7 jan. 2023

Inför den första söndagen efter trettondagen. Tema Jesu dop


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jes 43:1-4
1 Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel:
Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min.
2 Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar,
så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd,lågan skall inte bränna dig.
3 Ty jag är Herren, din Gud, Israels Helige, din Frälsare. 
Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe.
4 Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskad av mig, ger jag människor i ditt ställe,folk i stället för ditt liv.

FRÅN BREVLITTERATUREN
Apg 8:14-17
14 Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. 15 Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, 16 eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. 17 Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.

FRÅN EVANGELIERNA
Mark 1:9-11
9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. 10 Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11 Och en röst kom från himlen: "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje."

FRÅN PSALTAREN
Ps 89:20-29

 • 20 På den tiden talade du i en syn
 • till dina fromma och sade:
 • "Jag har lagt hjälp
 • i en hjältes hand,
 • jag har upphöjt en yngling
 • ur folket.
 • 21 Jag har funnit min tjänare David
 • och smort honom
 • med min heliga olja.
 • 22 Min hand
 • skall uppehålla honom,
 • min arm skall styrka honom.
 • 23 Ingen fiende har något att fordra av honom,
 • ingen orättfärdig
 • skall förtrycka honom.
 • 24 Jag skall krossa hans ovänner framför honom,
 • jag skall slå ner dem
 • som hatar honom.
 • 25 Min trofasthet och min nåd
 • skall vara med honom,
 • i mitt namn skall hans horn
 • bli upphöjt.
 • 26 Jag skall lägga havet
 • under hans hand,
 • strömmarna
 • under hans högra hand.
 • 27 Han skall ropa till mig:
 • "Du är min Fader,
 • min Gud och min frälsnings klippa!"
 • 28 Jag skall göra honom
 • till den förstfödde,
 • till den högste
 • bland kungarna på jorden.
 • 29 Jag skall bevara min nåd åt honom för evigt,
 • mitt förbund med honom skall stå fast.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: