31 mars 2020

Vittnesbördet: Samtalet i taxin blev starten på ett nytt liv

- Världen idag -
Med en sjukskrivning från jobbet, en ätstörning, en cancersjuk mamma och en stulen bil, kändes livet rätt eländigt för Sara. Misslyckat och hopplöst. Men en taxiresa skulle komma att bli vändpunkten då chaufförens ord ”Gud har en plan för ditt liv” tände en liten gnista av hopp i hennes hjärta.


Läs mer här: https://www.varldenidag.se/vittnesbord/samtalet-i-taxin-blev-starten-pa-ett-nytt-liv/reptaC!FEFyw1va64MUiBlAerc0OA/

nya GT-boken del 1 som e-bok (pdf) fungerar bra på iPad och PC

Till alla som skaffat nya GT-boken del 1 som e-bok (pdf) och alla som tänker beställa den. 
Gör så här:Ladda ned filen på din iPad och lagra den till exempel på Apple Books
Där är den lättläst och lättmanövrerad
Om du går till innehållsförteckningen och klickar på det kapitlet du vill läsa, så vipps, är du där.
nya GT-boken digitalt (pdf-fil) kostar 80:- och du beställer den genom ett mail till info@rupeba.se. Läs mer om nya GT-boken digitalt HÄR

Dagens andakt 31 mars


”Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” (2 Krön 16:9)

Att hänge sig åt något, innebär enligt Nationalencyklopedin ”att med stor inlevelse ägna sig åt”. Vem är det då Gud lovar att hjälpa med sin kraft i dagens bibelvers? Jo, det är dem som med stor inlevelse i sina hjärtan ägnar sig åt Herren och hans sak. Gud gillar inte det som är halvhjärtat och ljummet. Han vill ha din och min fulla uppmärksamhet. Annars får det vara.
Jag har ibland förmånen att få stå inför ganska stora grupper av människor och tala. När jag ser ut över församlingen, kan jag ofta se vilka av deltagarna, som är med på noterna och vilka som helt har ramlat av lasset. Jag riktar naturligtvis mitt budskap i första hand till dem som följer med. Och ofta märker jag då att fler och fler börjar lyssna.
Dagens bibelord säger oss att Guds ögon överfar hela jorden och letar efter engagerade människor. Och när han finner engagemang för Guds sak hos en människa, sätter han in all sin kraft på att hjälpa henne.
BÖN
Hjälp mig Herre att idag vara en människa, som ger mig hän åt dig och ditt rikes angelägenheter. Tack för att du då vill bistå mig med din kraft.

UTMANINGEN 31 mars - 3 Mos 4

BLODET

Bibelläsning: Tredje Mosebok 4
Läs bibeltexten här


"Den smorde prästen skall ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet, och han skall doppa sitt finger i blodet och stänka det sju gånger inför HERRENS ansikte framför förlåten till helgedomen. Därefter skall prästen stryka med blodet på hornen på den väldoftande rökelsens altare, som står inför HERRENS ansikte i uppenbarelsetältet."  (3 Mos 4:5-7 FB)

Detta kapitel handlar om syndoffer. Det handlar om vad man ska göra då man syndat för att bli försonad med Gud igen. Gång på gång i kapitlet nämns blodet som en viktig beståndsdel i försoningsprocessen.


Idag behöver vi inte offra djur för att få förlåtelse varje gång vi syndar. Jesus har "en gång för alla" offrats för våra synder, och genom hans blod kan vi få förlåtelse och försonas med Gud.

Jesus presenteras som "Guds lamm, som tar bort världens synd" (Joh 1:29). Och "om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." (1 Joh 1:7)

Det löftet gäller också idag. 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Tack Jesus, att jag får ta emot förlåtelse genom ditt blod.
_________________
Innehåll:
- Vers 2-12
Om någon syndar av misstag
- Vers 13-21

Om hela folket syndar utan att märker det
- Vers 22-26
Om en ledare syndar av misstag
- Vers 27-35
Om någon av folket syndar av misstag

Kommentar:
Hela kapitlet handlar om att synda av misstag och att synda utan att veta om det.
Att synda av misstag är något de flesta upplever någon gång. Man gör något utan att tänka efter som resulterar i något negativt.
Det kan också hända att vi ibland syndar utan att veta om det. Vi kanske skadar någon genom våra handlingar eller ord utan att veta att de blev till skada. Psalmisten skriver "Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister." (Ps 19:3)

Synder kan ibland vara av misstag eller utan att vi själva vet om det. Men synd är synd och här förstår vi hur allvarligt Gud ser på synden. Men det finns ett botemedel för synden. Då var det tjurars och kalvars blod. Nu är det Kristi blod som renar från alla synd "Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.  Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud". (Heb 9:11-14)

Till eftertanke:
Offertjänsten i Gamla testamentet och ännu tydligare Jesu död på korset visar hur allvarligt Gud ser på synden.
- Hur allvarligt ser jag på synden i mitt liv? Förminskar jag min synd? Bortförklarar jag min synd?

30 mars 2020

Det finns ingen väg tillbaka

- Robert Tjernberg i Sändaren -
Kraschen kommer, och det finns ingen väg tillbaka. Men det betyder såklart inte att det inte finns vägar framåt....

 ....Var inte rädd- När allt detta är över kommer världen ha förändrats i grunden. Men livet kommer att gå vidare. Som alltid i övergångstider uppstår nya möjligheter, och inte minst är det så för kyrkorna. Inte heller kapitalismen visade sig vara något att hålla i handen när faran kom. För tron är det snarare tvärtom - aldrig mer än nu har samhället varit i behov av att höra det glada budskapet om att tron, hoppet och kärleken kommer att bestå.

Kriser har alltid följt en växande kyrka. Ja ur en omätlig kris, föddes själva tron. 


Läs mer här:  https://www.sandaren.se/ledare/vi-har-ingen-vag-tillbaka

Dagens andakt 30 mars”Gud har upphöjt (Jesus) med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.” (Apg 2:33)

Jesus verkställer det som utgår från Fadern och på pingstdagen utöste han den helige ande över alla människor. Då först hade Jesus liksom fullbordat hela sitt återlösningsverk för människorna på jorden. Nu skulle Sanningens ande, samma ande som bor i Fadern och i sonen, ta över. Och sedan pingstdagens andeutgjutelse finns Guds ande nära varje människa, men varje människa måste själv bjuda in den helige Ande i sitt liv.
När en människa bjuder in den helige Ande blir han ”Gud verksam i den troende”. Det handlar om en märkbar, en påtaglig närvaro av Faderns och av Jesu helighet i den människan. Den helige Anden är kraftens ande. ”Gud har inte gett oss modlöshetens Ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens” (2 Tim 1:7). Och den helige ande är renhetens Ande. Det är han som ska visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. (Joh 16:8)
BÖN
Jesus, fyll mig på nytt med din helige Ande idag. Fyll mig med din kraft och kärlek. Fyll mig med självbesinning och renhet.

UTMANINGEN 30 mars - 3 Mos 3

GE GUD DITT BÄSTA

Bibelläsning: Tredje Moseboken 3
Läs bibeltexten här

"Om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer och han då vill ta sitt offer av nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt djur inför HERRENS ansikte, antingen av hankön eller honkön."  (3 Mos 3:1 FB)

Då det gäller offren till Gud i det Gamla Testamentet kommer ofta ordet "felfritt". Det man skulle offra till Gud skulle inte vara det som blev över, det som inte kunde användas till något annat. Det som skulle offras till Herren skulle vara något som verkligen var ett offer att ge bort.

Vad är det du ger till Gud? Ger du honom det som blir över? Det som inte har något värde för dig?

När har du ditt dagliga möte med Herren? Är det den tid som blir över? Tid som du inte kan använda till något annat vettigt?

Vad är det du offrar för Guds rike? Då det gäller pengar, resurser, energi, målmedvetenhet, kärlek? Det största budet är fortfarande att älska Herren, din Gud, över allt annat.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Är mitt offer felfritt? Ger jag av det bästa jag har?
________________
Översikt:
Instruktioner om hur folket skulle bära fram gemenskapsoffer till Gud.

Kommentar:
Gemenskapsoffret uttryckte tacksägelse över gemenskapen med Gud. Offret delades mellan Gud, prästen och offerföljet (se 7:11f). Det var ett festligt tillfälle att äta kött i gemenskap med Gud och varandra. 

Till eftertanke:
- Hur uttrycker du ditt Gemenskapsoffer, tacksamheten över att få leva i gemenskap med Gud?

Ett "felfritt" offer talar om något som är värdefullt för dig.
- Vad är det du ger till Gud? Ger du honom det som blir över? Det som inte har något värde för dig?
- När har du ditt dagliga möte med Herren? Är det den tid som blir över? Tid som du inte kan använda till något annat vettigt?

29 mars 2020

Tidig söndagsmorgon i Västerås 29 mars

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Nu är det söndag igen och nu kanske du undrar hur den här bilden kan ha något med en söndagsmorgon i Västerås att göra.

Jo, så här det. Jag har just läst färdigt Colliers bok "Guds General" och den slutar med berättelsen om hur Frälsningsarmén i Frankrike lyckades väcka opinion  för att avskaffa straffkolonin Franska Guyana "Djävulsön" i Franska Guyana. Dit kom människor som hade begått grova brott och som Frankrike inte ville se igen på fransk jord. Då de avtjänat sitt straff var de tvungna att stanna kvar på Djävulsön som fria lika lång tid som de varit straffade.

Ett villkor för att avveckla straffkolonin var att Frälsningsarmén tog hand om alla återvändande straffångar. 1950 var jag fyra år gammal och mina föräldrar arbetade på Frälsningsarméns härbärge "Cité de refuge" i Paris. Jag antar att det var där straffångarna placerades för jag har många gånger under min uppväxt fått höra att då mina föräldrar var borta anlitade de en frigiven mördare från Djälvulsön som barnvakt åt mig.

Affischen kommer från en möteskampanj i Luleå, januari 2009. Förutom att tala på gudstjänsterna fick vi en del uppdrag dagtid. Jag fick bland annat tala på en mansfrukost med rubriken Från Djävulsön till Rostov. Djävulsön vet du nu vad det handlar om, men vad har Rostov med saken att göra? Jo, vi hade nyss kommit hem från en kurs i södra Ryssland där vi under en vecka undervisade socialarbetare från Ryssland och Ukraina i Tiostegsprogrammet som just hade blivit översatt till ryska. Det var förresten en äventyrlig resa. Vår pionjärkår i Nacka hade samlat in 40.000 kronor till arbetet i Rostov, och då jag skrev och frågade kårledaren i Rostov hur jag skulle skicka pengarna blev svaret "Nej du får inte skicka det genom en bank, det är maffian som äger bankerna här". Så vi fick ta med oss de 40.000 kronorna, växlade till Dollar, i mina byxfickor. Och sånt var naturligtvis olagligt. Det finns mycket att berätta om den resan, men det får inte plats här.

För övrigt hände det mycket 2009. Senare under året gjorde de oss till frälsningsofficerare och skickade oss till Lettland där vi sedan bodde i tre och ett halvt år.

Men idag finns det mycket annat att berätta om. Idag för femtioett år sedan gifte vi oss! Tack Rut för femtioen fantastiska år. Och tack Gud för att du har beskyddat oss och välsignat oss genom alla dessa år.

Men det är inte bara vårt äktenskap som har födelsedag. Om bara några dagar, den 1 april, fyller "rupeba" tolv år. Varje dag under dessa tolv år har vi uppdaterat våra sidor på nätet. Normalt har det varit minst tre inlägg per dag. Det blir sammanlagt minst 13.140 inlägg och ett par miljoner besökare på sidan. Dessutom har vi producerat ett antal böcker genom rupeba.

Det ska vi naturligtvis fira den 1 april (Detta är inte ett aprilskämt). Den 1 april får du 10% rabatt på alla varor i vår Webbshop "AFFÄREN". Du finner AFFÄREN här: https://rupebabutiken.blogspot.com/. Du kan mejla din beställning till info@rupeba.se. Men beställningen måste sändas den 1 april och erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

Under veckan har vi också haft mentorssamtal över telefon och digitalt sammanträde med Ågesta Folkhögkola för att planera för Distansbibelskola Norr.

Ha en välsignad vecka och välkommen med din beställning
Peter BaronowskyPsalm 19: KUNSKAP OM GUD


Bibelläsning: Psalm 19
"Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk."
(Ps 19:2 FB)


Psalm 19 talar om att vi kan lära känna Gud på tre nivåer.

1/ I naturen (vers 1-7). Men även om naturen vittnar om att det finns en Gud, kan vi inte i naturen få kunskap om vem Gud är, bara att han finns.

2/ I Bibeln kan vi förstå mycket mer om vem Gud är (vers 8-12). Bibeln avslöjar vad som finns i Guds hjärta och lär oss om Jesus.

Psalm 19 talar om vad Guds ord kan göra med oss:
- Guds ord ger själen nytt liv (vers 8)
- Guds ord gör enkla människor visa (vers 8)
- Guds ord ger glädje åt hjärtat (vers 9)
- Guds ord upplyser ögonen (vers 9)
- Guds ord varnar för att gå fel (vers 12)
Det för med sig stor lön att följa Guds ord (v 12)


3/ I den personliga relationen till Gud (vers 13-15). Även om vi lärt allt om Gud genom naturen och genom Bibeln, har vi ingen nytta av det förrän vi öppnar vårt hjärta för Gud och går in i en personlig relation till honom.


Psalmisten ber inte bara om förlåtelse, han ber också att hans liv ska behaga Gud. Inte bara vad han gör eller säger, utan till och med vad han tänker.

I den personliga relationen får vi även be att Gud ska förlåta våra hemliga brister (vers 13).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig.

Dagens andakt 29 marsKom till mig och hör noga på, lyssna, så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er, den nåd jag visat David skall bestå.” (Jes 55:3)

Ett förbund är ett avtal om samverkan, särskilt av mer varaktigt slag. I Bibeln talas det ofta om eviga förbund mellan Gud och människa. Ett förbund har två komponenter. Å ena sidan handlar det om att båda parterna visar varandra ”trohet”. Å andra sidan är båda parternas ”tillit” lika viktig. Om en av parterna brister i trohet vacklar självfallet hela förbundet. Men detta gäller faktiskt också om det får smyga sig in misstänksamhet och avundsjuka i relationen, om det brister i tillit mellan parterna.
Denna dag är en speciell dag för mig. För 51 år sedan slöt jag ett förbund, som sedan präglat hela mitt liv. Peter och jag lever fortfarande inom det förbund som vi slöt framför altaret i Borgs kyrka. Med tacksamhet får vi se tillbaka på hur kärleken stärkts genom åren, eftersom båda medvetet strävat efter att bygga upp relationen genom trofasthet och tillit.
Ändå är vi medvetna om att det bara är Guds nåd, som hållit oss kvar i en hel relation genom livets olika stormar. Vårt förbund hade inte betytt någonting om inte det hade varit grundat på ett starkare och stadigare förbund, Guds eviga förbund med var och en av oss.
BÖN
Herre tack för att ditt förbund till mig står fast. Tack för att din nåd är tillgänglig för mig i alla livets skiften. Hjälp mig att vara trogen dig så länge jag lever!

UTMANINGEN 29 mars - 3 Mos 2

SALT

Bibelläsning: Tredje Moseboken 2
Läs bibeltexten här

"Alla dina matoffer skall du beströ med salt. Du skall inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer skall du offra salt"  (3 Mos 2:13 FB)

Det var viktigt med salt då man offrade till Gud i det gamla förbundet.

I det nya förbundet är det vi kristna som är saltet. Saltet som förhindrar förruttnelsen. Saltet som gör att den rätta smaken kommer fram.

Det är inte alltid populärt att vara saltet. Det är mycket lättare att hålla med om det som är politiskt korrekt i varje tid. Saltet kan svida i såren. Men vi är kallade att vara jordens salt.

Jesus sa: "Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor."  (Matt 5:13)

-  Mannakorn att tugga på under dagen: Ni är jordens salt.
_________________
Innehåll:
Lagar om tillagning av matoffer

Kommentar:
Kapitlet handlar om matoffer. Det var ett offer för att ära och visa vördnad för Gud i tillbedjan. Matoffret var ett påminnelseoffer och riktat till Gud. Det skulle brännas på altaret till en ljuvlig doft för Herren (vers 2). 

Eftersom offret var ett uttryck för tillbedjan till Gud var det högheligt bland alla eldsoffer (vers 3).

Vi kan också läsa att det som blev över av matoffret tillhörde Aron och hans söner (vers 3). Prästerna hade sin försörjning genom andelar av offren.

Saltet är en bra bild på Guds handlande i ditt liv. Det ger smak, det bevarar och det har en läkande effekt.

Till eftertanke:
Matoffret var ett påminnelseoffer. För att inte glömma Herrens mäktiga gärningar för sitt folk.
- Vilka viktiga händelser i ditt liv skulle du behöva påminna dig om?


Vi kristna är jordens salt.
- På vilka sätt kan vi vara salt i denna världen?

Jesus frågade: "
Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen?"
 - Vad svarar du på den frågan? Hur kan vi få tillbaka saltet då vi förlorat sältan?28 mars 2020

Inför söndagen: FÖRSONAREN

- Från kyrkoaretstexter.se -
4 Mos 21:4-9, 1 Joh 1:8-2:2, Joh 3:11-21, Ps 103:8-14

Coronaviruset drar fram och drabbar en hel värld, men det finns ett virus som är långt mycket farligare och än mer smittsamt, och det är synden. Vi är alla smittade av den och är i desperat behov av att få ett botemedel.

Vid ett tillfälle går Petrus på vattnet, men när hans fokus flyttas och han ”ser” på vinden sjunker han (Matt 14:30). I söndagens texter handlar det om Jesus på korset, och att den som ”ser” på honom blir lyft, helad och försonad.


Läs mer här: https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/3144366638921302/?type=3&theater

Bibelskola på distans 2020/2021


Dagens andakt 28 mars”Herren, det är Anden, och där Herrens ande är där är frihet” (2 Kor 3:17)

Den helige Ande utgår från Fadern och visar vem Jesus är. Fadern sänder den helige Ande i Jesu namn. När jag tänker på den helige Ande handlar det först och främst om ”frihet”. Jag tänker på frihet från prestation och jag tänker på friheten att vara den jag egentligen är. Men jag tänker kanske framför allt på friheten att göra det Gud vill i denna världen, där vi är omgivna av och ofta kan känna oss kontrollerade av det onda, När den helige Ande är med vågar vi bryta igenom motståndet.
Jag tänker också på friheten från alla osunda band. Den helige Ande hjälper en människa att bryta varje band som vill hålla henne borta från gemenskapen med Gud. Han är ”Hjälparen”, den som ”påminner” oss om allt det som Jesus har sagt. (Joh 14:26) När frestelsen kommer är den helige Ande, som med mjuka band binder mig till Jesus. Den helige Ande bor i mig om jag är en kristen, och i mitt inre viskar han de varnande orden, som får mig att hålla fast vid Jesus.  
BÖN
Helige Ande tack att du bor i mig och låter mig få uppleva friheten från alla band utom bandet till Jesus Kristus, Guds son.


UTMANINGEN 28 mars - 3 Mos 1

HERREN TALAR TILL DIG

Bibelläsning: Tredje Moseboken 1
Läs bibeltexten här

"HERREN kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet."  (3 Mos 1:1 FB)

Det finns skillnader mellan det Gamla och det Nya Testamentet. I det Gamla Testamentet talar Gud med utvalda personer och det är utvalda personer som blir utrustade med den Helige Ande.

Så är det inte i det Nya Testamentet. Gud utgjuter sin Ande över alla människor (Apg 2:17). Gud talar till alla dem som tillhör honom "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig" (Joh 10:27).

Herren kallade på Moses och talade till honom. Gud kallar på dig och talar till dig.

Vad Gud talade till Moses kan du läsa i detta kapitlet från Tredje Moseboken. Vad Gud säger till dig kan du höra i din ande "Den som har öron må höra vad Anden säger..."

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Gud till mig idag? 

_________________
Innehåll:
- Vers 1-9
Lagen om brännoffer från nötboskapen
- Vers 10-13
Lagen om brännoffer från småboskapen
- Vers 14-17
Lagen om brännoffer av fåglar

Kommentar:
Här börjar en ny period i Israels historia. Andra Moseboken slutar med att Tabernaklet är färdigbyggt. Nu börjar undervisningen om hur folket skulle tillbe Gud. Vid Sinai talade Gud till folket från berget, nu bor han mitt ibland sitt folk i det allra heligaste i Tabernaklet.

Brännoffer offrades för försoning för synd, rening och överlåtelse. Offret kunde bestå av tjur, får, get eller duvor beroende av ekonomisk förmåga.

Då Jesus bars fram i Templet offrades två duvor, vilket tyder på att Jesu föräldrar inte var alltför välbeställda.

Till eftertanke:
Tredje Moseboken börjar med att Gud talar till Moses från Uppenbarelsetältet.
- Hur har du upplevt att Gud talat till dig?

27 mars 2020

Känn förtröstan

- Åke Hällzon i Hemmets Vän -
Detta är en text jag skriver under märkliga dagar. Flyg ställs in. Tåg ställs in. Nu ska universitet och gymnasier stängas och istället ska undervisning bedrivas, om möjligt, på distans. Av riksdagens 349 ledamöter är det 55 som samlas för beslut. En och annan hylla i mataffärerna är tomma. Det hamstras, både toalettpapper och värktabletter. I varje fall om man får tro flödet i sociala medier. 

Det är lätt att känna rädsla och lite ge upp hoppet. Gör inte det! Världen är inte på väg att gå under. I varje fall inte ännu. Det gäller att ha perspektiv på vad som händer. I Kina rapporteras just nu att människor återvänder till sin arbeten, att fabriker återöppnar och produktionen kommer igång igen. För bara några veckor sedan dominerade Kina nyheterna. Idag är situationen under kontroll. Det kommer den bli här också. 

Detta är en pandemi som kommer att gå över. Ekonomin kommer att komma igång igen. Känn förtröstan! Det betyder inte att vi ska ta lätt på covid-19. Det är en sjukdom som kan vara mycket allvarlig för utsatta patienter. Är du i någon av riskgrupperna så ska du följa instruktionerna från ansvariga myndigheter. Håll dig hemma. Tvätta händerna ofta. Undvik större folksamlingar. Men det är väl inte hela världen – att vi måste hålla oss hemma under någon tid? Det är ju inte så att vi saknar bostäder. Och kontakt kan vi ju ha i varje fall. Man kan ringa varandra, eller ha kontakt på någon av alla digitala plattformar som nu är tillgängliga. Eller som Jesus formulerade det: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, tro på mig.”


Läs mer här: http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8405&coid=6

I morgon börjar vi med en ny bok i UTMANINGEN

Idag läser vi det sista kapitlet i Andra Moseboken. I morgon är det dags för nästa bok i Bibeln. Här kommer en liten introduktion till boken:

TREDJE MOSEBOKEN
Tredje Moseboken upplevs av många som en lång ökenvandring. Jag brukar kalla boken ”en begravningsplats för goda bibelläsningsambitioner”.
Man kanske börjar läsa Första Moseboken och där är det ju rätt så underhållande med skapelsen, urberättelserna och Patriarktiden. I Andra Moseboken finns den spännande berättelsen om befrielsen från Egypten. Och sedan kommer Tredje Moseboken…
....regler och ceremonier i oändliga banor.

Men Tredje Moseboken är ändå en viktig bok i Bibeln. I NT finns det mer än 40 hänvisningar till 3 Mos.
3 Mos heter på de flesta språk Leviticus. Namnet kommer från det levitiska prästerskapet och boken kallas ofta Prästboken.
En nyckelvers i 3 Mos är ”Jag är Herren er Gud. Ni ska hålla er heliga och vara heliga, för jag är helig” (11:44)
3 Mos kan indelas i två delar:

1. Lagar om offer (kap 1-17).
- Grunden för gudsgemenskap
- Vägen till Gud,
2. Lagar om helighet (kap.18-27).
- Gudsgemenskapen förpliktar till helighet
- Vandringen med Gud
______________________
- Du vet väl om att du kan få dagens UTMANING varje morgon som ett mejl direkt i din telefon? Skriv bara till info@rupeba.se och skriv UTMANINGEN
- Du vet väl om att vi har samlat alla inlägg vi har läst hittills i år i GT-boken del 1. Läs mer här: 
https://rupeba.blogspot.com/2020/03/nya-gt-boken-del-1.html

Dagens andakt 27 mars”När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: Detta är min älskade son, han är min utvalde.” (Matt 3:16)

Den tredje personen i den treenige Guden är den helige Ande. I Bibeln är duvan en symbol för den helige Ande. Duvan är budbäraren som i Gamla testamentet kommer till Noa med budet om att vattnet höll på att sjunka undan, och det var en duva som var det synliga uttrycket för den helige Ande vid Jesu dop. Vissa teologer ser ett samband mellan uttalandet i 1:a Mosebok där det står att Guds ande svävade över vattnet (1 Mos 1:2) och den helige Andens nyskapande verk i vår tid, när han med sin livgivande kraft åter ruvar över världen och vill omskapa människor till att bli nya skapelser i Kristus.
I min föreställning är en duva ”tung”, men ändå är den lättskrämd och flyger hastigt bort när den blir störd. Så är det också med den helige Ande. När Guds ande kommer över en grupp människor, är det som en mäktig tyngd faller över alla närvarande, men oförsiktiga rörelser eller okänsliga uttalanden kan lätt skrämma iväg honom. Det finns bara ett ord som kan beskriva tillvaron när den helige Ande faller. Det är ”ljuvlighet”!
BÖN
Helige Ande kom oss nära, Vi behöver dig. Kom med din ljuvlighet över mig idag och fyll mig med din frid.

UTMANINGEN 27 mars - 2 Mos 40

HERRENS HÄRLIGHET

Bibelläsning: Andra Moseboken 40
Läs bibeltexten här 

"Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet." (2 Mos 40:34-35 FB)

Efter oändliga detaljbeskrivningar av tabernaklets uppbyggnad är det det dags att sätta upp tabernaklet och inviga det. Då arbetet var fullbordat (vers 33), fylldes hela tabernaklet av Guds härlighet.

Det blev en så stark gudsnärvaro att all mänsklig verksamhet upphörde. Mose kunde inte ens gå in i uppenbarelsetältet (vers 35).

Våra gudstjänster kan ofta vara fokuserade på mänsklig aktivitet och mänskliga prestationer. Men Guds folk måste ständigt vara uppfyllda av en längtan att få uppleva något bortom all mänsklig aktivitet. En längtan att uppleva Guds härlighet i gudstjänsten, och i ensamheten hemma.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Herrens härlighet.
_______________
Innehåll:- Vers 1-16
Herren talade till Mose (vers 1), och Mose gjorde i allt så som Herren hade befallt honom (vers 16).
- Vers 34-38
Herrens härlighet fyller tabernaklet.

Kommentar:
Guds härlighet uppfyllde tabernaklet så all mänsklig verksamhet stannade av. Vi kan läsa om liknande händelser senare under Israels historia. Vid invigningen av Templet i Jerusalem många år senare kan vi läsa: "När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus." (2 Krön 7:1-2)

I Nya testamentet talar Jesus om att vi kan få uppleva Herrens härlighet här och nu. I förbindelse med att Jesus uppväcker Lasarus från döden säger Jesus:
"Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40).

Till eftertanke:
Försök dra dig till minnes tillfällen då du upplevt Herrens härlighet, Herrens närvaro, på ett påtagligt sätt.
- I gudstjänstsammanhang.

- I din ensamhet
- Vad var det du upplevde?
_ Vad har det inneburit för ditt liv?