14 jan. 2023

Inför söndagen. Tema: LIVETS KÄLLA


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
5 Mos 5:23-27
23 När ni hörde rösten ur mörkret, medan berget brann i eld, trädde ni fram till mig, alla huvudmän för era stammar samt era äldste. 24 Och ni sade: "Se, Herren, vår Gud, har låtit oss se sin härlighet och sin storhet, och vi har hört hans röst ur elden. I dag har vi sett att Gud kan tala med en människa och ändå låta henne leva. 25 Varför skall vi nu dö? Denna stora eld kommer ju att förtära oss. Om vi ytterligare får höra Herrens, vår Guds, röst kommer vi att dö. 26 För vem finns bland allt kött, som har hört den levande Gudens röst tala ur elden, som vi har gjort, och ändå blivit vid liv? 27 Träd du fram och hör allt vad Herren, vår Gud, säger, och tala du till oss allt vad Herren, vår Gud, talar till dig, så vill vi höra det och göra därefter."

FRÅN BREVLITTERATUREN
Heb 2:9-10
9 Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.
10 Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning.

FRÅN EVANGELIERNA
Joh 5:31-36
31 Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt. 32 Det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. 33 Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. 34 Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli frälsta. 35 Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus. 36 Själv har jag ett vittnesbörd som är förmer än Johannes vittnesbörd: de gärningar som Fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.

FRÅN PSALMERNA
Ps 19: 2-7

 • 2 Himlarna vittnar
 • om Guds härlighet,
 • himlavalvet förkunnar
 • hans händers verk.
 • 3 Den ena dagen talar om det
 • för den andra,
 • den ena natten kungör det
 • för den andra,
 • 4 utan tal och utan ord,
 • deras röst hörs inte.
 • 5 De når ut över hela jorden,
 • deras ord når till världens ände.
 • Åt solen har han gjort en hydda
 • i dem,
 • 6 den är som en brudgum
 • som går ut ur sin kammare,
 • den gläder sig som en hjälte
 • att löpa sin bana.
 • 7 Den går upp vid himlens
 • ena ände
 • och går sin kretsgång
 • till den andra. Ingenting undgår dess hetta.
 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)

  Inga kommentarer: