29 sep. 2015

28 sep. 2015

Hebreerbrevet 10 – Kasta inte bort er frimodighet"För även om Kristi verk är fullkomligt, så blir det inte förlöst i ditt liv förrän det får ett aktivt svar i dig. Du har ingen nytta av Hans fullbordade verk om du inte öppnar dig för Hans verk i dig. Det hjälper inte dig att Jesus dog för att alla människor skulle kunna bli frälsta om inte du tar emot frälsningen i ditt liv. Det hjälper inte dig att Bibeln säger att Gud har skrivit ett testamente och gjort dig till arvtagare om du inte tar ut ditt arv (Hebr 9:15-17). Det hjälper inte att Jesus har öppnat en ny och levande väg om du inte går in på den (Hebr 10:19-22). Hela Kristi fullbordade verk väntar på ditt svar!"

A - Översikt över Hebreerbrevet 10

Del 1 Kristi fullbordade verk

v.8-9  Jesus upphäver Gamla testamentets offer…
v.10-14 …med ett enda offer som gäller för all framtid
v.17-18 Förlåtelsen i det nya förbundet
Del 2 Vad vi kan göra (som ett resultat av Kristi fullbordade verk)
v.19 Vi kan frimodigt gå in i helgedomen
v.22 Träda fram inför Gud med ett rent hjärta
v.23 Orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp
v.24 Uppmuntra varandra
v.25 Inte försumma våra sammankomster
v.35 Inte kasta inte bort frimodigheten
v.36 Vara uthålliga


B – Kommentarer Hebr 10
Från teori till praktik
I kapitel tio avslutas den teoretiska undervisningen om Kristi fullbordade verk.

Från och med vers 19 handlar det om vilka praktiska konsekvenser detta för med sig för oss, för att vi ska kunna leva i Kristi fullbordade verk.

För även om Kristi verk är fullkomligt, så blir det inte förlöst i ditt liv förrän det får ett aktivt svar i dig. Du har ingen nytta av Hans fullbordade verk om du inte öppnar dig för Hans verk i dig. Det hjälper inte dig att Jesus dog för att alla människor skulle kunna bli frälsta om inte du tar emot frälsningen i ditt liv. Det hjälper inte dig att Bibeln säger att Gud har skrivit ett testamente och gjort dig till arvtagare om du inte tar ut ditt arv (Hebr 9:15-17). Det hjälper inte att Jesus har öppnat en ny och levande väg om du inte går in på den (Hebr 10:19-22). Hela Kristi fullbordade verk väntar på ditt svar!

Därför poängterar Hebreerbrevet att vi ska ”gå in” (v.19) och ”träda fram” (v.22) med stor frimodighet (v.19+35), så att vi inte går miste om vår stora lön (v.35). Och för att kunna fortsätta att leva i det som är utlovat måste vi vara uthålliga (v.36) och orubbligt hålla fast vid bekännelsen av vårt hopp (v.23).

C – Uppgifter för självstudium eller samtal
v.1-18
I verserna 5-9 talas det om förhållande mellan att offra och att göra Guds vilja

1/Vilket av dessa, offrandet eller att göra Guds vilja är viktigast? (Jämför 1 Sam 15:22)
2/Finns det situationer där vi är villiga att offra mycket (tid, pengar mm) för att döva vårt samvete för att vi inte är villiga att göra Guds vilja? Ge exempel.

v.19-39
Välj ut några av punkterna under del 2 i A-delen om Vad vi kan göra och tänk igenom följande frågor på varje punkt.
3/ Vad innebär det?
4/ Hur kan man göra det rent praktiskt?
5/ Vad händer om vi inte gör det?
6/ Hur fungerar det i mitt liv i dag?
7/ Hur kan jag få det att fungera bättre?

Vers 23 handlar om att orubbligt hålla fast vid bekännelsen
8/ Vilken betydelse har bekännelsen i följande två bibelverser:
     a) Rom 10:9-10
     b) 1 Joh 1:9
9/ Vad händer om vi inte håller fast vid dessa bekännelser?
10/ Vilka saker kan få oss att inte orubbligt hålla fast vår bekännelse?
11/ Vilka andra bekännelser är viktigt att orubbligt hålla fast? Försök formulera några andra grundläggande formuleringar.

I verserna 35 och 36 står det att frimodighet och uthållighet är förutsättningar för att få ut det som Guds ord lovar.
12/ På vilket sätt kan frimodigheten vara en förutsättning) (T.ex. då det gäller frälsningen)
13/ På vilket sätt kan uthålligheten vara en förutsättning?

Vers för eftertanke och memorering
Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett löftet är trofast
Hebr 10:23

26 sep. 2015

Tidig söndagsmorgon på Island

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Söndag igen, och denna gång på Island. Vi kom till Reykjavik på torsdagen och tog en långpromenad i staden. Vi var uppe vid den kända Hallgrimskyrkan som man kan se på långt avtånd på Island.
Hallgrimskyrkan i Reykjavik
Under promenaden lärde vi oss också vad ambulans heter på isländska. Kan du gissa vad det heter? Svaret finner du längre ned.

På fredagen körde vi in i landet till kursgården där vi skulle medverka på Herhelig = Arméhelg. Inledningsmötet var på fredagskvällen och under lördagen hade vi bibelstudier. Söndag morgon var det avslutningsmöte.

Ungefär 150 deltagare hade samlats från Island och Färöarna. Här kommer några bilder från helgen:
Överst: Barnen sjunger innan de marscherar ut till sin undervisning.
Mellan: "Siggis Band" leder lovsången och sjunger till alla samlingarna.
Nederst: Rut undervisar på fredagskvällens möte.

Kunde du gissa vad ambulans heter på isländska?

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

25 sep. 2015

Medhjälpare i förbön

- David Wilkerson; oktober 1999 - 

Bönen hör ofta till de mest själviska områdena i kristna människors liv. Om du tänker efter, så finner du att de flesta böner vi bär fram har fokus på våra egna behov. De båda viktigaste motiven till vår förbön är vår egen andliga tillväxt samt våra familjers och vänners behov.

Av och till kan vi sträcka oss bortom våra egna snäva behov och be för andra. Men oftast när vi säger: "Jag skall be för dig," gör vi det inte. Eller så ber vi för dem någon gång men glömmer ganska snart bort deras behov.

Nyligen lät jag i Skriftens ljus rannsaka mitt eget böneliv, och fick överbevisning om snävheten och begränsningen i mina egna böner. Likt de flesta troende ägnar jag mycket tid åt att söka Herren gällande min egen vandring med Honom. Jag ropar ut till Honom om att bli helgad, få seger över synden, att bli Kristuslik, att ta emot vägledning i livet, att Hans smörjelse ska vila över min tjänst. Och jag fröjdar mig över en ljuvlig gemenskap med Honom, medan jag stilla tillber Honom och blir uppfriskad i Hans närvaro.

Läs mer HÄR.

Lägesrapport: Arméhelgen på Island är nu över

Fredag till söndag var vi tillsammans med cirka 150 personer från Island och Färöarna på Herhelgi (=arméhelg) på en kursgård norr om Reykjavik.

Deltagarna var spridda i ålder från ett år till 85 år? En stor del av deltagarna var ungdomar. En buss kom från Akureyri på nordsidan av Island. En buss kom från Reykjanesbär vid Keflavik där Frälsningsarmén har öppnat en ny kår på området där USA tidigare hade en flygbas. Från Reykjavik kom en  minibuss och många privatbilar från de två kårerna där. En av kårerna är nyöppnad och ligger i en av förstäderna till Reykjavik. Frälsningsarmén växer på Island!

I natt har vi sovit över i Reykjavik och idag flyger vi till Oslo och sover över på flygplatsen för att tidigt tisdag morgon flyga vidare till officersmöten i Moldavien. Jag återkommer med säkerhet till det på Söndagsmorgon i slutet av veckan.

/PB

24 sep. 2015

Om insamling av pengar

Dagens Nyheter hade igår en artikel om att mycket av gåvopengarna försvinner hos den som administrerar banktransaktionen. Läs artikeln HÄR.

I artikeln finns även en uppställning av de tio största gåvomottagarna i Sverige:

Det är intressant att notera att det bara finns två kristna samfund bland de tio största gåvomottarna. Jag blir också något postitivt förvånad att Frälsningsarmén ligger så högt på listan. Högre än Röda Korset med flera stora organisationer.

/PB

Förenklad uppdatering på rupeba.se

Nu är vi på konferens på Islands inland där vi inte har tillgång till internet. Men dessa sidor kommer att uppdateras som vanligt varje natt klockan 02.00.Dagens andakt på svenska HÄR.


Dagens andakt på norsk HER.


Daily devotion in English HERE.Idag på rupeba.se HÄR.

23 sep. 2015

Du är den mannen!

Jag träffades av den meningen då jag läste den dagliga bibelläsningen från 2 Sam 12.

Bakgrunden är att David fick lust på någon annans kvinna. Han såg Batseba och tog henne till sig. Ganska snart efter det fick David ett besked från Batseba att hon blivit med barn. Batsebas man, Uria, låg ute i krig i Davids armé. 
För att dölja sin synd kallade David hem Uria för att rapportera om krigen och bo hemma en period, så att han senare skulle tro att det var han som var far till barnet.
Men Uria vägrade att sova hemma hos sin fru under tiden han var i Jerusalem samtidigt som hans kamrater låg ute i fält under svåra förhållanden.
David såg då till att Uria blev dödad av fienderna i kriget. 
Så hoppades David att han hade löst problemet. Men även om ingen visste att David var far till barnet som Batseba, mådde David inte bra. Han beskriver sin situation i Psalm 51 och Psalm 32.
Men så kommer profeten Natan Till David och berättar om en man som handlat orättfärdigt. David blir upprörd och utbrister att den mannen måste straffas hårt. Det är då profeten säger : "Du är den mannen"
Det är lätt att se att David handlat fel och att han var i stort behov av Guds nåd och förlåtelse.
Vi har också lätt att se på andra människor runt om oss och bedöma deras liv. Vi kan se alla fel de gör och hur de på  olika sätt syndat samtidigt som vi kanske tycker att vi lever ett bra kristet liv. Men orden träffade mig: "Du är den mannen". 
Det är inte bara alla andra som är i behov av Guds nåd och förlåtelse. Det är jag som är den mannen som behöver Guds nåd och förlåtelse!
Vändpunkten för David var då han vände sig till Gud, slutade bortförklara den och bekände sin synd (Ps 32:5).
Det är där vi alla befinner oss idag. Det är du som behöver Guds nåd och förlåtelse. Berättelsen handlar inte om David bara. Den handlar om mig, och om dig!
Det är vi som behöver löftet i 1 Joh 1:9.

Vad har hänt med omvändelsen

David Wilkerson Augusti, 1999

Vad har hänt med omvändelsen? I de flesta kyrkor hör du knappast ordet nämnas idag - inte ens i Baptist, Pingst eller evangelikala sammanhang. Pastorer kallar sällan på sina församlingar till att sörja över synd - att begråta eller känna förkrosselse över att de sårar Kristus med sin ondska.

Istället så hör vi detta budskap från våra talarstolar idag, "Tro bara. Ta emot Kristus, så blir du frälst." Texten vi skall använda för att belysa detta budskap är Apostlagärningarna 16:30-31

I det här stället, hölls aposteln Paulus i fängelse när plötsligt marken skakade och celldörrarna öppnades. Fängelsevakten trodde omedelbart att alla fångarna flytt, villket betydde att han riskerade att avrättas. I sin desperation, drog han sitt svärd och skulle ta livet av sig när Paulus och Silas stoppade honom, försäkrade de honom att ingen hade flytt.

När han såg detta, föll han ned framför apostlarna och ropade, "… Vad skall jag göra för att räddas"? De svarade: "Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj." (Apg. 16:30-31)

När vi läser det här stället, är det viktigt att komma ihåg att fängelsevakten var på gränsen till att begå självmord, med svärdet i hand. Han var redan vid en omvändelsepunkt - på sina knän, skakande och bruten, framför apostlarna. Så hans hjärta var verkligen förberett för att ta emot Jesus i tro.

Läs mer HÄR

22 sep. 2015

Hebreerbrevet 9 – Kraften i Jesu blodResultatet av Jesu enastående person och enastående tjänst är att Jesus har förlöst ett enastående arv (v.15-17). 


Det arv det talas om här är inte bara livet efter döden, utan framför allt ett liv före döden. Ett arv som gäller för oss här och nu. Kraften i ett testamente blir förlöst i det ögonblick den som upprättat testamentet dör (v.16-17).


A - Översikt över Hebreerbrevet 9
v.1-10 Gudstjänsten i det gamla förbundet. Tabernaklets uppbyggnad. Offertjänsten i tabernaklet. Föreskrifter för rening.
v.11-28 Karften i Jesu blod. Kristi tjänst som överstepräst. Vårt eviga arv. Jesus ska komma tillbaka.


B – Kommentarer Hebr 9
v.1-10 Gudstjänsten i det gamla förbundet
Tabernaklet var indelat i tre avdelningar:
Förgården med offeraltaret och reningskaret.
Det heliga, dit bara prästerna hade tillgång
Det allraheligaste, det inre rummet. Dit fick bara översteprästen gå in en gång om året. Mellan det heliga och det allraheligaste fanns förlåten, en tjock tygvävnad som skiljde de båda rummen åt.

v.11-28 Kraften i Jesu blod
(Längst ned på sidan kan du lyssna på sången "The blood will never loos its power" - Blodet ska aldig förlora sin kraft)
I de sju första kapitlen i hebreerbrevet ligger huvudvikten på det enastående med Jesu person. Det talas om hur mycket större Jesus är än alla andra. Från och med åttonde kapitlet flyttas huvudvikten från Jesu enastående person till Jesu enastående tjänst.

I kapitel åtta talas det om att
-Jesu prästtjänst står mycket högre än alla jordiska prästtjänster
-det nya förbundet, som är resultatet av Jesu prästtjänst, är mycket större än det gamla förbundet

I kapitel nio och fram till 10:18 talas det om
-hur mycket större Jesu offer är jämfört med alla offer i det gamla förbundet
-hur mycket större frälsande och renande kraft det finns i Jesu blod jämfört med blodet från bockar och oxar

Resultatet av Jesu enastående person och enastående tjänst är att Jesus har förlöst ett enastående arv (v.15-17). Det arv det talas om här är inte bara livet efter döden, utan framför allt ett liv före döden. Ett arv som gäller för oss här och nu. Kraften i ett testamente blir förlöst i det ögonblick den som upprättat testamentet dör (v.16-17).

Jesus har dött, en gång för alla. Arvet är förlöst. Du tillhör arvtagarna. Du är rik!


C – Uppgifter för självstudium eller samtal
v.1-9
1/Försök att finna information om de olika sakerna som hör ihop med tabernaklet och vilken funktion de hade i det gamla förbundet. (Ta hjälp av bibelhänvisningarna till det Gamla Testamentet som står längst ned på sidan)

2/Vilken funktion hade blodet det gamla förbundet?
-vers 7
-den första påsken (2 Mos 12)
-Försoningsdagen (3 Mos 16)

v.11-28
3/Vilken funktion har blodet enligt vers 12? Vad innebär det?

4/Vilken funktion har blodet enligt vers 14? Vad innebär det?

5/Vilken funktion har blodet enligt vers 18 och v.20? Vad innebär det?

6/Vilken funktion har blodet enligt vers 22? Vad innebär det? (Jämför 1 Joh 1:9)

7/Vilka saker i arvet är det som blir förlöst för oss genom Jesu död och uppståndelse? (Se också Ef 1:3-14)

8/Vilket framtidshopp presenteras i v.28?

Vers för eftertanke och memorering
Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger.
v.11