31 jan. 2023

Elias: ”Mötet med Jesus öppnade en helt ny värld”

 


(Bildtext: ”Evangelium. Goda nyheter. När det låter för bra för att vara sant, då snuddar vi vid verkligheten”, säger Elias. Text och foto: Anelle Rulander Egserius)

Han gick från att vara övertygad om att det inte finns en Gud, till att i dag leva ett liv överlåtet till Jesus. Elias Isenstierna beskriver en resa som överträffat alla hans förväntningar.

– Jag hade en tanke tidigare om att ett kristet liv var tråkigt, men det försvann ganska snabbt ut genom fönstret. Jag har aldrig haft ett mer spännande liv än sedan jag blev troende.

Läs mer här: 
https://www.varldenidag.se/ung/elias-motet-med-jesus-oppnade-en-helt-ny-varld/repvjz!vhtubARi1moSYylAbIKZnA/

Dagens andakt, den 31 januari

”Lovsång tillkommer dig, o Gud… vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig när och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel” (Ps 65:2-5)

Äkta lovsång gör någonting med de människor som hör den. Många gånger har vi fått vara med om att människor blivit djupt berörda av just lovsången. En kvinna ropade rakt ut mitt under lovsången: Vad håller ni på med? Jag orkar inte sitta här och höra på er. Och så rusade hon ut från rummet. En stund senare hade den här kvinnan blivit frälst.

Vid ett annat tillfälle hade vi gudstjänst på Island. En svensk utbytesstudent kom in på mötet. Hon hade aldrig tidigare varit på ett kristet möte, men följde med en vän. Efter 25 minuters lovsång måste hon lämna mötet. Hon stod inte ut. Hennes vän berättade efteråt att hon bara grät och grät och grät. Hon sa till sin vän: ”Jag har aldrig sett så många glada människor och det gjorde så ont”. Jag ber om att hon nu har funnit vägen till Jesus så att hon kan vara med i lovsången. Själv vill jag fortsätta att sjunga!

BÖN

Tack Herre för att vi får sjunga lovsånger och upphöja ditt namn bland människor. Tack för att du verkar med din helige ande och rör vid de djupaste strängarna i människor när vi som känner dig hyllar dig.

VAD ÄR DITT NAMN? – 1 Mos 32


Bibelläsning: Första Moseboken 32

Läs bibeltexten här

"Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob". Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat." (1 Mos 32:27-28 FB)

"Då sade han till honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Jakob". Han sade: "Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat." (1 Mos 32:27-28 FB)

På den tiden och på det språket betydde namnet Jakob "den som bedrar". Och Jakobs liv hade verkligen blivit som namnet. Han fick fly från sin bror Esau. Därefter fick han fly från sin morbror Laban. Men den han egentligen ville fly från var sig själv.

Har du upplevt att du inte längre vill vara dig själv? Det gjorde Jakob, men han kunde inte ändra på sig. Inte förrän han i mötet med Herren Gud får höra orden "Du skall inte längre heta..."
Där fick Jakob lägga ifrån sig sin gamla identitet och ikläda sig ett nytt namn. Ett nytt namn som berättade om ett möte med Gud.

Det är det Nya Testamentet handlar om. Jesus möter människor med brustna identiteter. I mötet med Gud blir de upprättade och får en ny identitet. Här är bara några exempel på människor som fick lägga av sin gamla identitet och börja om med en ny identitet: en blind tiggare, en kvinna som begått äktenskapsbrott, en publikan, en rövare på korset.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad är det namn Gud vill sätta på dig? Fråga honom och kom sedan ihåg det namn han satt på dig.

________________


Översikt: 

- Vers 1-21  
Jakob förbereder sig för mötet med Esau. Han delar upp sitt folk och sina tillgångar i två grupper, så att åtminstone en kan överleva. Jakob sänder också tre omgångar med gåvor i förväg för att blidka sin bror Esau

- Vers 22-32  
Jakobs brottningskamp med Gud. Jakob fick lägga av sitt gamla namn Jakob (den som bedrar), och fick det nya namnet Israel (han som alltid håller sig nära Gud)

Kommentar: 
I sin kamp med Gud insåg Jakob hur han syndat mot sin bror. Där i den nattliga kampen grät Jakob och bad om nåd (Hos 12:4).

Gud mötte honom och gav honom ett nytt namn som ett tecken på en nystart i Jakobs liv. Det nya namnet kan också betyda "han som kämpat med Gud".

I fortsättningen används båda namnen, Jakob och Israel. Jakob är hans namn enligt naturen och Israel betecknar en andlig ställning som intas genom tron. 

Gud gav flera personer i Bibeln nya namn för att markera den förändring som Gud hade åstadkommit (Abraham, Sara, Jakob, Petrus).

Till eftertanke:
Ett av de många tillfällen i Bibeln där Gud ger någon ett nytt namn kan vi läsa om i Uppenbarelseboken 2:17 "Och jag ska ge honom en vit sten, och på den stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får den"

- Vad är det namn Gud vill ge dig? Fråga Gud, vänta på svar och kom sedan ihåg det namn han givit dig.

- Du kan också finna en liten vit sten som du kan bära med dig i fickan. Stenen kan hjälpa dig att komma ihåg vem du är. Och det är bara du och Gud som vet om vilket namn stenen symboliserar.

30 jan. 2023

TA GUD PÅ ORDEN - Del 10

 


Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".  En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"

- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Detta är det elfte inlägget i serien. De tidigare inläggen i serien kan du läsa HÄR.

Här kommer det sista inlägget i serien "Ta Gud på orden". Här får du vårt bästa tips på hur du kan både läsa och höra vad Gud vill säga i sitt ord.

_____________________

Vårt bästa bibelläsningstips 

Du behöver en Bibel, en anteckningsbok och något att skriva mer.

1/ Läs ett kapitel om dagen.
Läs fortlöpande och läs igenom en bibelbok åt gången.

2/ Skriv ned vad som "talar" till dig då dy läser kapitlet.
Ibland kanske du måste läsa kapitlet flera gånger innan du hittar något som verkligen "står fram".
Det kan vara ett löfte, en förmaning, en bön eller en uppmaning. Någon gång kanske kapitlet väcker tankar hos dig som inte direkt är uttalade i kapitlet.

3/ Plocka ditt "manna" från kapitlet.
Israels barn fick under ökenvandringen manna att äta varje dag. En speciell portion just för den dagen. Vi ber i FaderVår "giv oss idag vårt dagliga bröd". Det handlar inte bara om maten vi äter utan också om det gudsordet vi äter varje dag för att överleva andligen.
Du får tro att i just det kapitel du läser finns det något som Gud vill säga just till dig för just den här dagen. Nästa gång du läser samma kapitel kanske Gud ger dig något helt annat att tugga på för den dagen.
Plocka ditt manna utifrån det du skrivit ned och formulera ditt manna så kort att du kan lära det utantill så att du kan tugga på det under dagen.
Repetera det middag och kväll.

Om du vill kan du dessutom skaffa dig en bibelläsningsvän. Läs samma kapitel och fråga varandra varje dag: "Vad är ditt manna för dagen?" Om ni inte träffas dagligen kan ni fråga varandra per telefon, SMS eller e-mejl.

Lyssna - Gud talar - Ta Gud på orden

Dagens andakt, den 30 januari

”Gud har köpt er och priset är betalt; bli inte slavar under människor.” (1 Kor 7:23) 

Inom fastighetsjuridiken finns det något som kallas för ”dolda fel”. Vid en försäljning av en fastighet är det alltid så att säljaren har upplysningsplikt och köparen har en långt gående undersökningsplikt. Om köparen efter köpet kommer på att det fanns fel, som han borde ha upptäckt innan han köpte huset, får han själv stå för kostanden att rätta till felet. Om det däremot var ett fel på huset som var omöjligt att upptäcka både för säljaren och för köparen, så är det ett ”dolt fel” och säljaren får stå för kostnaden att reparera skadan.

Bibeln säger att vi kristna är köpta och priset är betalt. Förut ägde vi oss själva, men Jesus har köpt oss och nu tillhör vi honom. Skillnaden mellan en fastighetsaffär och frälsningen i Jesus Kristus är att det inte förekommer några dolda fel. Han vill att vi ska bekänna för honom alla våra fel och brister, men sedan köper Herren oss sådana som vi är. Och an tar fullt ansvar för att reparera alla kända och alla dolda fel.

BÖN

Tack Jesus för att jag får tillhöra dig idag. Tack för att du läker och upprättar det som är trasigt i mig och du står för alla kostnaderna. Hjälp mig att ge din helige Ande fritt tillträde till det som är ditt.

PÅ FLYKT FRÅN SIG SJÄLV – 1 Mos 31


Bibelläsning: Första Moseboken 31

Läs bibeltexten här

"Och Jakob smög sig i väg från arameen Laban utan att låta honom märka att han tänkte fly. Han bröt upp och flydde med allt han hade och gick över floden och ställde sin färd mot Gileads berg." (1 Mos 31:20-21 FB).

"Och Jakob smög sig i väg från arameen Laban utan att låta honom märka att han tänkte fly. Han bröt upp och flydde med allt han hade och gick över floden och ställde sin färd mot Gileads berg." (1 Mos 31:20-21 FB).

Jakob flyr från Laban. bara några kapitel tidigare hade han flytt till Laban (1 Mos 27:43). Det började bli ett livsmönster för Jakob att leva så att han behövde fly undan vad han ställt till med. Kanske var problemet Jakob själv.  Och om det var Jakob själv som var problemet fick han uppleva att man inte kan fly bort från sig själv, oavsett hur fort man springer.

Först i nästa kapitel hade Jakob ett genomgripande möte med Gud och fick sitt liv förvandlat. Då kunde han sluta fly.

Vi kan kanske också ibland uppleva att vi skulle vilja fly bort från oss själva. Att vi är trötta på att vara oss själva och vill börja om på nytt. I mötet med Herren kan det ske. Han möter oss där vi är. Och då vi kapitulerar och lägger våra liv i Guds händer förvandlar han oss (även om vi tycker att det går långsamt ibland) till den person han har avsett att vi ska vara.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Börja om med ditt verk i mitt liv

________________


Översikt:

- Vers 1-21  
Jakob flyr från Laban
- Vers 22-42  
Laban sätter efter Jakob. På natten talar Herren till Laban i en dröm och säger att han inte får skada Jakob
- Vers 43-55  

Laban och Jakob sluter förbund och skiljs försonade med varandra

Kommentar:

Då Jakob och hans folk i hemlighet flydde från Laban, Gick Rebecka in och tog med sig sin fars husgudar. Att ha husgudar var vanligt på den tiden och vi läser att Laban var väldigt angelägen att få dem tillbaka och sökte igenom alla Jakobs tillhörigheter för att finna dem.

   Efter att Jakob fått sitt livsförvandlande möte med Gud, gjorde han sig av med husgudarna som Rakel tagit med sig från sin far (1 Mos 35:2). 

   I Gamla Testamentet finns fler exempel på att man rensade ut husgudarna då man omvände sig till Herren (2 Kung 23:24).

Till eftertanke: 

Det finns i kapitlet exempel på att det inte bara var med döttrarna som Laban hade lurat Jakob. Laban hade ändrat Jakobs lön tio gånger (vers 7 och 41).

- Vad anser du om Jakobs flykt från Laban? Handlar han rättfärdigt? Tror du att Jakobs fruktan för Laban var befogad (vers 31)? 

- Finns det saker i mitt liv som fungerar som "husgudar", som tar den plats i mitt liv som Jesus skulle ha? Ägodelar, vanor som "binder" mig, maktpositioner, tidsanvändning?

29 jan. 2023

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 29 januari

 

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Jag läser mycket nu förtiden. Förra helgen då jag la ifrån mig en färdigläst bok satt jag och funderade på vilken bok jag skulle börja läsa. Innan jag gick fram till bokhyllan hade jag bestämt mig för att läsa "Mannen som väckte ett folk" författad av Nils Hydén. Jag har läst den tidigare men jag fick lust att läsa en bok om de gamla väckelsepredikanterna. Boken handlar om John Wesley och tiotusentals människor har blivit väckta och frälsta genom hans liv och förkunnelse. 
Boken gavs ut innan jag var född har blivit ganska gammal nu (vilket också gäller mig). Det är en så gammal bok att det inte går att läsa den innan man sprättar upp sidorna med en papperskniv.

På det första uppslaget finns en liten etikett inklistrad i boken med texten: "Peter Baronowsky. Med tack för god insats i söndagsskolan 1967. Stockholms 6:e kår".
Jag har inget minne att jag gjorde en insats i söndagsskolan på den tiden och om jag gjorde det betvivlar jag på att den var så god eftersom jag, då jag ser mig tillbaka, skulle vilja beteckna mig som kulturell frälsningssoldat under den tiden. Det vill säga att jag såg ut som en frälsningssoldat och gjorde det en frälsningssoldat skulle göra utan att själv ha en levande tro på Gud eller gemenskap med Jesus (jag gjorde nog dessutom en del saker som en frälsningssoldat inte ska göra).

Den rörelse som växte fram genom John Wesleys förkunnelse kallades för Metodisterna. Namnet fick de på grund av att de var så metodiska i sitt utövande av sin tro. Wesley själv gick upp klockan fyra varje morgon för att läsa Bibeln och be. Han skrev också noggrant en dagbok om sitt liv och gemenskap med Herren.

Wesley själv antyder i boken en varning att vi inte ska fastna i en metod. Det är lätt att vi dyrkar metoden mer än att verkligen leva beroende av Guds ledning och kraft i sitt liv. Wesley reste ut med båt till Amerika för att evangelisera bland indianerna men indianerna mötte han aldrig. Han kom inte längre än till Amerikas ostkust och blev där ledare i en kyrka. Men det slutade inte så bra. Han fick närmast fly långt från hemmet för att komma med en båt tillbaka till England.

Under en lång tid i England var han deprimerad och såg hela amerikaresan som ett stort misslyckande. Vändpunkten för Wesley var då han besökte en gudstjänst i en liten församling i London. Där mötte han Gud på ett dramatiskt sätt och blev fylld med den Helige Ande. Wesley betecknade sin Amerikaresa som ett arbete i egen kraft och nu skulle han tjäna i den Helige Andes kraft och det var så väckelsen började.

Lärdomen i detta, enligt Wesley, är att det är bra med rutiner och metoder, men det är ännu viktigare att tjäna i den Helige Andes kraft.

Veckan i övrigt ("vi" betyder Rut och jag i de fyra första punkterna):
- i tisdags hade vi samling för "Hemgruppen" hemma hos oss.
- på onsdagen åkte vi en längre biltur för mentorssamtal,
- på torsdagen var vi på övningen med hornmusikkåren,
- på lördagen medverkade vi praktiskt på en "Familjefest" på kåren,
- nu är det söndag och idag har vi ett gemensamt möte för kårerna i Uppsala, Sala, Västerås och Örebro. Mötet börjar klockan 15:00. Det är bäst att komma i tid för att få en bra sittplats.

Med önskan om en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky
Dagens andakt, den 29 januari

 

”Summan av ditt ord är Sanning…”

För en tid sedan besökte vi Moskva, och vi var med om en kort sightseeingtur i staden. I ett stånd köpte jag en av de berömda ryska dockorna. Dessa trädockor är vackert målade och går att ta isär. Inuti dockan finns en lite mindre docka, som ser likadan ut. Inuti den dockan finns det en ännu mindre docka osv. Jag tror att det är sju dockor allt som allt  i min, och den innersta dockan är en ljuvlig liten skapelse av rent trä.

När jag ser på min ryska docka tänker jag på Bibeln, Guds ord. Jag har lärt mig att den är som en rysk docka. När jag läser en vers kan den tala till mig på ett speciellt sätt. Nästa gång jag läser versen upptäcker jag ett helt nytt djup i versen som jag inte såg tidigare. Sådan är Bibeln. Det finns alltid nya djup att upptäcka, nya dockor innanför de dockor som vi redan sett. Och längst där inne – dit ingen människa ännu nått finns Sanningen, den djupa rena.

BÖN

Herre, tack för att det alltid finns nya djup att upptäcka i ditt ord. Hjälp mig att handla på den förståelse jag har för ordet idag, men ständigt förvänta att du ska avslöja något nytt för mig framöver.

VISIONERA – 1 Mos 30

Bibelläsning: Första Moseboken 30

Läs bibeltexten här

"Sedan lade han käpparna som han skalat i rännorna eller vattenhoarna, så att djuren hade dem framför sig när hjordarna kom för att dricka. De brukade para sig när de kom för att dricka. När djuren parade sig vid käpparna blev djurens avkomma strimmig, spräcklig och brokig."  (1 Mos 30:38-39 FB)

I 1 Mos 30 möter vi den något underliga berättelsen om hur Jakobs hjord växte sig stor. Jakob hade ingått ett avtal med Laban om att alla djur som var spräckliga eller strimmiga skulle tillhöra Jakob. Jakob gjorde så att djuren hade de spräckliga pinnarna framför sig då de parade sig. Resultatet blev spräckliga och strimmiga djur.

Det är viktigt för våra liv vad vi ser framför oss. Ser vi bara bekymmer, tillbakagång och elände är det stor risk att det blir så.

Men om vi låter Herren fylla våra tankar med det han tänker om en framtid och ett hopp så finns det stora möjligheter att det vi ser framför oss är det som kommer att ske.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre, fyll mina tankar med visioner från dig och hjälp mig att hålla visionen levande så att den blir riktningsgivande för mina tankar, mina ord och mina handlingar.

_________________


Översikt:

- Vers 1-24 
Här producerar Jakob söner på löpande band. I förra kapitlet födde Lea söner. I detta kapitel tar Rakel hjälp av sin slavflicka Bilha. Lea tar hjälp av sin slavflicka Silpa. Lea föder fler barn och till slut föder Rakel egna barn.

- Vers 25-43 
Jakob lurar Laban och blir rik.


Kommentar:

Ja, nu är det många namn att hålla reda på. Vi tar hjälp av släkttavlan igen för att få alla namn på rätt plats:

Till eftertanke:

Berättelsen om Jakob talar om att det vi ser framför oss, visionerar, kan vara med och styra framtiden.
I kapitel fem talade vi om en man som hette Henok. Hans namn finns i en släkttavla med en lång uppräkning av namn. Det är bara namnen som står i uppräkningen, men om Henok står det också "Han vandrade med Gud".
- Vad skulle du vilja bli ihågkommen för?
- Vem vill du vara?
- Fråga Gud vem han vill du ska vara. Skriv ned dina tankar om vem du tror Gud vill att du ska vara. Skriv upp det. Läs det ofta. Fyll dina tankar med det och låt det namnet påverka dig i dina beslut och i hur du lever.

28 jan. 2023

Inför söndagen. Tema: JESUS ÄR VÅRT HOPP


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
1 Kung 17:1-6
1 Tisbiten Elia, som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab: "Så sant Herren, Israels Gud, lever, honom som jag tjänar: Under de här åren skall varken dagg eller regn falla, om inte jag säger det."
2 Och Herrens ord kom till honom: 
3"Gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan. 
4 Du skall dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att ge dig att äta där."
5 Då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick till bäcken Kerit öster om Jordan och stannade där. 
6 Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på aftonen, och han drack ur bäcken.

FRÅN BREVLITTERATUREN
2 Tim 1:7-10
7 Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 
8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. 
9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet 
10 och som nu har blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.

FRÅN EVANGELIERNA
Matt 14:22-23
22 Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och före honom fara över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. 23 Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll, var han ensam där. 

FRÅN PSALMERNA
Ps 107:28-32

 • 28 Men de ropade till Herren
 • i sin nöd
 • och han förde dem ut
 • ur deras trångmål.
 • 29 Han stillade stormen
 • och böljorna omkring dem tystnade.
 • 30 De gladdes över
 • att det blev stilla,
 • och han förde dem till den hamn dit de ville.
 • 31 Må de tacka Herren för hans nåd,
 • för hans underbara gärningar mot människors barn,
 • 32 må de upphöja honom
 • i folkets församling
 • och prisa honom där de äldste sitter.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Dagens andakt, den 28 januari

   

  ”Idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan.” (Heb 4:7) 

  Det finns många berättelser om heliga människor i historien, kvinnor och män, som i Guds namn uträttat storverk för fattiga och sjuka. Det var människor som såg nöden runt dem och gjorde något åt den. Vi tror ibland att människor, som varit stora och berömda för sina insatser på det här området har haft speciella företräden eller en speciell gåva eller läggning.  Men sanningen är att de var vanliga människor. Många av dem hade en svår bakgrund själva med sig i bagaget. De identifierade sig med Jesu och utgav sig helt i tjänsten för andra. De var med och bar bördan av världens synd på sina axlar. När Samuel Brengle mötte William Booth under hans krafts dagar sa han ”Där är den man som (nu) bär den tyngsta bördan av världens synd”.

  Det finns en risk att vi idag sitter och väntar så länge, på att rätt tillfälle ska dyka upp, eller att omständigheterna ska lägga sig tillrätta, att vi aldrig kommer iväg och uträttar något alls för Guds rike. Det finns alltid något att skylla på: att jag har fel bakgrund, att jag är för blyg, att jag inte har de rätta kunskaperna eller den rätta läggningen, att jag måste göra något annat eller bara att jag inte orkar just nu. Allt det där gör att vårt hjärta förhärdas, att det blir hårt, så att vi inte längre berörs av andra människors smärta.

  BÖN

  Jesus hjälp mig idag att vara uppmärksam när du talar till mig, och att omedelbart handla på din ledning. Öppna mina ögon så att jag ser nöden runt mig och ge mig modet att handla.

  HERREN SER – 1 Mos 29


  Bibelläsning: Första Moseboken 29
  Läs bibeltexten här

  "Men när HERREN såg att Lea var försmådd" (1 Mos 29:31 FB)

  Laban hade lurat Jakob och gett honom Lea till hustru i stället för Rakel. Jakob älskade Rakel mer än Lea (vers 30) och Lea blev försmådd.

  Flera gånger i Gamla Testamentet möter vi detta uttryck: "När Herren såg...". Det handlar om att Gud ser den som lider och har det svårt, även om ingen annan ser det.

  Vi möter alla olika slag av lidande i livet. Lidandet är ojämnt fördelat och ofta kan vi tycka att livet är orättvist.

  I sådana stunder är det gott att veta att Herren ser och lider med den som lider. Han hör de lidandes böner och han griper in i sin tid. Då kanske han säger något liknande det som han sa till sitt folk då de utsatts för mycket lidande: "HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande.  Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung" (2 Mos 3:7-8 FB)

  - Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ser

  _________________

  Översikt kapitel 29:
  - Vers 1-14 
  Jakob kommer till Laban och möter Rebecka.
  - Vers 15-30 
  Jakob arbetar sju år för att få gifta sig med Rebecka. Laban lurar Jakob och för in Lea i tältet på bröllopsnatten. Jakob får då även Rebecka tll hustru mot löfte att arbeta ytterligare sju år.
  - Vers 31-35 
  Lea föder söner åt Jakob

  Kommentar:
  - Då Laban möter Jakob säger han "Du är verkligen av samma kött och blod som jag" (vers 14). Detta visar sig ha en dubbel innebörd:
  1/ de kommer från samma släktbakgrund
  2/ Jakob betyder "den som bedrar" och det är på grund av att han lurade sin far och sin bror på förstfödslorätten som han flyr till Laban. Här möter Jakob en bedragare "av samma sort". Det visar sig då Laban lurar Jakob att ingå äktenskap med en annan dotter än den han lovat.

  - Löftet till Abraham
  (Från studiehäftet Gamla Testamentets historia/Baronowsky)

  Då Herren kallade Abraham och slöt ett förbund med honom fick Abraham förbundslöften för framtiden. Dessa löften har sedan upprepats och följt Abraham och hans ätt genom historien genom generationerna. Förbundslöftena innehåller huvudsakligen tre delar. Abraham fick löfte om:
  -En son  (1 Mos 15:4;  17:6;  18:10)
  -Ett stort folk  (1 Mos 12:2;  17:5;  18:18)
  -Ett land  (1 Mos 12:7;  13:14-15;  17:8)

  En son
      Abraham hade fått löfte om en son. Men åren gick och Abraham och Sara fick inga barn. Sara hade en slavinna som hette Hagar, och Sara föreslog att Abraham skulle gå in till henne, för att Sara på det sättet skulle få en son genom sin slavinna.

      Hagar blev med barn, födde en son och han fick namnet Ismael. Då Abraham var 99 år kom Herren en gång till och gav löftet om en son som Abraham skulle få tillsammans med sin hustru Sara. Herren uppfyllde sitt löfte, även om det mänskligt sett var omöjligt för dem att få barn i den åldern. Sonen föddes och fick namnet Isak.

      Löftet om en speciell son, löftets son, som skulle bli till välsignelse för alla folk, bärs sedan vidare genom GT och blir senare uppfyllt ännu en gång genom Jesus Kristus.

  Ett stort folk
      Herren lovade att Abraham skulle bli far till ett stort folk. Lika talrikt som sanden på marken (1 Mos 13:16), och lika talrikt som stjärnorna på himlen (1 Mos 15:5).

     Gud har uppfyllt sitt löfte:
  -Genom Ismael är Abraham far till alla miljoner araber
  -Genom Isak är Abraham far till alla miljoner judar
  -Genom Kristus är Abraham far till alla miljoner kristna

  ”Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn.” (Gal 3:7)
  ”Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.” (Gal 3:29)

  Ett land
      Herren hade också gett Abraham löfte att han och hans ätt skulle få ett speciellt land, Kanaan, löftes land. Genom världshistorien kan vi se hur detta löfte uppfylls upprepade gånger.

  1. Först fick Abraham själv landet då han fick order om uppbrott från Ur för att bege sig till Kanaan.

  2. Många hundra år senare är judarna ett slavfolk i Egypten. Genom Moses och Josua ger Gud dem landet tillbaka.

  3. Många hundra år efter det blir judarna bortförda till fångenskapen i Babylon. Ännu en gång uppfyller Guds sitt löfte och folket får återvända ´hem´ och bygga upp sitt land.

  4. I generationen efter Jesus gör judarna ännu en gång uppror mot ockupationsmakten, Romarriket. Upproret slås ned och judarna skingras ut över hela jorden.

      I GT kan vi se många profetior som beskriver hur detta löfte uppfylls gång på gång (skrivet över tusen år i förväg):

  -”HERREN skall sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra” (5 Mos 28:64)
  -Där kommer folket att få utstå mycket lidande (5 Mos 28:65-67)
  -Men Gud ska bevara dem som ett folk trots att de inte lever samlade i ett land (3 Mos 26:44)
  -Och ”HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. HERREN, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det.” (5 Mos 30:3-5)
  -Det står till och med beskrivet i GT på vilket sätt judarna ska återvända till sitt land. På havet och i luften, de ska komma  ”lika duvor som flyger till sitt duvslag.” (Jes 60:8-9)

      Århundradena gick och först på 1900-talet var det tekniskt möjligt att komma till Israel ´luftvägen´. Under 1900-talet återvänder många judar till ett land där deras förfäder bodde mer än 1.800 år tidigare. År 1948 blev Israel igen en nation. Gud hade inte glömt sitt löfte till Abraham.

  Till eftertanke:
  - Hur tänker du om att "Herren ser"? Känns det hotande eller känns det tryggt och beskyddande?
  - Då du är medveten om att Herren ser, hur påverkar det ditt dagliga liv?

  27 jan. 2023

  TA GUD PÅ ORDEN del 9  Uttrycket "
  ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".  En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"

  - Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
  - Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!
  __________________________________________________ 

  LOGOS och RHEMA

  Då Jesus definierar vem som verkligen är hans lärjunge säger han så här: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31) 

  En lärjunge är alltså en som inte bara läser Guds Ord då och då, utan en som förblir i Ordet. Det grekiska ordet som används här är "Logos". Vad betyder det då att förbli i Ordet? Det betyder antagligen att tänka på det och tugga på det. Ungefär som den salige mannen i den första psalmen i Psaltaren: Den salige mannen "har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt" (Ps 1:2)

  Lite längre fram i samma kapitel står det också om ordet, men här använder den grekiska texten inte "Logos" utan "Rhema". Där står det "Den som är av Gud Lyssnar till Guds Ord" (Joh 8:47).

  Det är tydligen skillnad på att läsa Guds ord (Logos) och att lyssna till Guds ord (Rhema). Man skulle kunna säga att Logos är hela Guds ord. Vi kan förbli i ordet genom att läsa det när vi vill. Men ibland händer det om vi verkligen läser "lyssnande" att Gud talar till oss genom bibelordet eller genom de tankar bibelordet ger oss. Då är det ett Rhema, ett personligt tilltal från Gud till mig i min speciella situation.

  Logos är alltså Guds Ord Bibeln. Rhema är då Gud talar till mig personligen. Bibelordet är Guds tal till mänskligheten genom alla tider och alla kulturer, Men Rhema är då Gud bemödar sig att ge mig ett personligt tilltal.

  Kan Gud till och med säga något annat till mig än vad orden egentligen betyder? Ja, det kan naturligtvis inte vara ett budskap som strider emot Guds Ord, men ibland kan Gud säga något alldeles speciellt personligt till mig genom ett bibelord som egentligen handlar om något annat.

  Här kommer ett exempel hämtat från en av mina böcker TOLKNINGSBOKEN:
      "Ibland kan det hända att den helige Ande talar rakt in i vår aktuella konkreta situation och ger oss ett budskap som är personligt riktat till oss och som inte är giltigt för någon annan människa någon annan gång.
      Wilfred Stinissen skriver i sin bok Ordet är dig nära att en människa ”i en viss text upptäcker en dold betydelse som Gud lägger där för henne personligen, utan att den finns direkt i den bokstavliga betydelsens förlängning.” Stinissen säger vidare att en sådan tolkning inte kan betraktas som verklig exeges men ”att Gud ger denna betydelse till en bestämd människa men inte till hela kyrkan.”
      Då Rut och jag stod inför valet att flytta till Norge upplevde jag ett sådant tilltal. Jag hade blivit erbjuden en tjänst som lärare i kristen ledarträning på Jelöy Folkhögskola i Norge. Jag var tvungen att ge ett snabbt svar på erbjudandet. Skulle vi sälja vårt hus, säga upp oss från våra arbeten och flytta till Norge, där vi inte kände en enda människa?
      Dessutom väntade Rut vårt tredje barn som beräknades födas samtidigt som det skulle vara aktuellt att flytta.
      Den kvällen då vi var tvungna att bestämma oss tog jag en lång promenad och hade ett samtal med Gud. Jag sa till Gud att då jag kom hem skulle jag sätta mig ned och läsa Bibeln på det stället som jag var på i min dagliga Bibelläsning. Om jag i det första kapitlet jag läste fick en klar anvisning att åka till Norge så skulle det vara mitt beslut.
      Jag kände mig ganska trygg med den uppgörelsen. Det finns inte så många Bibelversar som handlar om Norge.
      Då jag satte mig ned att läsa mitt kapitel i Bibeln så läser jag följande text: ”du blir ju inte sänd till ett folk med obegripligt språk…vilkas tal du inte förstår.” (Hes 2:5-6)
      Jag är medveten om att den texten objektivt sett inte betyder för alla människor att de ska åka till Norge. Men för mig, i min konkreta situation och som svar på min konkreta fråga så var det en klar signal: ”Åk!” (sid.42-43)"

  Dagens andakt, den 27 januari

   

  ”Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd… Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.” (Joh 16:8-11,13-14 FB) 

  Ibland kan det kännas som att världens evangelisering hänger bara på mig och då kan jag känna mig tyngd till marken av alla krav. Men när jag läser ett bibelord som dagens, blir jag uppmuntrad och får ny kraft att bidra med det lilla jag kan, när och som Gud vill. Då ser jag klart att Gud låter mig gå i förberedda gärningar om jag bara samarbetar med honom.

  Det är inte jag som ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Det är den helige ande. Han är också den som ska föra mig och alla som vill in i hela sanningen.

  BÖN

  Tack att jag får vila i förvissningen om att din helige Ande vill leda mig dag för dag. I vissa sammanhang leder du mig att tiga, i andra att tala. Gör mig lyhörd för den helige Andes röst i mitt inre idag.

  HERREN ÄR HÄR – 1 Mos 28
  Bibelläsning: Första Moseboken 28
  Läs bibeltexten här

  "När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: "HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte." (1 Mos 28:16 FB)

  Jakob var på flykt undan sin bror Esau. På natten hade han en dröm om en stege upp till himlen där änglar steg upp och ned.

  Änglarna som klättrade upp har förmodligen till uppgift att ta med sig vår oro och våra bekymmer. Änglarna som stiger ned har förmodligen med sig Herrens välsignelse.

  Då Jakob vaknade förstod han något som han inte förstått tidigare: Herren var närvarande på den platsen där han var!

  Många gånger kan vi också glömma att Herren finns närvarande i våra vardagliga situationer och vi får säga som Jakob: "Herren är verkligen på denna plats".

  De gånger då vi förstår och inser att Herren är närvarande förändras vår vardag. Och kanske skulle vi tänka, säga, handla annorlunda om vi var medvetna om Herrens närvaro i våra vardagssituationer.

  - Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är här!

  _________________

  Översikt kapitel 28:
  - Vers 1-5  
  Rebecka övertalar Isak att skicka bort Jakob till Laban som var Rebeckas bror.
  - Vers 6-9  
  Esaus reaktion på det som händer
  - Vers 10-19  
  Jakobs dröm på väg till Laban. I drömmen förnyar Herren förbundslöftet till Jakob om att bli ett stort folk.
  - Vers 20-22  
  Jakob ger ett löfte till Gud, reser en sten, och lovar att ge Herren tionde av allt han får.

  Kommentar:
  I drömmen ser Jakob stegen som förbinder himmelen med jorden och änglarna som stiger upp och ned på den. Jesus använder bilden från Jakobs stege om sig själv i Joh 1:51.

  I drömmen förnyar Gud sitt förbundslöfte till Abraham:
  - Löftet om landet
  - Löftet om en stor avkomma
  - Löftet om att alla släkten ska bli välsignade genom hans avkomma (Profetia om Jesus)

  Till eftertanke:

  Nu börjar det bli många namn att hålla reda på i vers 5. Det kan vara bra att repetera familjeträdet igen (Bild 2).

  - Vilka löften gav Jakob till Gud i det nattliga mötet (vers 20-22)?
  - Vilka löften är du beredd att ge till Gud?
  - Har du upplevt en situation med en stark gudsnärvaro som du inte hade väntat dig? Ge exempel.

  26 jan. 2023

  Bibelöversättare: Bibeln är tydlig om samkönat sex

   

  (Bildtext: Grundtexten är tydlig när det gäller sexuella relationer utanför äktenskapet, menar tre bibelöversättare som Världen idag har talat med. Foto: Bernie Meyers/Lightstock)

  - Från Världen idag -

  Medan svenska frikyrkopastorer debatterar vad Bibeln egentligen säger om samkönade sexuella relationer bekräftar flera av Sveriges mest grundtextkunniga bibelöversättare den klassiska kristna tolkningen. Enligt dem är Bibelns texter tydliga med att samkönat sex går emot Guds vilja.

  Världen idag har talat med Sten Hidal, en av huvudöversättarna av Gamla testamentet i Bibel 2000, Svenska folkbibelns huvudöversättare Seth Erlandsson och Svenska kärnbibelns huvudöversättare Jonas Bergsten, för att höra hur de tolkar bibeltexterna. Någon huvudöversättare av Nya testamentet i Bibel 2000, NT81, finns inte kvar i jordelivet.

  Läs mer här: 
  https://www.varldenidag.se/nyheter/bibeloversattare-bibeln-ar-tydlig-om-samkonat-sex/repvko!QrNAIxxY3esD5S753yZUw/

  Dagens andakt, den 26 januari

   

  ”Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren…” (Jes 61:1-2 FB)

  Dagens bibelord har en nästan ordagrann parallell i Lukas 4, där Jesus själv läser och predikar över dessa ord. När han gör det, uppfyller han profetian från Jesaja bok. Det är där i Kapernaums synagoga som profetordet blir verklighet.

  Men Gud hade inte tänkt att det bara skulle vara Jesus själv som uppfyllde den här profetian. Han har tänkt att du och jag också ska vara med och förverkliga den för vår tid. Vi kan få bli smorda, utrustade, till att predika glädje för de ödmjuka och förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Vi får ropa ut frihet för de fångna och befrielse för dem som är bundna. Och för dem som verkligen vill bli fria vill Herren själv låta att nådens år inträda av befrielse och upprättelse.

  BÖN

  Herre lär mig idag att känna igen dem som är ödmjuka och mottagliga för evangeliet. Hjälp mig att älska, men låta bli att predika för de högmodiga och stolta och invänta att du ska göra deras hjärtan mjuka. Hjälp mig att delta aktivt i din befrielsearmé idag.