15 jan. 2023

"SE UPP MOT HIMLEN" – 1 Mos 15

 


Bibelläsning: Första Moseboken 15

Läs bibeltexten här

"Sedan förde han honom ut och sade: "Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem", och han sade till honom: "Så skall din avkomma bli."  Och Abram trodde på HERREN.."   (1 Mos 15:5-6 FB)

Abram var en gammal man. Han var barnlös och utan hopp om att få barn. Abram klagar över att han inte har någon arvinge, utan måste lämna sitt arv till någon av husfolket (vers 3).

Då tog Gud Abram med på en kvällspromenad. Gud sa till honom att se upp mot himlen och räkna stjärnorna. Och Abram räknade och räknade och räknade ...och Gud sa: "Så skall din avkomma bli" (vers 5).

Så kan det vara för oss många gånger. Vi ser ned på alla problem vi möter och vi kan kanske inte se någon utväg. Ju mer vi betraktar det omöjliga, ju mer omöjligt blir det.
Då vill Gud ta oss med på en promenad och säga till oss: "Se upp mot himlen". Och plötsligt kan vi se nya möjligheter och perspektiv som bara Gud kan öppna.

- Mannakorn att tugga på under dagen: 
"Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga" (Upp 3,8 FB)
_______________

Översikt:
- Vers 1-12
Guds förbund med Abram
Gud säger till abram "Jag är din sköld" (vers 1). Gud lovar att göra Abram barnrik (vers 5), och Abram trodde Herren (vers 6)
- Vers 13-17
Gud förutsäger fångenskapen i Egypten
Abrams avkomma ska vara slavar i fyrahundra år.
- Vers 17-21 Gud bekräftar sitt löfte om det utlovade landet

Kommentar
Löftet om ett land och ett stort folk (1 Mos 12:1-2) bekräftas här igen och kompletteras med löftet om en son (vers 4).

Förbundet med Abraham är inte ett ömsesidigt löfte mellan två parter, det är ett nådesförbund som Gud ger Abraham. Det är inte en villkorlig profetia (om du gör så...kommer löftet att uppfyllas), utan det är en ovillkorlig profetia ett förbund som har Gud som garant vad som än händer.

Abraham blev rättfärdig av tro innan han hade gärningar (Rom 4:2-13). Abrahams rättfärdighet tillräknades honom av Gud och bygger inte på att Abraham gjorde allting rätt.

Och vi får bara, tillsammans med Lewi Pethrus; sjunga:
"Gör såsom Abraham gjorde, blicka mot himlen opp!" (FA:s sångbok 254)

Till eftertanke
Herren räknar Abram rättfärdig genom Abrams tro och inte genom gärningar. Abram används som exempel på tro i Nya Testamentet (Rom 4:2-13). 
- Vad innebär det att bli rättfärdig genom tro och inte genom gärningar?
- Har inte våra gärningar någon betydelse?

Inga kommentarer: