12 jan. 2023

Dagens andakt, den 12 januari

 

Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port, här får hans trogna gå in. (Ps 118:19)

Idag handlar andakten om rättfärdighetens port. Bibelkommentaren till dagens bibelord säger att det är kungen som uttalar sin befallning när han når tempelportarna med sin procession, och prästerna gav sitt svar inifrån templet.

Tusentals vanliga människor har emellertid också bett de här orden om att rättfärdighetens port ska öppnas för dem. De har velat komma nära Gud. De har velat uttrycka sin tacksamhet i hans närhet.

Och Herrens sanna präster har genom historien visat vägen till Herrens port, frälsningen i Jesus Kristus. Och de som troget håller sig till honom får gå ut och in genom den porten, inte på grund av sin egen rättfärdighet, men på grund av att de fått ikläda sig Jesu rättfärdighet. Lydia Baxter skriver om denna port i psalm 223 i svenska psalmboken:

Den öppen står för varje själ som nådens ord anammar,
för rik och fattig, kung och träl, för alla folk och stammar.
O djup av nåd, min Gud hos dig, att porten öppen står för mig,
För mig, för mig, den öppen står för mig.

BÖN

Tack Jesus för att rättfärdighetens port är öppen idag. Tack för att vi kan få gå in genom den och komma in i din närhet av bara nåd.

Inga kommentarer: