14 jan. 2023

Dagens andakt, den 14 januari

 

Vidare såg jag under solen: orätt satt på rättens plats, orätt satt på rättfärdighetens plats” (Pred 3:16)

Temat för dagens andakt är rättfärdighetens plats. Rättfärdigheten har en av Gud given plats i skapelsen. En del skulle kanske kalla det för naturrätten. Men efter syndafallet har hela världen hamnat under den onde. Jesaja beskriver detta så tydligt: ”sanningen vacklar på torget och vad rätt är kan ej komma fram. Så måste sanningen hålla sig undan, och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad”(Jes 59:14-15). Sådana är de levnadsvillkor som mänskligheten lever under idag, ända tills man tar emot Jesus som sin Herre och befriare. Jesaja, som levde många hundra år före Jesus, profeterade nämligen också om, att det i framtiden skulle komma en befriare, som skulle föra fram rätten till seger. Rättfärdigheten ska än en gång få inta sin gudagivna plats i skapelsen. 

Jesus gör själv anspråk på att vara den befriare, som Jesaja profeterade om. Han var den som skulle ”förkunna rätten för folken” och en dag ”föra rätten fram till seger. Och hans namn skall ge folken hopp.” (Matt 12:18, 20-21)

BÖN

Tack Jesus för hoppet, att en dag ska rätten segra. Vi ser hur orättfärdigheten råder, och vi ber om hjälp att kunna kämpa för sanning och rätt tillsammans med dig.

Inga kommentarer: