söndag igen och denna sommarmorgon vaknar jag upp på Hjälmargården i Vingåkers kommun.

Solnedgång över Hjälmaren
Orsaken till att jag vaknar upp just här är att Hjälmargården är platsen för årets version av konferensen "Bygget Mälardalen".

Ett återkommande samtalsämne för vår del under konferensen har varit att besvara alla frågor om vår förestående flytt till Norge och vad vi ska göra där. Vår tid som heltidspensionärer ser ut att bli kort. Nyss hemkomna från Lettland flyttar vi den första september tillbaka till Norge. Vi bodde där för trettio år sedan då vi under nio år arbetade som lärare på Frälsningsarméns folkhögskola på Jelöy. Jag återkommer säkert med fler detaljer om vad vi ska arbeta med.

Rut undervisar
Under konferensen på Hjälmargården har Rut haft ett återkommande seminarium om bön: "Vilande bön - Kämpande bön - Segrande bön", och min uppgift har varit att tolka konferensen huvudtalare Robert McIntyre från Skottland.

Då vi kom in i den stora kyrksalen möts vi av visionen för "Bygget Mälardalen". Den säger:

Vi vill vara:

  • en del av förnyelsen i Frälsningsarmén
  • en plats för gemenskap och avkoppling
  • en plats för andlig uppbyggelse
  • en plats där vi blir bättre rustade för vår tjänst
Konferensen är inte över ännu, men jag har på känn att mycket av visionen håller på att gå i uppfyllelse. Möjligtvis med undantag för "avkoppling". Jo, det har nog varit en förfriskande
Robert McIntyre
avkoppling för många, men för arrangörerna har det knappast varit någon avkoppling. De har offrat sin avkoppling för att alla vi andra skulle kunna få del av den. Stort tack till kårerna i Västerås och Uppsala som gjort detta möjligt.

Nu är det snart dags att gå till avslutningsmötet och Robert McIntyre kommer att predika över ämnet: "Böneevangelisation".

Efter detta kommer det förmodligen en ny vecka med möjligheter att praktisera all den undervisning vi tagit emot. Jag ber att det ska bli en välsignad vecka för dig.

Peter Baronowsky

15 juni 2013

När passar det?

_______________________________________________

__________________________________________

_____________________________________

_____________________________________________

_______________________________________

________________________________________

____________________________________

_____________________________________

__________________________________________

____________________________________

Förlorad och återfunnen

Söndagens texter - 3:e söndagen efter trefaldighet - Folkbibeln: Jes 51:1-3 | Ef 2:1-10 | Luk 15:8-10 | Ps 119:170-176

Liknelsen om det återfunna myntet
"Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga, tills hon hittar det?  Och när hon har hittat det, samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med mig! Jag har hittat silvermyntet som jag tappade.  Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." Luk 15:8-10)

Lukasevangeliet 15 är avdelningen för borttappade, förlorade saker. Har du tappat något är det här du ska leta. Det kapitlet handlar om ett återfunnet får, ett återfunnet mynt och en återfunnen son.

Ja, jag vet hur det kan kännas att tappa bort något värdefullt. Rut tappade bort sin vigselring och vi letade och letade, men den var förlorad. Det tog trettio år innan den blev återfunnen. Du kan läsa hela den berättelsen HÄR.

Men i dagens bibeltext är det inte en speciell sak med affektionsvärde som är förlorad. Det är bara ett av många silvermynt. Det var inget speciellt med det silvermyntet. Det var bara - ett silvermynt.
Men på samma sätt som med det återfunna fåret, ett av hundra, är det något som fattas i Guds ögon. 99 får eller 9 silvermynt kunde inte trösta Gud. Ett fattas. Det kunde inte ersättas med något annat.

Så är det också med dig i Guds ögon. Du är oersättlig. Det finns bara en enda dig. Gud har bara gjort dig i ett exemplar. Han älskar just dig och tröstas inte genom att finna nio andra.

Då myntet hittades samlade kvinnan sina vänner och bjöd dem på fest. Då vi hittade vigselringen blev vi verkligen glada. Då en syndare omvänder sig blir det glädje i himlen.

Gör himlen glad! Inget glädjer himlen mer än att se en människa bli frälst. En människa som varit förlorad och som blir återfunnen.

Vill du påverka himlen och göra änglarna glada? Se dig om. Finns det någon som du kan hjälpa att hitta hem? Fadern står och väntar på sin förlorade son. Då han blir återfunnen blir det stor fest. Var med och ordna fest i himlen!

14 juni 2013

Konferensen "Bygget Mälardalen" har börjat

I torsdagskväll startade konferensen "Bygget Mälardalen" på Hjälmargården i Vingåkers kommun.

Jag kommer under konferensen att tolka huvudtalaren Robert McIntyre. I presentationen kan man bland annat läsa om honom: "I sitt hemland är han ofta anlitad som talare i bönekonferenser, även utanför FA. Han har varit en av de drivande krafterna i 24/7 bönerörelsen som har påverkat FA i Storbritannien djupt. Att undervisa om bön och bönens möjligheter är något som ligger varmt på hans hjärta."

Problemet är att Robert är skotte och skotsk dialekt kan vara i det närmaste oförståelig. Nåväl, jag tillbringade en stor del av kvällen tillsammans med Robert och de goda nyheterna är att jag förstår vad han säger, vilket kommer att underlätta tolkningen.

Torsdagskvällen ägnades huvudsakligen åt bön i den stora kyrkan på Hjälmargården. Och vilken bön, sen! Temat för konferensen är "Djup ropar till djup" och det var verkligen så. Roberts kommentar efter bönemötet var "They are so passionate!"

Läs mer om helgens talare HÄR.

Frälsningsarméns general avgår


Från Frälsningsarméns internationella hemsida
:
"Efter en period av personlig reflektion och bön, har General Linda Bond beslutat att avsäga sig uppdraget som General från och med den 13 juni 2013. Generalens beslut att avgå kommer efter 44 års tjänst"

13 juni 2013

Idag börjar Bygget Mälardalen


Bön – "djup ropar till djup"
"Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud".
Jo, visst känner vi igen oss i psalmistens ord (Ps 42) – "djup ropar till djup"! Bön, denna underbara förmån där du och jag inbjuds till närhet med Gud själv, in i en gemenskap av härlighet och helighet!


 
En konferens med härlig gemenskap och heliggörande undervisning

Välkommen till konferensen "Bygget Mälardalen 2013" där temat är just "Bön – djup ropar till djup". Det är nu fjärde året som kårerna i Uppsala samt Västerås har förmånen att inbjuda till dagar av härlig gemenskap och heliggörande undervisning.

Program    Talare   Hjälmargården