21 jan. 2023

Dagens andakt, den 21 januari

 

”… om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid…” (Apg 2:42) 

Trumpeten är ett signalinstrument. Ett signalinstrument används för att kommunicera över ett större avstånd. Förr användes trumpeten i arméer för att ge signaler både i strid, i förläggning och under marsch. Det var viktigt att den signal som gavs inte kunde missuppfattas. Skulle man gå i strid var det viktigt att alla fick klart besked om detta.

I Sverige hade vi för en tid sedan en tragisk händelse där en värnpliktig dog. Befälet hade gett, vad de efteråt kallade för en ”låtsasorder”. De värnpliktiga kände inte till någon skillnad mellan en riktig order och en låtsasorder och röde sig in i ett område där man sköt skarpt. Och så skedde olyckan.

I den andliga striden är det viktigt att vi som läser Bibeln, ger tydliga signaler till människor om vad Gud säger i sitt ord, så att vi inte lurar människor att följa ett annat evangelium än det som Jesus predikade. Han sa: Ingen kommer till Fadern utom genom mig! (Joh 14:6b).

BÖN

Jesus, jag vill berätta tydligt för andra om vad du betyder för mig. Hjälp mig att använda ord som blir förstådda och hjälp mig att välja rätt tidpunkt.

 

Inga kommentarer: