18 jan. 2023

Ta Gud på orden del 6


Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". 

En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

________________________

Den förra delen handlade om konservativ och liberal teologi. Många undersökningar pekar på att konservativa kyrkor ökar medan liberala kyrkor minskar. Det ser jag naturligtvis positivt på, men tänk om det är så att till och med konservativa kyrkor blir alltmer liberala?

För en tid sedan fick jag dessa profetiska tankar utifrån det som jag ser i kristenheten:

PROFETISKA MORGONTANKAR

Jag ser....


Jag ser framför mig en ökande polarisering inom kristenheten i västvärlden


- Den ena sidan har en stark tro på Bibeln som Guds ord.
- Den andra sidan har en fantastisk förmåga att tolka bibelordet så det stämmer överens med det som är politiskt korrekt just nu.

- Den ena sidan representerar en väckelsekristendom med människors frälsning som högsta prioritet.
- Den andra sidan representerar en humanistisk kristendom och är fokuserad på verksamheter.

- Den ena sidan har en stark längtan att få manifestera Guds kraft och se ett andligt uppvaknande bland Guds barn.
- Den andra sidan försvarar det som är och sätter sin tillit till kunskap och resurser.

- Den ena sidan förkunnar omvändelse, synd, den dubbla utgången och Jesu återkomst.
- Den andra sidan förkunnar en terapeutisk kristendom med mål att få människor att må bra och känna sig inkluderade.

- Den ena sidan tror att Jesus är den enda vägen till Fadern.
- Den andra sidan tror att Jesus är den bästa vägen till Fadern, men vill inte utesluta att det även kan finnas andra vägar.

- Den ena sidan bygger på en levande, dynamisk relation till Jesus och ingenting annat.
- Den andra sidan litar på strukturer, traditioner, sakrament, riter och yttre former.

- Den ena sidan kommer stundtals att vara en liten kämpande minoritet utan stort inflytande.
- Den andra sidan kommer att ha makt, resurser, positioner, inflytande och den kommer att ringakta den kämpande minoriteten.

Jag ser framför mig en ökad polarisering inom kristenheten i västvärlden.

Jag önskar att jag ser fel, men jag är rädd att jag ser rätt.

/PB

Inga kommentarer: