15 jan. 2023

Dagens andakt, den 15 januari

 

Jag skall ge dig sådana domare som du hade förr och rådgivare som i forna tider. Då skall du kallas ”rättfärdighetens borg”, ”den trofasta staden”. Genom rätt skall Sion räddas, genom rättfärdighet de som bo där.” (Jes 1:26-27)

Nyligen har vi i Sverige haft rättsfall, där det visat sig att de som skulle döma i viktiga mål, hade bestämt sig i skuldfrågan redan innan de hört alla fakta i målet. Så kan en rättfärdig dom aldrig fällas. Profeten Jesaja beklagar sig i versarna innan dagens bibelord, över ett liknande förfall bland Guds folk. Han beskriver ett tillstånd där de svaga var rättslösa, mutor och korruption var vanligt förekommande och alla försökte sko sig själva. Men så kommer han med sitt uppmuntrande budskap om att Gud vill rädda folket genom rättfärdighet och rätt.

Dagens tema handlar om rättfärdighetens borg. En borg är en plats med skyddande murar. Det är en tillflyktsort. Gud själv beskrivs som en säker borg i många av Psaltarens psalmer. De kristnas borg är Herren och när vi är i honom kan också vi bli en tillflykt för lidande människor som skadats av den orättfärdighet som råder runt dem.

BÖN

Herre, idag vill jag leva under ditt beskydd, i rättfärdighetens borg. Hjälp mig att vara en tillflykt för människor i nöd.

Inga kommentarer: