11 jan. 2023

Dagens andakt, den 11 januari

 

Min glädje har jag i Herren, jag jublar över min Gud, ty han har klätt mig i segerns dräkt och skrudat mig i rättfärdighetens mantel, som när brudgummen sätter på sig turbanen och bruden pryder sig med sina smycken .”  (Jes 61:10)

Idag är temat för andakten ’rättfärdighetens mantel’. En mantel är något man skyler sig med, något som ger skydd och värme. Rättfärdigheten från Gud är en gåva som kommer av att vi tar emot Jesus i våra liv. Vi får byta ut vår synd och våra misslyckanden mot hans rättfärdighet. I Kolosserbrevet 3 talar Paulus om att vi ska klä av oss våra orena kläder och ikläda oss den nya människan som blir alltmer lik Jesus. (Kol 3:8 ff).

På sjuttitalet brukade vi sjunga en kör med orden: ”Jag är iklädd manteln av rättfärdighet som Herren Jesus ger till mig” och jag minns att jag njöt av sången. Den liksom strök ut min skuld och jag kunde ta till mig hela vidden av Jesu försoningsverk. Hans kärleksmantel skylde över all min skuld.

BÖN

Tack Jesus att vi varje dag får ikläda oss den rättfärdighet, som vi aldrig kan förtjäna, men som du ger åt alla dem som ärligt vill tillhöra dig

Inga kommentarer: