14 jan. 2023

KRISTI PRÄSTÄMBETE – 1 Mos 14


Bibelläsning: Första Moseboken 14

Läs bibeltexten här

Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste, och han välsignade Abram och sade: "Välsignad vare Abram av Gud den Högste, skapare av himmel och jord! Och välsignad vare Gud den Högste, som har givit dina fiender i din hand!" Och Abram gav honom tionde av allt. (1 Mos 14:18-20 FB)

Kapitel 14 berättar om hur Lot blir besegrad och bortförd och hur Abram drar ut och befriar Lot. På vägen tillbaka möter Abram prästen Melkisedek. Melkisedek välsignar Abram och Abram ger tionde till Melkisedek.

Hebreerbrevet 7 använder den här berättelsen för att beskriva det unika i Kristi prästämbete. Där talas det

- om Kristi unika ställning
- om att Jesus gått i borgen för det nya förbundet (vers 22)
- om att Jesus alltid ber och manar gott för oss (vers 25)

Hebreerbrevets författare skriver:

"Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem." (Hebr 7:24-25 FB), och så utbrister han:  "En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna." (Hebr 7: 26 FB)

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jesus kan helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Tack Jesus för min frälsning!

__________________

Översikt:

- Vers 1-16 
Abram besegrar fyra kungar och befriar sin brorson Lot.

- Vers 17-24 
Melkisedek välsignar Abram och Abram ger tionde till Melkisedek.


Kommentar
Melikisedek var kung i Salem (Jerusalem) och präst åt Gud den högste (vers 18). 
Melkisedek är en förebild på Kristus. Han var Rättfärdighetens kung och fridens kung (Hebr 7:2). Vi får inte veta något om hans härstamning eller hur han slutade. Melkisedek är präst för ett evigt rike och liknas med Kristus (Hebr 7:3, Ps 110:4)

Till eftertanke
I Hebreerbrevets sjunde kapitel jämförs Melkisedeks prästämbete (vers 1-10) med Kristi prästämbete (vers 11-19).

- På vilket sätt är Melkisedek och Krisus lika?
- På vilket sätt är de olika?

Inga kommentarer: