19 juni 2013

Rapport från Lettland - Del 2

Det är nu nästan ett halvår som vi lämnade Lettland, men vi gläder oss åt de rapporter vi får om att arbetet går framåt.

Förra någon tid sedan fick vi med posten verksamhetsberättelsen för 2012 (vårt sista år). Jag kommer några onsdagar framöver att översätta några delar av verksamhetsberättelsen som kan vara av intresse. Detta är del 2. Del 1 hittar du här.

Vitalis vittnesbörd
Jag är 34 år gammal. Jag växte upp i Riga i ett hus där min mamma och hennes dryckeskamrater tog droger. I femte klass slutade jag skolan och började arbeta på olika lager. Jag ville ha något att äta och att tjäna pengar. Hemma fanns ingenting. I trettonårsåldern började jag dricka och då jag var 16 började jag dricka tillsammans med min mamma. Då jag var 17 år blev vi båda vräkta och hamnade på gatan. Jag förlorade arbetet och fick söka skydd i övergivna hus.

Vändpunkten kom när jag bröt bägge benen vid en brand i huset jag sov över i, och då fick en diagnos av läkaren på att jag hade tuberkulos. Då sa min bror "Nu är det dags att gå till Frälsningsarmén". 

Frälsningsarméns "Half Way House" var det första steget för att få ordning på mitt liv. Nu är jag soldat i Frälsningsarmén och jag hoppas bli officer senare. Men för att kunna bli det måste jag fullborda min grundläggande skolgång. Personalen på Frälsningsarmén hjälper mig med studierna. 

Jag är nu fri från missbruk, arbetar som väktare och använder min fritid med att hjälpa andra i kåren."

Vintersäsongen 2012
Vintern är den svåraste tiden för många i Lettland. Frälsningsarmén delade ut matpaket till ett värde av 10 LVL (ca 130 SEK) till 5.000 familjer.

Den första februari 2012 startade på eftermiddagsverksamheten för socialt utsatta barn, Patverums, ett projekt som finansierades av EU. Det var ett socialt rehabiliteringsprogram som riktade sig till 20 artonåringar som just lämnat sin barnhemsvistelse, 20 stora familjer med endast en förälder eller familjer med extremt låg inkomst samt 20 föräldrar med handikappade barn. Deltagarna i projektet fick socio-psyko-sociogisk hjälp och fick grundläggande undervisning om att ta hand om sig själva och sina barn. Dessutom fick deltagarna arbetsträning/utbildning med målet att de skulle kunna ta sig in på arbetsmarknaden.

På Riga andra kår öppnades ett "Half Way House", där flera unga män med olika missbruksproblem fick bo. Här får de hjälp att få ordning på sina liv med målet att de ska kunna komma ut i eget boende.

Vill du också hjälpa till? Ditt bidrag kan ha avgörande betydelse för någon person i Lettland. Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: