11 jan. 2023

EN EGEN VÄG TILL HIMLEN – 1 Mos 11

Bibelläsning: Första Mosebok 11  
Läs bibeltexten här

Och de sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn" (1 Mos 11:4 FB)

Människorna växte till i antal och i kunskap. De bestämde sig för att bygga ett torn som skulle gå ända upp till himlen och göra sig själva ett namn.


Många människor försöker också idag bygga sig en egen väg till himlen genom goda gärningar. Men alla sådana projekt kommer att misslyckas. Ingen kan komma till himlen genom sina egna gärningar eller sin egen förtjänst. Det är bara möjligt genom Jesus.


Många människor idag strävar efter att göra sig ett namn. Det tänkandet kan till och med smyga sig in i den kristna församlingen. Vi har lätt att bli fokuserade på "vår tjänst" och har svårt att glädja oss åt andras framgång. Men vår uppgift som kristna är inte att göra oss ett namn, utan att proklamera namnet framför alla andra namn, Jesus. 


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill använda mitt liv till att proklamera namnet Jesus

_______________

Översikt:

- Vers 1-9 
Babels torn och språkförbistringen

- Vers 10-26 
Sems son Arpakshads släkttavla som leder fram till Abram.

- Vers 27-32 
Abrams far utvandrar med sin familj och slår sig ner i Haran


Kommentar
Abrams far var, tillsammans med sin familj, på väg att utvandra till Kanaan, men när de kom till Harran slog de sig ner där (vers 31). Det lilla ordet "men" talar om att det inte blev som de hade tänkt. De hade gett sig av i rätt tid, i rätt riktning, men de stannade någonstans på vägen och slog sig ned där.


Till eftertanke
Tror du det är vanligt också idag att vi ibland startar med en vision om framtiden, men att vi sedan "slår oss ned" och låter visionen tyna bort? Vad finns det för "men" i mitt liv som hindrar mig att gå vidare med Herren?

I förra kapitlet talade vi om Nimrod som byggde sitt eget rike och vi jämförde det med vår kallelse som är att bygga Guds rike.


I detta kapitel bygger man Babels torn för att göra sig ett namn. Men vi är inte kallade att göra oss ett namn, utan att ära Guds namn "Låt ditt namn bli helgat" (Matt 6:9)

Till eftertanke
Varför gör jag det jag gör? Är det för att bli omtyckt och få beröm, eller är det för att ära Gud?

_______________________________


I kapitel 11 inträder en helt ny period i Bibeln. Från Bibelns början fram till mitten av kapitel 11 finner vi URHISTORIEN. Den består av fem berättelser:

- Skapelsen   1 Mos 1:1-25
- Syndafallet   1 Mos 3:1-24

- Kain och Abel   1 Mos 4:1-16
- Syndafloden och Noaks ark   1 Mos 6:5 - 8:18
- Babels torn 1 Mos 11:1-9

I kapitel 11:27 inleds en ny epok i Bibelhistorien. Det är PATRIARKTIDEN och den handlar om Abram och hans familj ända fram till Josefs död i kapitel 50.

Inga kommentarer: