16 jan. 2023

ATT TA SAKEN I EGNA HÄNDER – 1 Mos 16

Bibelläsning: Första Moseboken 16

Läs bibeltexten här

"Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Saraj sade till Abram: "Se, HERREN har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne." Och Abram lyssnade till Sarajs ord." (1 Mos 16:1-2 FB)

I kapitlet innan hade Gud lovat Abram att han skulle få många barn (1 Mos 15:5). Men ingenting hände och åren gick. Tålamodet tog slut för Saraj och Abram och de beslöt att hjälpa Gud lösa problemet på sitt sätt. Saraj gav sin slavinna till Abram. Och problemen började....

Gud har en perfekt tidsplanering och vi kan alltid lita på honom. Men då det dröjer är det lätt att vi i stället för att vänta på Gud, löser situationen på vårt eget sätt.

Det betyder inte att vi ska vara passiva. Tvärtom. Vi måste handla för att Guds plan ska fullbordas. Men vi måste handla inom det som är Guds plan.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Det är viktigt att lyssna in Guds vilja i mitt liv. Men det är lika viktigt att lyssna in Guds tidsplan för förverkligandet
.

__________________

Översikt:
-Vers 1-6
Saraj var barnlös och ger Abram sin slavflicka Hagar för att få barn genom henne. Hagar. Hagar börjar se ned på Saraj och Saraj ger Abram skulden. Saraj bestraffar Hagar och hon rymmer ut i öknen.
-Vers 7-14
En Herrens ängel uppmanar Hagar att vända tillbaka och underkasta sig Saraj.
-Vers 15
Hagar föder en son Ismael, som blir stamfader för araberna.

Kommentar:
Gud hade givit Abram löftet om en son och uppfyllelsen av det löftet var beroende av att Abram blev far. Abram och Sara hade hittills varit barnlösa. Saraj gav då sin slavinna Hagar till Abram för att Hagar skulle föda en son till Abram.  Sonen som Hagar födde år Abram  fick namnet Ismael

I Nya Testamentet använder Paulus Ismael och Isak (som Abram senare fick med Saraj) som bilder på lagens och nådens förbund.

Till eftertanke:
Läs Galaterbrevet 4:21-31
- Vad symboliserar Ismael?
- Vad symboliserar Isak?
-Vad menas med att vara född på mänsklig väg och att vara född i kraft av ett löfte?

Nu kan det vara dags att börja studera Abrahams släkttavla (Bild 2). Vi kommer tillbaka till den.

Inga kommentarer: