5 jan. 2023

LÅT OSS TALA MYCKET OM BIBELNS JESUS UNDER 2023!


- Från Olof Edsingers blogg -
(Bilden från Världen idag där Edsingers text också som en ledartext)

Förr i tiden gjorde man ibland ett tillägg när man skrev ett nytt årtal, till exempel i en dagbok eller en historisk skildring. Man skrev ”i nådens år”. Orsaken till detta var att man var medveten om att varje nytt år är en gåva från Gud – ja, att varje nytt andetag är ett uttryck för Guds oförtjänta nåd. Det liv vi har fått att leva är en gåva från Skaparen av himmel och jord.

Även år 2023 är med andra ord ett nådens år. Ett år som vi får ta emot ifrån vår Herre, för att förvalta till hans ära. Och ingenting förhärligar Fadern så mycket som att vi håller hans son Jesus Kristus högt. Som Jesus själv uttrycker det: ”Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar” (Joh 15:8).

Som lärjungar till Jesus har vi därför goda skäl att tala om vår Mästare.

Inga kommentarer: