4 jan. 2023

TA GUD PÅ ORDEN del 1


 Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". 
En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

_________________________________

"Hela Skriften är utandad av Gud" (2 Tim 3:16)

Att Skriften är utandad av Gud innebär att den kommer ut ur Guds mun. Bibeln kallas ofta för Guds Ord eftersom orden i Bibeln kommer ut ur Guds mun.

Man kan till och säga att Ordet är Gud själv. Ett av Jesu namn är just "Ordet".
Jesus=Ordet var med i skapelsen: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud" (Joh 1:1). Det fanns alltså något som fanns hos Gud från början och detta något var också Gud.
Jesus=Ordet blir människa. Ordet som fanns före skapelsen blir människa och kommer till oss på jorden. "Och Ordet blev kött och bodde bland oss" (Joh 1:14).
Jesus=Ordet ska komma tillbaka. Vid Jesu himmelsfärd får lärjungarna budskapet: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen" (Apg 1:11). Detta är verkligen ett huvudtema i Nya Testamentet. Jesus talar om det, Paulus talar om det, Petrus talar om det, Johannes talar om det, ja alla som som säger något i Nya Testamentet talar om det: Denne Jesus ska komma tillbaka!

I Uppenbarelseboken kan vi läsa om Jesu återkomst till jorden. Vi kan läsa om vad som kommer att hända vid Jesu återkomst. Himlen öppnas och han kommer på en vit häst och dömer och strider i rättfärdighet (Upp 19:11). "Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och det namn han har fått är:....." Kan du gissa vilket namn han fått? Ja du har rätt. "...det namn han fått är Guds Ord"

Jesus ser Bibeln som Guds Ord, oavsett vem som skrivit det.
- Då Jesus i Matt 22:31 citerar 2 Mos 3:6 hänvisar han inte till Moses utan till "Vad Gud har sagt er."
- Då Jesus i Mark 12:36 citerar David i Gamla Testamentet (Ps 110:1) säger han att David var driven av Guds Ande.
- Då Jesus frestas av djävulen hänvisar han till Gamla Testamentet som den högsta auktoriteten: "Det står skrivet" (Matt 4:4).
- Då Jesus får en fråga av en laglärd svarar han retoriskt: "Vad står skrivet?" (Luk 10:26).

- Då Jesus talar om den sista tiden säger han att det enda som kommer att bestå är hans ord (=Guds Ord): "Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Matt 24:35).

Summan av allt detta är "Hela Skriften är utandad av Gud" (2 Tim 3:16). Vill du vara med att sprida det Gud vill säga till vår värld idag?

För några veckor sedan samtalade vi med officer som vi besökte. Vi hade talat mycket om Guds Ord på mötena och han hade just läst en bok om att vi måste använda Bibeln mera. Och så säger han eftertänksamt "jag vill viga resten av mitt liv åt Bibeln." Jag vet inte om han menade att han ville läsa Bibeln själv eller om han ville stimulera andra att läsa Bibeln.

Men det uttalandet stannade kvar hos mig i flera dagar och jag tänkte att det vill jag också göra. Jag kom att tänka på att det är ju just det som Gideoniterna gör. Då jag samma dag som jag skriver detta gick på gudstjänst på kåren visade det sig att vi just den söndagen hade besök av Gideoniterna på kåren. Det är dom som delar ut Biblar på hotellrum och i skolor. De firar i år 100 års verksamhet i Sverige och de har hittills delat ut 5,7 miljoner Nya Testamenten i Sverige.

Fråga Gud vad du kan göra för att föra ut Hans Ord till människor. Om Gud inte säger till dig något annat, kan du i alla fall göra samma sak som jag fick göra. Skicka in ett bidrag till Gideoniterna. Varje krona som skänks går oavkortat till att producera nya Biblar att dela ut.

PS
De kommande inslagen i serien TA GUD PÅ ORDEN kommer inte att innehålla reklaminslag.


/PB

Inga kommentarer: